Ondernemingsklimaat; vergrijzing, ontgroening intern. vergeleken, 2000-2050

Ondernemingsklimaat; vergrijzing, ontgroening intern. vergeleken, 2000-2050

Landen Perioden Vergrijzing (prognose) (% v.d. bevolking van 15 tot 65 jaar) Ontgroening (prognose) (% v.d. bevolking van 15 tot 65 jaar)
Australië 2000 18,6 31,0
Australië 2010 20,0 28,1
Australië 2020 26,0 28,4
Australië 2030 31,5 28,1
Australië 2040 34,5 27,4
Australië 2050 36,3 27,2
België 2000 25,6 26,8
België 2010 26,0 25,7
België 2020 30,4 27,8
België 2030 36,9 28,5
België 2040 40,6 28,0
België 2050 41,7 28,6
Canada 2000 18,4 28,1
Canada 2010 20,4 23,7
Canada 2020 27,6 25,7
Canada 2030 36,9 26,8
Canada 2040 39,6 25,6
Canada 2050 41,2 26,1
Denemarken 2000 22,2 27,7
Denemarken 2010 25,3 27,5
Denemarken 2020 31,7 26,8
Denemarken 2030 37,4 28,5
Denemarken 2040 42,0 29,8
Denemarken 2050 40,2 28,3
Duitsland 2000 24,2 23,0
Duitsland 2010 31,3 20,4
Duitsland 2020 36,4 19,5
Duitsland 2030 48,9 21,0
Duitsland 2040 57,0 20,4
Duitsland 2050 59,5 20,2
Finland 2000 22,3 27,1
Finland 2010 26,1 25,0
Finland 2020 36,3 27,0
Finland 2030 43,3 27,5
Finland 2040 44,7 26,4
Finland 2050 46,4 26,7
Frankrijk 2000 24,7 29,0
Frankrijk 2010 26,0 28,4
Frankrijk 2020 33,4 29,0
Frankrijk 2030 39,8 28,8
Frankrijk 2040 44,8 29,1
Frankrijk 2050 45,9 29,2
Hongarije 2000 22,1 24,6
Hongarije 2010 24,3 21,4
Hongarije 2020 31,0 23,4
Hongarije 2030 33,6 22,5
Hongarije 2040 38,2 21,9
Hongarije 2050 45,5 23,4
Ierland 2000 16,7 32,5
Ierland 2010 17,0 31,7
Ierland 2020 22,7 30,0
Ierland 2030 28,6 25,9
Ierland 2040 36,4 26,2
Ierland 2050 45,6 27,7
Italië 2000 27,1 21,2
Italië 2010 30,8 21,4
Italië 2020 36,6 20,6
Italië 2030 45,0 20,1
Italië 2040 58,2 22,4
Italië 2050 62,5 23,7
Japan 2000 25,5 21,4
Japan 2010 36,1 20,6
Japan 2020 49,2 19,8
Japan 2030 54,4 17,8
Japan 2040 66,8 18,5
Japan 2050 75,3 18,8
Nederland 2000 20,0 27,4
Nederland 2010 23,0 26,1
Nederland 2020 31,2 25,4
Nederland 2030 40,7 27,0
Nederland 2040 47,3 27,6
Nederland 2050 46,5 26,6
Oostenrijk 2000 22,8 25,2
Oostenrijk 2010 26,1 21,9
Oostenrijk 2020 29,7 21,7
Oostenrijk 2030 38,8 22,9
Oostenrijk 2040 46,0 22,9
Oostenrijk 2050 48,5 22,8
Polen 2000 17,9 28,5
Polen 2010 18,9 21,4
Polen 2020 27,8 23,6
Polen 2030 34,8 21,4
Polen 2040 39,9 19,2
Polen 2050 53,0 21,9
Spanje 2000 24,6 21,6
Spanje 2010 24,9 22,1
Spanje 2020 31,5 23,1
Spanje 2030 42,4 20,7
Spanje 2040 58,5 22,0
Spanje 2050 71,3 24,4
Tsjechië 2000 19,8 23,5
Tsjechië 2010 21,9 20,4
Tsjechië 2020 31,2 24,2
Tsjechië 2030 36,6 21,9
Tsjechië 2040 44,4 21,3
Tsjechië 2050 56,6 25,2
Verenigd Koninkrijk 2000 24,3 29,2
Verenigd Koninkrijk 2010 24,1 26,6
Verenigd Koninkrijk 2020 30,1 28,1
Verenigd Koninkrijk 2030 35,7 27,7
Verenigd Koninkrijk 2040 39,5 27,1
Verenigd Koninkrijk 2050 40,5 27,5
Verenigde Staten 2000 18,8 32,3
Verenigde Staten 2010 19,5 29,5
Verenigde Staten 2020 26,1 29,8
Verenigde Staten 2030 33,3 30,7
Verenigde Staten 2040 34,4 29,7
Verenigde Staten 2050 34,3 29,4
Zuid-Korea 2000 10,1 29,4
Zuid-Korea 2010 15,2 22,2
Zuid-Korea 2020 22,1 18,6
Zuid-Korea 2030 38,6 20,0
Zuid-Korea 2040 57,2 19,8
Zuid-Korea 2050 71,0 18,9
Zweden 2000 26,8 28,7
Zweden 2010 28,1 25,5
Zweden 2020 34,1 28,3
Zweden 2030 38,3 28,6
Zweden 2040 41,1 26,8
Zweden 2050 41,8 27,8
OESO 2000 19,6 30,9
OESO 2010 22,0 27,6
OESO 2020 28,0 26,8
OESO 2030 35,1 26,5
OESO 2040 40,7 26,1
OESO 2050 44,2 26,3
Bron: © OECD
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft voor een aantal landen de (toekomstige) ontwikkeling van de vergrijzing en ontgroening van de bevolking weer. Niet alleen de jaren 2000 en 2010 zijn weergegeven in deze tabel, maar ook de verwachte verhouding in de toekomst. Vergrijzing en ontgroening hebben effect op het arbeidsaanbod en de balans tussen werkenden en niet-werkenden in een samenleving en daarmee op het ondernemingsklimaat.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruikgemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar over: 2000-2050, 10-jaarlijks. Prognoses per ultimo 2013.

Status van de cijfers:
De externe bron van deze cijfers levert regelmatig bijgestelde cijfers. Deze bijgestelde cijfers zijn in de tabel niet als zodanig aangemerkt.

Wijzigingen per 1 maart 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet langer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Vergrijzing (prognose)
De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder ten opzichte van de bevolking van 15 tot en met 64 jaar.

Bron: OESO.
Ontgroening (prognose)
De verhouding tussen de het aantal personen jonger dan 15 jaar en de bevolking van 15 tot en met 64 jaar.

Bron: OESO