Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde en doodsoorzaak, 2005


Het Sterfgevallenonderzoek geeft informatie over medische beslissingen die de behandelend arts rond het levenseinde heeft genomen. Voor het onderzoek is een steekproef getrokken uit de doodsoorzaakverklaringen van mensen die in de maanden augustus t/m november van het onderzoeksjaar zijn overleden en die op het moment van overlijden tot de bevolking van Nederland behoorden. De steekproefgegevens zijn omgerekend naar jaarcijfers.

Deze tabel betreft de overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde per doodsoorzaak en leeftijd.

Gegevens beschikbaar over 2005 (gehele kalenderjaar)

Status van de cijfers
Het betreft definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Dit is een eenmalige tabel. Het Sterfgevallenonderzoek wordt vijfjaarlijks uitgevoerd.

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde en doodsoorzaak, 2005

Doodsoorzaak Leeftijd Perioden Totaal overledenen (aantal) Zonder MBL-handelwijzeTotaal zonder MBL-handelwijze (aantal) Zonder MBL-handelwijzePlotseling en onverwacht overleden (aantal) Zonder MBL-handelwijzeNiet plotseling/onverwacht overleden (aantal) Met MBL-handelwijzeTotaal met MBL-handelwijze (aantal) Met MBL-handelwijzeNIS rekening houdend met overlijden (aantal) Met MBL-handelwijzePSB rekening houdend met overlijden (aantal) Met MBL-handelwijzePSB overlijden mede doel (aantal) Met MBL-handelwijzeNIS overlijden uitdrukkelijk doel (aantal) Met MBL-handelwijzeToedienen middel overlijden uitdr. doelTotaal toedienen middel (aantal) Met MBL-handelwijzeToedienen middel overlijden uitdr. doelEuthanasie (aantal) Met MBL-handelwijzeToedienen middel overlijden uitdr. doelHulp bij zelfdoding (aantal) Met MBL-handelwijzeToedienen middel overlijden uitdr. doelLevensbe√ęindigend hand. zonder verzoek (aantal)
Totaal doodsoorzaken Alle leeftijden 2005 136.402 78.391 45.928 32.463 58.011 11.056 32.229 1.504 10.261 2.960 2.297 113 551
Totaal doodsoorzaken 0 jaar 2005 927 376 169 207 551 144 75 16 237 79 - - 79
Totaal doodsoorzaken 1 tot 17 jaar 2005 506 300 234 66 206 32 102 12 47 13 8 - 5
Totaal doodsoorzaken 17 tot 65 jaar 2005 24.774 15.296 10.463 4.833 9.478 1.296 5.047 366 1.680 1.089 875 39 175
Totaal doodsoorzaken 65 tot 80 jaar 2005 44.224 25.533 14.776 10.757 18.691 3.227 10.841 374 3.162 1.087 874 60 153
Totaal doodsoorzaken >=80 jaar 2005 65.970 36.887 20.286 16.601 29.083 6.357 16.163 736 5.135 692 540 14 138
Aangeboren aandoeningen Alle leeftijden 2005 278 100 52 48 178 16 43 - 106 13 - - 13
Aangeboren aandoeningen 0 jaar 2005 278 100 52 48 178 16 43 - 106 13 - - 13
Aangeboren aandoeningen 1 tot 17 jaar 2005 . . . . . . . . . . . . .
Aangeboren aandoeningen 17 tot 65 jaar 2005 . . . . . . . . . . . . .
Aangeboren aandoeningen 65 tot 80 jaar 2005 . . . . . . . . . . . . .
Aangeboren aandoeningen >=80 jaar 2005 . . . . . . . . . . . . .
Kwaadaardige nieuwvormingen Alle leeftijden 2005 39.339 17.966 7.151 10.815 21.373 2.374 13.862 747 2.241 2.149 1.924 101 124
Kwaadaardige nieuwvormingen 0 jaar 2005 . . . . . . . . . . . . .
Kwaadaardige nieuwvormingen 1 tot 17 jaar 2005 208 69 22 47 139 24 82 - 20 13 8 - 5
Kwaadaardige nieuwvormingen 17 tot 65 jaar 2005 11.003 4.734 1.743 2.991 6.269 486 4.111 254 561 857 791 34 32
Kwaadaardige nieuwvormingen 65 tot 80 jaar 2005 16.880 7.898 3.149 4.749 8.982 906 5.944 323 918 891 790 54 47
Kwaadaardige nieuwvormingen >=80 jaar 2005 11.251 5.266 2.238 3.028 5.985 959 3.725 170 742 389 335 14 40
Hart- en vaatziekten Alle leeftijden 2005 43.459 30.375 20.706 9.669 13.084 3.224 5.932 266 3.426 236 148 - 88
Hart- en vaatziekten 0 jaar 2005 . . . . . . . . . . . . .
Hart- en vaatziekten 1 tot 17 jaar 2005 50 38 26 12 12 - 12 - - - - - -
Hart- en vaatziekten 17 tot 65 jaar 2005 5.733 4.628 3.778 850 1.105 401 60 51 505 88 - - 88
Hart- en vaatziekten 65 tot 80 jaar 2005 13.897 10.267 7.423 2.844 3.630 971 1.485 - 1.162 12 12 - -
Hart- en vaatziekten >=80 jaar 2005 23.780 15.444 9.480 5.964 8.336 1.851 4.375 215 1.759 136 136 - -
Ziekten van ademhalingsorganen Alle leeftijden 2005 14.294 7.309 3.383 3.926 6.985 1.177 4.456 12 1.292 48 41 7 -
Ziekten van ademhalingsorganen 0 jaar 2005 . . . . . . . . . . . . .
Ziekten van ademhalingsorganen 1 tot 17 jaar 2005 12 - - - 12 - - 12 - - - - -
Ziekten van ademhalingsorganen 17 tot 65 jaar 2005 1.057 532 296 236 525 154 261 - 102 8 8 - -
Ziekten van ademhalingsorganen 65 tot 80 jaar 2005 4.309 2.495 1.276 1.219 1.814 305 1.300 - 176 33 26 7 -
Ziekten van ademhalingsorganen >=80 jaar 2005 8.917 4.282 1.811 2.471 4.635 718 2.895 - 1.014 8 8 - -
Ziekten van zenuwstelsel Alle leeftijden 2005 3.492 1.568 825 743 1.924 538 837 32 335 182 146 5 31
Ziekten van zenuwstelsel 0 jaar 2005 . . . . . . . . . . . . .
Ziekten van zenuwstelsel 1 tot 17 jaar 2005 8 - - - 8 - - - 8 - - - -
Ziekten van zenuwstelsel 17 tot 65 jaar 2005 742 299 166 133 443 78 171 - 117 77 72 5 -
Ziekten van zenuwstelsel 65 tot 80 jaar 2005 749 245 129 116 504 157 227 - 88 32 32 - -
Ziekten van zenuwstelsel >=80 jaar 2005 1.995 1.026 531 495 969 303 439 32 122 73 42 - 31
Overige/onbekende doodsoorzaken Alle leeftijden 2005 35.538 21.073 13.811 7.262 14.465 3.727 7.100 446 2.860 332 38 - 294
Overige/onbekende doodsoorzaken 0 jaar 2005 650 276 117 159 374 128 33 16 131 66 - - 66
Overige/onbekende doodsoorzaken 1 tot 17 jaar 2005 229 194 187 7 35 8 8 - 19 - - - -
Overige/onbekende doodsoorzaken 17 tot 65 jaar 2005 6.241 5.105 4.481 624 1.136 178 443 60 394 61 6 - 55
Overige/onbekende doodsoorzaken 65 tot 80 jaar 2005 8.393 4.629 2.799 1.830 3.764 888 1.886 51 819 120 14 - 106
Overige/onbekende doodsoorzaken >=80 jaar 2005 20.025 10.869 6.227 4.642 9.156 2.526 4.729 318 1.497 86 19 - 67
Bron: CBS.
Verklaring van tekens