Onverzekerden tegen ziektekosten; provincie, 2006-2010

Onverzekerden tegen ziektekosten; provincie, 2006-2010

Geslacht Leeftijd Perioden Provincie Onverzekerden, aantal Nog onverzekerd 6 maanden na peildatum (aantal) Onverzekerden, percentage Nog onverzekerd 6 maanden na peildatum (in % van totaal personen binnen cat.)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2006 Nederland 172.800 1,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2007 Nederland 150.710 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2008 Nederland 152.810 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2009 Nederland 152.240 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2010* Nederland 136.450 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2006 Groningen (PV) 5.530 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2007 Groningen (PV) 4.850 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2008 Groningen (PV) 4.480 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2009 Groningen (PV) 4.720 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2010* Groningen (PV) 4.380 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2006 Friesland (PV) 4.820 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2007 Friesland (PV) 4.590 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2008 Friesland (PV) 4.450 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2009 Friesland (PV) 3.260 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2010* Friesland (PV) 2.700 0,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2006 Drenthe (PV) 2.680 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2007 Drenthe (PV) 2.270 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2008 Drenthe (PV) 2.210 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2009 Drenthe (PV) 2.250 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2010* Drenthe (PV) 1.650 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2006 Overijssel (PV) 8.250 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2007 Overijssel (PV) 6.810 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2008 Overijssel (PV) 6.990 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2009 Overijssel (PV) 7.090 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2010* Overijssel (PV) 6.390 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2006 Flevoland (PV) 3.800 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2007 Flevoland (PV) 3.320 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2008 Flevoland (PV) 3.330 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2009 Flevoland (PV) 3.650 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2010* Flevoland (PV) 2.900 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2006 Gelderland (PV) 16.980 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2007 Gelderland (PV) 15.140 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2008 Gelderland (PV) 14.760 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2009 Gelderland (PV) 14.750 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2010* Gelderland (PV) 12.610 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2006 Utrecht (PV) 10.550 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2007 Utrecht (PV) 8.950 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2008 Utrecht (PV) 9.010 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2009 Utrecht (PV) 8.380 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2010* Utrecht (PV) 7.270 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2006 Noord-Holland (PV) 37.560 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2007 Noord-Holland (PV) 31.930 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2008 Noord-Holland (PV) 32.020 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2009 Noord-Holland (PV) 34.690 1,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2010* Noord-Holland (PV) 30.110 1,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2006 Zuid-Holland (PV) 49.840 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2007 Zuid-Holland (PV) 44.650 1,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2008 Zuid-Holland (PV) 47.190 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2009 Zuid-Holland (PV) 45.430 1,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2010* Zuid-Holland (PV) 42.620 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2006 Zeeland (PV) 3.420 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2007 Zeeland (PV) 2.940 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2008 Zeeland (PV) 2.820 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2009 Zeeland (PV) 2.820 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2010* Zeeland (PV) 2.520 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2006 Noord-Brabant (PV) 15.600 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2007 Noord-Brabant (PV) 13.810 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2008 Noord-Brabant (PV) 14.300 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2009 Noord-Brabant (PV) 14.180 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2010* Noord-Brabant (PV) 12.700 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2006 Limburg (PV) 13.790 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2007 Limburg (PV) 11.450 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2008 Limburg (PV) 11.240 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2009 Limburg (PV) 11.040 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2010* Limburg (PV) 10.600 0,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal onverzekerden tegen ziektekosten op een peildatum, uitgesplitst naar provincie, leeftijd en geslacht.

Met ingang van 2006 is het aantal onverzekerden gedefinieerd als het aantal personen dat in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) staat ingeschreven èn verzekeringsplichtig is volgens de Zorgverzekeringswet, maar geen zorgverzekering zoals in die wet bedoeld heeft afgesloten. De beperking tot het aantal onverzekerden in de GBA betekent dat onverzekerden onder illegalen, grensarbeiders die in het buitenland wonen en in Nederland werken en Nederlanders die in het buitenland wonen (bijvoorbeeld de zogenaamde pensionado's) buiten beschouwing blijven.

Gegevens beschikbaar: 2006-2010

Status van de cijfers:
De cijfers in de tabel over 2006 tot en met 2009 zijn definitieve cijfers.
De cijfers over 2010 zijn voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 6 juni 2012:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Onverzekerden, aantal
Het aantal onverzekerden. Onverzekerden zijn personen die in de GBA
(Gemeentelijke Basisadministratie) staan (administratieve bevolking) en
verzekeringsplichtig zijn, maar niet zijn opgenomen in het verzekerden-
bestand. In beginsel is iedereen die verplicht verzekerd is in het kader
van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) ook verplicht
verzekerd in het kader van de Zorgverzekeringswet. In principe zijn dat
alle inwoners van Nederland en degenen die in Nederland loonbelasting
betalen. Hierin is echter een aantal wijzigingen aangebracht met het
"Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen
1999". Dit leidt er toe dat de volgende groepen niet verplicht zijn zich
te verzekeren in het kader van de Zorgverzekeringswet:
- Asielzoekers;
- Personen die in Nederland wonen maar in het buitenland werken;
- Personen die in het buitenland een uitkering en/of pensioen ontvangen;
- Diplomaten en werknemers van volkenrechtelijke organisaties;
- Personen die tijdelijk vanuit het buitenland door hun werkgever naar
Nederland worden uitgezonden (gedetacheerd);
- Buitenlandse studenten die uitsluitend wegens studie in Nederland wonen.
Naast bovengenoemde groepen omvat deze categorie ook militairen in actieve
dienst en personen die vanwege hun levensovertuiging problemen hebben zich
te verzekeren (gemoedsbezwaarden) die volgens lid 2 van artikel 2 van de
Zorgverzekeringswet niet verzekeringsplichtig zijn.
Let op: Het CBS hanteert een onderscheid in formeel onverzekerden en de
onverzekerden die 6 maanden na peildatum nog steeds onverzekerd zijn.
Nog onverzekerd 6 maanden na peildatum
Nog steeds onverzekerd 6 maanden na peildatum.
Personen die op de peildatum onverzekerd zijn en een half jaar later nog
steeds. Dit cijfer is gelijk aan het aantal formeel onverzekerden op de
peildatum min het aantal personen dat zich binnen een half jaar na de
peildatum alsnog verzekerd heeft, geëmigreerd is of afgevoerd is uit de
GBA (Gemeentelijke Basisadministratie). Er is hierbij geen rekening
gehouden met sterfte en een andere verzekeringsplicht.
Onverzekerden, percentage
Het aantal onverzekerden uitgedrukt als percentage van het totale aantal
personen binnen de betreffende categorie. Onverzekerden zijn personen die
in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) staan (administratieve
bevolking) en verzekeringsplichtig zijn, maar niet zijn opgenomen in het
verzekerdenbestand. In beginsel is iedereen die verplicht verzekerd is in
het kader van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) ook
verplicht verzekerd in het kader van de Zorgverzekeringswet. In principe
zijn dat alle inwoners van Nederland en degenen die in Nederland
loonbelasting betalen. Hierin is echter een aantal wijzigingen
aangebracht met het "Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden
volksverzekeringen 1999". Dit leidt er toe dat de volgende groepen niet
verplicht zijn zich te verzekeren in het kader van de Zorgverzekeringswet:
- Asielzoekers;
- Personen die in Nederland wonen maar in het buitenland werken;
- Personen die in het buitenland een uitkering en/of pensioen ontvangen;
- Diplomaten en werknemers van volkenrechtelijke organisaties;
- Personen die tijdelijk vanuit het buitenland door hun werkgever naar
Nederland worden uitgezonden (gedetacheerd);
- Buitenlandse studenten die uitsluitend wegens studie in Nederland wonen.
Naast bovengenoemde groepen omvat deze categorie ook militairen in actieve
dienst en personen die vanwege hun levensovertuiging problemen hebben zich
te verzekeren (gemoedsbezwaarden) die volgens lid 2 van artikel 2 van de
Zorgverzekeringswet niet verzekeringsplichtig zijn.
Let op: Het CBS hanteert een onderscheid in formeel onverzekerden en de
onverzekerden die 6 maanden na peildatum nog steeds onverzekerd zijn.
Nog onverzekerd 6 maanden na peildatum
Nog steeds onverzekerd 6 maanden na peildatum.
Het aantal formeel onverzekerden op de peildatum dat een half jaar na
de peildatum nog steeds onverzekerd is, uitgedrukt als percentage van het
totale aantal personen binnen de betreffende categorie op de peildatum.
Hierbij is het aantal nog steeds onverzekerden gelijk aan het aantal
onverzekerden op de peildatum min het aantal personen dat zich binnen een
half jaar na de peildatum alsnog verzekerd heeft, geëmigreerd is of
afgevoerd is uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie). Er is hierbij
geen rekening gehouden met sterfte en een andere verzekeringsplicht.