Onverzekerden tegen ziektekosten; overige kenmerken, 2006-2010


Deze tabel geeft het aantal onverzekerden tegen ziektekosten op een peildatum. De gegevens zijn uitgesplitst naar stedelijkheid, naar generatie en plaats in het huishouden. Ook wordt het aantal onverzekerden onder studenten en mensen met een uitkering gegeven.

Met ingang van 2006 is het aantal onverzekerden gedefinieerd als het aantal personen dat in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) staat ingeschreven èn verzekeringsplichtig is volgens de Zorgverzekeringswet, maar geen zorgverzekering zoals in die wet bedoeld heeft afgesloten. De beperking tot het aantal onverzekerden in de GBA betekent dat onverzekerden onder illegalen, grensarbeiders die in het buitenland wonen en in Nederland werken en Nederlanders die in het buitenland wonen (bijvoorbeeld de zogenaamde pensionado's) buiten beschouwing blijven.

Gegevens beschikbaar: 2006-2010

Status van de cijfers:
De cijfers in de tabel over 2006 tot en met 2009 zijn definitieve cijfers.
De cijfers over 2010 zijn voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 6 juni 2012:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Voor nadere informatie zie href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/C3863B5C-D32E-47A3-80FD-890946B43080.htm">
Het CBS start nieuwe reeks Onverzekerden tegen ziektekosten.

Onverzekerden tegen ziektekosten; overige kenmerken, 2006-2010

Perioden Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStudenten naar soort hoger onderwijsTotaal hoger onderwijs (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStudenten naar soort hoger onderwijsHBO (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStudenten naar soort hoger onderwijsWO (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPersonen met een uitkeringTotaal personen met een uitkeringen (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPersonen met een uitkeringPersonen met arbeidsongeschiktheidsuitk. (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPersonen met een uitkeringPersonen met bijstandsuitkering (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPersonen met een uitkeringPersonen met werkloosheidsuitkering (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPersonen met een uitkeringPersonen met IOAW / IOAZ-uitkering (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenTotaal plaatsen in huishouden (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenKind - minderjarig (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenKind - meerderjarig (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenAlleenstaande (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenPartner in ongehuwd stel zonder kinderen (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenPartner in gehuwd stel zonder kinderen (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenPartner in ongehuwd stel met kinderen (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenPartner in gehuwd stel met kinderen (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenOuder in eenoudergezin (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenOverig lid huishouden / onbekend (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenIn institutioneel huishouden (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumHerkomstgroepering; generatieTotaal generaties (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumHerkomstgroepering; generatieAutochtoon (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumHerkomstgroepering; generatieEerste generatie allochtoon (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumHerkomstgroepering; generatieTweede generatie allochtoon (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStedelijkheidTotaal stedelijkheid (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStedelijkheidZeer sterk stedelijk (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStedelijkheidSterk stedelijk (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStedelijkheidMatig stedelijk (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStedelijkheidWeinig stedelijk (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStedelijkheidNiet stedelijk (aantal) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStudenten naar soort hoger onderwijsTotaal studenten naar hoger onderwijs (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStudenten naar soort hoger onderwijsHBO (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStudenten naar soort hoger onderwijsWO (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPersonen met een uitkeringTotaal personen met een uitkeringen (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPersonen met een uitkeringPersonen met arbeidsongeschiktheidsuitk. (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPersonen met een uitkeringPersonen met bijstandsuitkering (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPersonen met een uitkeringPersonen met werkloosheidsuitkering (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPersonen met een uitkeringPersonen met IOAW/IOAZ-uitkering (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenTotaal plaatsen in huishouden (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenKind - minderjarig (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenKind - meerderjarig (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenAlleenstaande (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenPartner in ongehuwd stel zonder kinderen (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenPartner in gehuwd stel zonder kinderen (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenPartner in ongehuwd stel met kinderen (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenPartner in gehuwd stel met kinderen (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenOuder in eenoudergezin (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenOverig lid huishouden / onbekend (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumPlaats in huishoudenIn institutioneel huishouden (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumHerkomstgroepering; generatieTotaal generaties (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumHerkomstgroepering; generatieAutochtoon (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumHerkomstgroepering; generatieEerste generatie allochtoon (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumHerkomstgroepering; generatieTweede generatie allochtoon (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStedelijkheidTotaal stedelijkheid (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStedelijkheidZeer sterk stedelijk (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStedelijkheidSterk stedelijk (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStedelijkheidMatig stedelijk (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStedelijkheidWeinig stedelijk (in % van totaal personen binnen cat.) Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumStedelijkheidNiet stedelijk (in % van totaal personen binnen cat.)
1 mei 2006 8.990 5.660 3.320 5.460 1.850 2.560 1.080 20 172.800 16.550 24.110 57.380 13.590 11.130 3.870 14.620 3.550 23.710 4.300 172.800 55.630 98.450 18.720 172.800 64.180 47.970 26.640 22.390 11.610 1,7 1,6 1,7 0,4 0,2 0,6 0,4 0,1 1,1 0,6 1,4 2,3 1,4 0,4 0,7 0,4 0,8 6,6 2,2 1,1 0,4 6,1 1,2 1,1 2,2 1,1 0,8 0,6 0,6
1 mei 2007 7.420 4.400 3.020 3.730 1.440 1.710 600 10 150.710 15.320 16.900 50.800 11.370 10.050 3.350 11.820 3.010 24.360 3.740 150.710 44.820 90.760 15.130 150.710 56.310 43.880 21.240 18.900 10.380 1,4 1,3 1,6 0,3 0,2 0,5 0,3 0,1 0,9 0,4 1,5 2,0 1,2 0,3 0,6 0,3 0,7 6,7 1,9 0,9 0,3 5,6 1,0 0,9 1,9 0,9 0,6 0,5 0,5
1 mei 2008 8.410 4.910 3.500 4.280 1.550 2.230 490 60 152.810 12.970 15.540 51.560 11.660 10.800 3.090 11.540 2.660 29.310 3.680 152.810 43.100 95.770 13.940 152.810 59.160 44.360 20.810 18.200 10.270 1,6 1,5 1,8 0,3 0,2 0,6 0,3 0,5 0,9 0,4 1,2 2,0 1,2 0,3 0,5 0,3 0,6 7,7 1,9 0,9 0,3 5,9 0,9 0,9 2,0 1,0 0,6 0,5 0,5
1 mei 2009 9.540 5.540 4.000 3.990 1.410 1.570 1.030 20 152.240 12.120 13.940 53.650 11.920 9.450 3.030 10.100 2.440 32.210 3.400 152.240 37.280 102.060 12.900 152.240 63.250 44.110 18.700 17.050 9.140 1,7 1,6 2,0 0,3 0,2 0,4 0,5 0,1 0,9 0,4 1,0 2,1 1,2 0,3 0,5 0,3 0,5 8,3 1,7 0,9 0,3 6,1 0,8 0,9 2,0 1,0 0,6 0,5 0,5
1 mei 2010* 9.600 5.470 4.130 3.770 1.130 1.610 1.030 20 136.450 9.320 12.220 52.480 11.550 8.160 2.730 8.410 1.940 26.510 3.130 136.450 29.130 96.360 10.950 136.450 58.900 40.660 14.950 14.750 7.180 1,7 1,6 2,0 0,3 0,1 0,4 0,4 0,2 0,8 0,3 0,9 2,0 1,2 0,3 0,4 0,2 0,4 6,8 1,6 0,8 0,2 5,7 0,7 0,8 1,9 0,9 0,5 0,4 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens