Langdurig werklozen; regio, 2001-2007

Langdurig werklozen; regio, 2001-2007

Regio's Perioden Langdurig werklozen (x 1 000)
Nederland 2001* 88
Nederland 2002* 88
Nederland 2003* 125
Nederland 2004* 179
Nederland 2005* 203
Nederland 2006* 184
Nederland 2007* 144
Noord-Nederland (LD) 2001* 13
Noord-Nederland (LD) 2002* 12
Noord-Nederland (LD) 2003* 18
Noord-Nederland (LD) 2004* 22
Noord-Nederland (LD) 2005* 25
Noord-Nederland (LD) 2006* 21
Noord-Nederland (LD) 2007* 20
Oost-Nederland (LD) 2001* 20
Oost-Nederland (LD) 2002* 16
Oost-Nederland (LD) 2003* 24
Oost-Nederland (LD) 2004* 40
Oost-Nederland (LD) 2005* 44
Oost-Nederland (LD) 2006* 39
Oost-Nederland (LD) 2007* 25
West-Nederland (LD) 2001* 38
West-Nederland (LD) 2002* 40
West-Nederland (LD) 2003* 57
West-Nederland (LD) 2004* 79
West-Nederland (LD) 2005* 90
West-Nederland (LD) 2006* 86
West-Nederland (LD) 2007* 67
Zuid-Nederland (LD) 2001* 17
Zuid-Nederland (LD) 2002* 20
Zuid-Nederland (LD) 2003* 26
Zuid-Nederland (LD) 2004* 37
Zuid-Nederland (LD) 2005* 44
Zuid-Nederland (LD) 2006* 38
Zuid-Nederland (LD) 2007* 31
Groningen (PV) 2001* 5
Groningen (PV) 2002* 4
Groningen (PV) 2003* 7
Groningen (PV) 2004* 8
Groningen (PV) 2005* 10
Groningen (PV) 2006* 6
Groningen (PV) 2007* 9
Friesland (PV) 2001* 5
Friesland (PV) 2002* 4
Friesland (PV) 2003* 6
Friesland (PV) 2004* 9
Friesland (PV) 2005* 8
Friesland (PV) 2006* 9
Friesland (PV) 2007* 6
Drenthe (PV) 2001* 4
Drenthe (PV) 2002* 4
Drenthe (PV) 2003* 5
Drenthe (PV) 2004* 6
Drenthe (PV) 2005* 6
Drenthe (PV) 2006* 6
Drenthe (PV) 2007* 5
Overijssel (PV) 2001* 6
Overijssel (PV) 2002* 5
Overijssel (PV) 2003* 6
Overijssel (PV) 2004* 13
Overijssel (PV) 2005* 16
Overijssel (PV) 2006* 13
Overijssel (PV) 2007* 9
Flevoland (PV) 2001* 2
Flevoland (PV) 2002* 2
Flevoland (PV) 2003* 5
Flevoland (PV) 2004* 6
Flevoland (PV) 2005* 6
Flevoland (PV) 2006* 7
Flevoland (PV) 2007* 4
Gelderland (PV) 2001* 12
Gelderland (PV) 2002* 9
Gelderland (PV) 2003* 14
Gelderland (PV) 2004* 21
Gelderland (PV) 2005* 21
Gelderland (PV) 2006* 20
Gelderland (PV) 2007* 13
Utrecht (PV) 2001* 3
Utrecht (PV) 2002* 6
Utrecht (PV) 2003* 6
Utrecht (PV) 2004* 9
Utrecht (PV) 2005* 10
Utrecht (PV) 2006* 9
Utrecht (PV) 2007* 9
Noord-Holland (PV) 2001* 12
Noord-Holland (PV) 2002* 12
Noord-Holland (PV) 2003* 20
Noord-Holland (PV) 2004* 29
Noord-Holland (PV) 2005* 35
Noord-Holland (PV) 2006* 30
Noord-Holland (PV) 2007* 21
Zuid-Holland (PV) 2001* 21
Zuid-Holland (PV) 2002* 21
Zuid-Holland (PV) 2003* 29
Zuid-Holland (PV) 2004* 38
Zuid-Holland (PV) 2005* 41
Zuid-Holland (PV) 2006* 43
Zuid-Holland (PV) 2007* 34
Zeeland (PV) 2001* 2
Zeeland (PV) 2002* 2
Zeeland (PV) 2003* 2
Zeeland (PV) 2004* 3
Zeeland (PV) 2005* 4
Zeeland (PV) 2006* 3
Zeeland (PV) 2007* 3
Noord-Brabant (PV) 2001* 10
Noord-Brabant (PV) 2002* 12
Noord-Brabant (PV) 2003* 17
Noord-Brabant (PV) 2004* 22
Noord-Brabant (PV) 2005* 27
Noord-Brabant (PV) 2006* 24
Noord-Brabant (PV) 2007* 18
Limburg (PV) 2001* 8
Limburg (PV) 2002* 8
Limburg (PV) 2003* 9
Limburg (PV) 2004* 15
Limburg (PV) 2005* 17
Limburg (PV) 2006* 14
Limburg (PV) 2007* 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking
(EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om
informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt.
Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige
dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

De gegevens in deze tabel hebben betrekking op werkloosheidsduur.
Werkloosheidsduur betreft het aantal maanden dat een persoon werkloos is.
Op basis van de Enquête beroepsbevolking is vastgesteld welke personen
behoren tot de werkloze beroepsbevolking en sinds welke maand deze personen
werkloos zijn. De maand wanneer een persoon werkloos is geworden, is
gebaseerd op de maand van de laatste baan (van 12 uur per week of meer van
langer dan één jaar) of de maand van zoeken naar werk (van 12 uur of meer
per week) of het moment van schoolverlaten.

De cijfers over het aantal langdurig werklozen zijn het resultaat van een
eerste studie naar de mogelijkheden om te komen tot een afbakening van
langdurig werkloosheid. Van de werklozen in de Enquête Beroepsbevolking
(EBB) is bekend wanneer ze zijn gestopt in de laatste baan, wanneer ze zijn

gaan zoeken naar werk en het moment van schoolverlaten. Met deze gegevens
kan worden achterhaald wanneer iemand werkloos is geworden; dit is de
startdatum van werkloosheid. De werkloosheidsduur is het aantal maanden
tussen de startdatum van werkloosheid tot en met de enqûetedatum. Deze
studie maakt deel uit van een langer lopend onderzoek naar
werkloosheidsduur in Nederland. Deze cijfers hebben daarom een voorlopig
karakter en kunnen in een later stadium worden bijgesteld.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB
tabellen stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats
hiervan worden nieuwe tabellen gemaakt.
In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een
nieuwe weegmethode gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001
is het daarnaast ook mogelijk om voor een beperkte set van
variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De jaren voor 2001
zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde
cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode
van de EBB is te vinden op de themapagina.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
De cijfers in deze publicatie zijn voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Langdurig werklozen
Het aantal maanden dat een persoon werkloos is (werkloosheidsduur),
betreft het aantal maanden tussen de startdatum van werkloosheid tot en
met de enquêtedatum. Aan de hand hiervan is een onderscheid gemaakt
tussen personen die kortdurig werkloos zijn en personen die langdurig
werkloos zijn. Tot de kortdurig werklozen wordt iedereen gerekend die
minder dan 12 maanden werkloos is. Tot de langdurig werklozen wordt
iedereen gerekend die 12 maanden of meer werkloos is.