VO; studievoortgang brugklas; brugklastype, huishoudkenmerken 2003-2007

VO; studievoortgang brugklas; brugklastype, huishoudkenmerken 2003-2007

Peilmoment Onderwijspositie op peilmoment Diploma Doorstroom Vertraging Persoonskenmerken Huishoudkenmerken Startjaar 2004/'05 Totaal leerlingen brugklas (aantal)
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 185.610
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 154.000
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 27.210
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Eigen huishouden 90
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen IIT-bewoner 340
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Soort huishouden onbekend 3.980
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen < 2 keer minimumloon 45.950
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 tot 4 keer minimumloon 85.900
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen >= 4 keer minimumloon 50.400
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Inkomstenniveau onbekend 3.360
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 1 kind 18.520
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 kinderen 87.290
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 3 kinderen 52.200
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 4 kinderen of meer 24.160
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Geen kinderen 430
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Aantal kinderen onbekend 3.020
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Mannen Totaal leerlingen 94.330
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Mannen Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 78.310
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Mannen Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 13.700
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Mannen Eigen huishouden 50
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Mannen IIT-bewoner 200
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Mannen Soort huishouden onbekend 2.070
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Mannen < 2 keer minimumloon 23.030
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Mannen 2 tot 4 keer minimumloon 43.870
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Mannen >= 4 keer minimumloon 25.610
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Mannen Inkomstenniveau onbekend 1.820
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Mannen 1 kind 9.370
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Mannen 2 kinderen 44.400
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Mannen 3 kinderen 26.670
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Mannen 4 kinderen of meer 12.030
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Mannen Geen kinderen 240
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Mannen Aantal kinderen onbekend 1.610
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vrouwen Totaal leerlingen 91.290
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vrouwen Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 75.690
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vrouwen Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 13.510
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vrouwen Eigen huishouden 50
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vrouwen IIT-bewoner 140
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vrouwen Soort huishouden onbekend 1.910
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vrouwen < 2 keer minimumloon 22.920
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vrouwen 2 tot 4 keer minimumloon 42.030
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vrouwen >= 4 keer minimumloon 24.790
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vrouwen Inkomstenniveau onbekend 1.550
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vrouwen 1 kind 9.150
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vrouwen 2 kinderen 42.900
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vrouwen 3 kinderen 25.530
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vrouwen 4 kinderen of meer 12.130
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vrouwen Geen kinderen 180
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Vrouwen Aantal kinderen onbekend 1.410
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtonen Totaal leerlingen 143.990
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtonen Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 125.800
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtonen Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 16.960
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtonen Eigen huishouden x
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtonen IIT-bewoner 230
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtonen Soort huishouden onbekend 1.000
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtonen < 2 keer minimumloon 26.650
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtonen 2 tot 4 keer minimumloon 71.920
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtonen >= 4 keer minimumloon 44.550
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtonen Inkomstenniveau onbekend 870
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtonen 1 kind 13.070
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtonen 2 kinderen 71.790
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtonen 3 kinderen 41.710
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtonen 4 kinderen of meer 16.560
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtonen Geen kinderen 230
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtonen Aantal kinderen onbekend 640
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Totaal leerlingen 40.360
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 28.200
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 10.250
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Eigen huishouden 90
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen IIT-bewoner 110
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Soort huishouden onbekend 1.720
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen < 2 keer minimumloon 19.300
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen 2 tot 4 keer minimumloon 13.980
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen >= 4 keer minimumloon 5.850
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Inkomstenniveau onbekend 1.230
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen 1 kind 5.450
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen 2 kinderen 15.510
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen 3 kinderen 10.490
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen 4 kinderen of meer 7.600
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Geen kinderen 190
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Allochtonen Aantal kinderen onbekend 1.130
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Totaal leerlingen 11.660
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 8.860
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2.390
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Eigen huishouden x
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen IIT-bewoner 30
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Soort huishouden onbekend 380
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen < 2 keer minimumloon 3.660
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen 2 tot 4 keer minimumloon 4.770
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen >= 4 keer minimumloon 2.950
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Inkomstenniveau onbekend 280
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen 1 kind 2.110
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen 2 kinderen 5.710
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen 3 kinderen 2.670
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen 4 kinderen of meer 880
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Geen kinderen 40
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtonen Aantal kinderen onbekend 250
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Totaal leerlingen 28.700
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 19.350
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 7.860
Begin van jaar 2 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtonen Eigen huishouden 80
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over de studievoortgang van leerlingen in het voortgezet onderwijs naar:
- brugklastype per startjaar;
- onderwijssoort en leerweg in het vmbo per peilmoment;
- behaalde diploma's tot en met peilmoment;
- doorstroom tot en met peilmoment;
- vertraging tot en met peilmoment;
- persoonskenmerken (geslacht en herkomstgroepering);
- huishoudkenmerken (inkomsten van het huishouden, type huishouden en aantal kinderen in het huishouden).

Over de tabel is een beknopte leeswijzer beschikbaar. Zie hiervoor paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar:
Van startjaar 2003 tot en met 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers voor het meest recente schooljaar dat de leerlingen zijn gevolgd zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 2 oktober 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Startjaar 2004/'05
Het startjaar 2004/'05 omvat alle leerlingen die in het schooljaar
2004/'05 voor het eerst in het eerste leerjaar van het voortgezet
onderwijs zaten (exclusief het praktijkonderwijs en de vmbo-afdelingen van
de Agrarische Opleidingscentra).
Totaal leerlingen brugklas
De totale groep leerlingen die in het betreffende startjaar voor het
eerst in de brugklas zat.