Hoveniersbedrijven, jaarstatistiek exploitatie en personeel

Hoveniersbedrijven, jaarstatistiek exploitatie en personeel

Grootteklasse Regio's Rechtsvorm Perioden Bedrijven (absoluut) Werkgelegenheid Werknemers Totaal aantal werknemers (x 1 000) Werkgelegenheid Werknemers Aantal vaste werknemers (x 1 000) Werkgelegenheid Werknemers Aantal losse werknemers (x 1 000) Werkgelegenheid Eigenaren en gezinsleden Totaal arbeid (AJE) Werkgelegenheid Eigenaren en gezinsleden Arbeid ondernemers (AJE) Werkgelegenheid Eigenaren en gezinsleden Arbeid huwelijks)partners (AJE) Werkgelegenheid Eigenaren en gezinsleden Arbeid overige gezinsleden (AJE) Resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfslasten Personeelslasten (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten (mln euro) Resultatenrekening Overige opbrengsten en lasten Totaal overige opbrengsten en lasten (mln euro) Resultatenrekening Overige opbrengsten en lasten Saldo interest (mln euro) Resultatenrekening Overige opbrengsten en lasten Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultatenrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Investeringen Totaal investeringen (mln euro) Investeringen Grond en terreinen (mln euro) Investeringen Bedrijfsgebouwen (mln euro) Investeringen Machines en installaties (mln euro) Investeringen (Vracht)auto's en aanhangwagens (mln euro) Specificatie netto omzet Totaal netto omzet (mln euro) Specificatie netto omzet Aanleg en onderhoud tuinen/terreinen (mln euro) Specificatie netto omzet Onderhoud bermen en wegen (mln euro) Specificatie netto omzet Bestratings- en rioleringswerkzaamheden (mln euro) Specificatie netto omzet Omzet tuincentrum (mln euro) Specificatie netto omzet Overige omzet (mln euro) Specificatie inkoopwaarde omzet Totaal inkoopwaarde omzet (mln euro) Specificatie inkoopwaarde omzet Inkopen grond- en hulpstoffen Totaal inkopen grond- en hulpstoffen (mln euro) Specificatie inkoopwaarde omzet Inkopen grond- en hulpstoffen Beplanting (mln euro) Specificatie inkoopwaarde omzet Inkopen grond- en hulpstoffen Dood materiaal (mln euro) Specificatie inkoopwaarde omzet Inkopen grond- en hulpstoffen Overige grond- en hulpstoffen (mln euro) Specificatie inkoopwaarde omzet Inkopen grond- en hulpstoffen Kunstmest en bestrijdingsmiddelen (mln euro) Specificatie inkoopwaarde omzet Werk door derden (mln euro) Specificatie personeelslasten Totaal personeelslasten (mln euro) Specificatie personeelslasten Bruto lonen (mln euro) Specificatie personeelslasten Sociale lasten (mln euro) Specificatie personeelslasten Overige personeelslasten (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Brandstoffen trekkracht (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Algemene kosten Totaal algemene kosten (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Algemene kosten Huisvestingskosten (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Algemene kosten Huur gebouwen en terreinen (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Algemene kosten Huur machines en transportmiddelen (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Algemene kosten Autokosten (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Algemene kosten Kosten van verzekeringen (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Algemene kosten Reclamekosten (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Algemene kosten Overige algemene kosten (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Overige betaald arbeid (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Afschrijvingen (mln euro)
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Totaal rechtsvormen 1990 2.311 7,9 3,3 4,7 2.194 1.929 246 12 440 393 134 169 89 -4 -5 1 11 39 5 8 15 11 440 347 21 29 24 18 134 109 51 42 8 8 25 169 126 36 7 89 4 57 4 3 2 18 3 5 22 4 24
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Totaal rechtsvormen 1993 2.861 6,4 2,9 3,6 2.301 2.052 235 3 399 345 120 142 84 -7 -7 -1 46 32 3 5 14 10 399 352 15 9 11 12 120 99 40 40 16 3 20 142 105 32 5 84 3 55 4 2 2 16 2 5 23 4 21
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Totaal rechtsvormen 1996 3.388 8,4 5,5 2,8 3.597 3.291 290 15 584 496 186 186 124 -3 -6 3 84 57 6 12 20 20 584 501 29 11 24 19 186 156 62 74 15 4 30 186 140 36 10 124 7 76 7 3 4 21 4 7 30 12 29
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Totaal rechtsvormen 2000 4.556 11,0 9,6 1,5 4.497 4.239 244 27 994 844 311 307 225 -14 -8 -7 137 82 10 14 33 25 994 774 48 25 19 128 311 236 87 115 27 6 75 307 217 71 19 225 11 134 11 8 9 33 6 9 58 34 47
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Coöperatieve vereniging 1990 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Coöperatieve vereniging 1993 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Coöperatieve vereniging 1996 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Coöperatieve vereniging 2000 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Gezinsbedrijf 1990 1.987 3,5 1,4 2,1 2.173 1.911 243 12 224 191 72 71 48 -4 -4 1 7 23 4 5 7 7 224 189 5 8 16 6 72 66 28 28 6 3 6 71 53 15 3 48 2 32 3 1 1 11 2 3 13 1 13
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Gezinsbedrijf 1993 2.465 3,0 1,3 1,7 2.288 2.040 234 3 213 165 70 53 42 -4 -4 0 44 18 3 4 6 6 213 196 1 3 9 5 70 64 27 29 6 2 6 53 39 12 2 42 2 28 3 1 1 9 1 3 11 1 12
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Gezinsbedrijf 1996 2.974 4,1 2,6 1,5 3.473 3.184 281 6 316 246 109 71 67 -1 -4 3 69 39 5 8 12 14 316 278 3 8 16 12 109 97 40 47 7 3 12 71 53 14 4 67 4 42 4 1 1 12 3 4 16 4 17
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Gezinsbedrijf 2000 4.049 4,7 4,1 0,6 4.438 4.181 243 27 527 397 178 115 104 -10 -6 -4 120 58 9 12 18 19 527 459 11 12 18 27 178 152 55 78 15 3 26 115 81 27 7 104 6 65 5 2 3 20 4 6 25 7 27
Totaal grootteklassen Totaal Nederland NV of BV 1990 289 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Totaal Nederland NV of BV 1993 365 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Totaal Nederland NV of BV 1996 379 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Totaal Nederland NV of BV 2000 469 6,1 5,2 0,8 25 25 0 0 456 436 131 186 119 -4 -1 -3 16 24 1 3 14 7 456 307 37 13 1 97 131 82 31 36 12 3 49 186 132 43 11 119 5 67 5 6 6 13 2 3 32 27 20
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Andere rechtsvormen 1990 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Andere rechtsvormen 1993 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Andere rechtsvormen 1996 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Andere rechtsvormen 2000 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Totaal rechtsvormen 1990 170 0,7 0,2 0,4 182 160 21 1 32 28 9 13 6 0 0 0 1 3 0 1 1 1 32 26 2 2 2 1 9 8 4 3 0 0 1 13 9 3 1 6 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Totaal rechtsvormen 1993 209 0,4 0,2 0,2 176 155 20 0 24 20 7 8 5 0 0 0 3 2 0 0 1 1 24 21 0 0 1 1 7 6 3 3 1 0 1 8 6 2 0 5 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Totaal rechtsvormen 1996 277 0,6 0,4 0,2 315 289 26 1 42 35 14 12 9 0 -1 0 7 4 0 1 1 1 42 34 3 1 2 1 14 11 5 5 1 0 2 12 9 2 1 9 1 5 1 0 0 2 0 1 2 1 2
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Totaal rechtsvormen 2000 391 0,9 0,7 0,2 399 379 19 3 82 70 26 24 20 -1 -1 0 11 6 1 1 2 2 82 73 2 2 2 4 26 20 8 9 2 1 6 24 17 6 2 20 1 10 1 1 1 3 0 1 4 5 4
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Coöperatieve vereniging 1990 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Coöperatieve vereniging 1993 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Coöperatieve vereniging 1996 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Coöperatieve vereniging 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Gezinsbedrijf 1990 154 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Gezinsbedrijf 1993 191 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Gezinsbedrijf 1996 263 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Gezinsbedrijf 2000 362 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Noord-Nederland NV of BV 1990 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Noord-Nederland NV of BV 1993 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Noord-Nederland NV of BV 1996 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Noord-Nederland NV of BV 2000 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Andere rechtsvormen 1990 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Andere rechtsvormen 1993 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Andere rechtsvormen 1996 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Andere rechtsvormen 2000 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Totaal rechtsvormen 1990 457 1,6 0,6 1,0 449 386 58 3 92 80 28 33 19 -1 -1 0 4 8 1 2 3 2 92 73 6 5 6 3 28 22 11 8 2 1 6 33 25 7 1 19 1 12 1 1 0 4 1 1 5 1 5
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Totaal rechtsvormen 1993 585 1,5 0,6 1,0 499 446 51 1 92 80 28 33 19 -2 -2 0 10 9 1 1 4 3 92 79 3 3 3 4 28 24 9 9 5 1 4 33 25 7 1 19 1 13 1 0 1 4 1 1 5 1 5
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Totaal rechtsvormen 1996 697 2,0 1,3 0,7 781 713 66 3 136 117 44 44 29 -1 -1 0 18 12 1 2 4 4 136 118 6 3 6 4 44 37 14 17 4 1 7 44 33 9 3 29 2 18 2 1 1 5 1 2 7 3 7
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Totaal rechtsvormen 2000 1.057 2,6 2,3 0,3 1.063 1.001 59 6 224 189 70 71 48 -4 -2 -2 31 18 3 3 7 6 224 183 10 5 5 20 70 55 21 25 6 1 16 71 50 17 4 48 2 30 2 2 2 8 1 2 13 5 10
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Coöperatieve vereniging 1990 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Coöperatieve vereniging 1993 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Coöperatieve vereniging 1996 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Coöperatieve vereniging 2000 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Gezinsbedrijf 1990 393 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Gezinsbedrijf 1993 510 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Gezinsbedrijf 1996 626 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Gezinsbedrijf 2000 949 1,2 1,1 0,2 1.043 981 59 6 130 99 44 30 26 -3 -2 -1 28 14 2 2 4 4 130 112 4 3 5 6 44 37 14 19 3 1 7 30 21 7 2 26 1 16 1 1 1 5 1 1 6 1 6
Totaal grootteklassen Oost-Nederland NV of BV 1990 58 0,9 0,3 0,5 0 0 0 0 43 41 13 19 8 0 0 0 1 4 0 1 2 1 43 33 4 3 2 2 13 8 5 3 0 1 4 19 15 4 1 8 0 5 0 0 0 2 0 0 2 1 2
Totaal grootteklassen Oost-Nederland NV of BV 1993 68 0,7 0,3 0,5 0 0 0 0 41 39 12 19 9 -1 -1 0 0 5 0 0 3 1 41 32 3 2 1 3 12 8 2 2 4 0 3 19 14 4 1 9 0 6 0 0 0 2 0 0 3 0 2
Totaal grootteklassen Oost-Nederland NV of BV 1996 64 0,9 0,7 0,3 15 12 1 1 57 53 17 25 12 -1 0 0 3 3 0 1 1 1 57 49 5 1 1 1 17 13 5 6 2 0 4 25 19 5 2 12 0 7 1 0 1 2 0 1 3 1 2
Totaal grootteklassen Oost-Nederland NV of BV 2000 95 1,2 1,1 0,1 7 7 0 0 87 83 26 36 21 -1 0 0 3 4 0 0 2 1 87 68 6 2 0 10 26 17 7 7 3 1 9 36 26 8 2 21 1 13 1 1 1 3 0 1 6 4 3
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Andere rechtsvormen 1990 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Andere rechtsvormen 1993 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Andere rechtsvormen 1996 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Andere rechtsvormen 2000 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen West-Nederland Totaal rechtsvormen 1990 1.172 3,7 1,7 2,0 1.108 986 114 5 211 187 67 78 42 -1 -2 0 8 18 2 4 6 5 211 168 7 14 10 11 67 55 25 22 4 4 12 78 59 16 3 42 2 27 2 1 1 9 1 2 10 2 11
Totaal grootteklassen West-Nederland Totaal rechtsvormen 1993 1.474 3,0 1,5 1,5 1.162 1.039 116 2 193 166 58 68 40 -3 -3 0 24 13 1 2 5 4 193 176 5 3 4 5 58 48 19 20 7 2 11 68 50 15 3 40 1 27 2 1 1 8 1 2 11 2 10
Totaal grootteklassen West-Nederland Totaal rechtsvormen 1996 1.711 3,9 2,7 1,2 1.772 1.629 135 7 277 235 89 87 59 -1 -3 2 41 28 3 6 9 9 277 241 11 5 11 9 89 75 30 36 7 2 14 87 66 17 4 59 3 35 3 2 2 10 2 3 14 6 14
Totaal grootteklassen West-Nederland Totaal rechtsvormen 2000 2.196 5,1 4,6 0,6 2.142 2.020 115 14 478 405 152 145 107 -7 -4 -3 66 39 4 7 15 13 478 370 23 13 8 64 152 116 41 58 14 2 37 145 102 33 9 107 5 65 5 4 4 16 3 5 27 15 22
Totaal grootteklassen West-Nederland Coöperatieve vereniging 1990 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen West-Nederland Coöperatieve vereniging 1993 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen West-Nederland Coöperatieve vereniging 1996 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen West-Nederland Coöperatieve vereniging 2000 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen West-Nederland Gezinsbedrijf 1990 1.008 1,8 0,8 1,0 1.100 979 113 5 115 97 37 35 24 -2 -2 0 5 12 2 3 4 4 115 98 3 4 7 3 37 34 14 15 3 1 3 35 26 8 1 24 1 16 1 0 0 5 1 1 6 1 7
Totaal grootteklassen West-Nederland Gezinsbedrijf 1993 1.264 1,4 0,7 0,7 1.158 1.035 116 2 104 80 34 25 21 -2 -2 0 22 9 1 2 3 3 104 96 0 1 3 2 34 31 13 14 3 1 3 25 18 6 1 21 1 14 1 0 0 4 1 2 5 1 6
Totaal grootteklassen West-Nederland Gezinsbedrijf 1996 1.484 1,9 1,3 0,6 1.710 1.576 130 2 152 118 53 33 32 0 -2 2 34 19 2 4 6 7 152 135 2 3 7 6 53 47 19 23 3 1 6 33 25 7 2 32 2 20 2 1 1 6 1 2 8 2 8
Totaal grootteklassen West-Nederland Gezinsbedrijf 2000 1.937 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen West-Nederland NV of BV 1990 145 1,9 0,9 1,0 0 0 0 0 94 88 29 42 17 0 0 0 3 6 1 1 3 2 94 68 5 10 3 7 29 20 11 6 1 3 8 42 31 9 2 17 1 10 1 1 0 3 0 1 4 1 4
Totaal grootteklassen West-Nederland NV of BV 1993 194 1,7 0,8 0,8 0 0 0 0 89 86 24 42 20 -1 -1 0 1 5 0 0 3 1 89 79 5 2 1 2 24 17 6 6 4 1 8 42 31 10 2 20 0 13 1 1 0 4 0 1 6 2 4
Totaal grootteklassen West-Nederland NV of BV 1996 211 2,0 1,5 0,6 55 46 5 5 123 115 35 53 26 -1 -1 0 7 9 1 2 3 2 123 104 10 2 4 4 35 27 10 13 4 1 8 53 41 10 3 26 1 15 1 1 1 4 1 1 6 4 6
Totaal grootteklassen West-Nederland NV of BV 2000 243 3,0 2,7 0,4 8 8 0 0 232 219 68 93 58 -3 -1 -2 10 12 0 2 7 4 232 155 19 8 0 49 68 43 16 20 6 1 25 93 66 21 6 58 3 34 3 3 3 7 1 2 16 12 10
Totaal grootteklassen West-Nederland Andere rechtsvormen 1990 13 0,0 0,0 0,0 8 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal grootteklassen West-Nederland Andere rechtsvormen 1993 10 0,0 0,0 0,0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal grootteklassen West-Nederland Andere rechtsvormen 1996 12 0,0 0,0 0,0 8 7 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal grootteklassen West-Nederland Andere rechtsvormen 2000 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Totaal rechtsvormen 1990 512 2,0 0,7 1,2 455 398 53 3 105 98 31 45 22 -1 -1 0 -2 10 1 2 4 3 105 80 7 9 6 4 31 24 11 9 2 2 6 45 34 10 2 22 1 14 1 1 0 4 1 1 6 1 6
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Totaal rechtsvormen 1993 593 1,5 0,6 0,9 464 413 48 1 90 79 26 33 19 -2 -2 -1 9 8 1 1 4 2 90 76 5 3 3 3 26 21 9 8 4 1 4 33 25 7 1 19 1 13 1 1 1 4 1 1 5 1 5
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Totaal rechtsvormen 1996 703 1,8 1,1 0,7 728 660 63 4 128 110 40 42 28 -1 -1 1 18 14 1 3 5 5 128 109 7 3 5 4 40 33 13 16 3 1 7 42 31 8 2 28 2 17 2 1 1 5 1 1 7 3 7
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Totaal rechtsvormen 2000 912 2,4 2,0 0,4 892 839 51 4 210 179 62 67 50 -2 -1 -1 28 19 2 3 8 5 210 148 12 5 4 41 62 46 17 22 5 2 16 67 47 16 4 50 3 29 2 2 2 6 1 2 13 8 11
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Coöperatieve vereniging 1990 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Coöperatieve vereniging 1993 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Coöperatieve vereniging 1996 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Coöperatieve vereniging 2000 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Gezinsbedrijf 1990 432 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Gezinsbedrijf 1993 500 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Gezinsbedrijf 1996 601 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Gezinsbedrijf 2000 801 1,0 0,8 0,2 879 826 51 4 103 79 34 23 21 -2 -1 -1 22 13 2 3 4 4 103 90 2 2 4 5 34 29 11 15 3 1 5 23 17 5 1 21 1 13 1 0 1 4 1 1 5 2 5
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland NV of BV 1990 73 1,3 0,5 0,8 0 0 0 0 59 56 16 28 12 -1 -1 0 1 5 0 0 3 1 59 42 6 6 2 2 16 11 5 4 1 1 5 28 21 6 1 12 1 7 0 1 0 2 0 1 3 1 3
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland NV of BV 1993 89 0,9 0,4 0,5 0 0 0 0 48 46 12 23 11 -1 -1 -1 0 4 0 0 2 1 48 38 5 2 1 2 12 9 3 3 3 0 3 23 17 5 1 11 0 7 0 0 0 2 0 0 3 1 3
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland NV of BV 1996 94 1,0 0,6 0,4 24 20 2 2 66 61 19 28 14 -1 0 0 4 5 0 1 2 1 66 53 7 1 3 2 19 14 5 7 1 0 5 28 21 5 1 14 1 9 1 0 1 2 0 0 4 2 3
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland NV of BV 2000 104 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Andere rechtsvormen 1990 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Andere rechtsvormen 1993 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Andere rechtsvormen 1996 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Andere rechtsvormen 2000 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Groningen Totaal rechtsvormen 1990 42 0,2 0,1 0,1 48 42 5 0 9 8 3 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 7 1 0 1 0 3 2 1 1 0 0 1 4 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal grootteklassen Groningen Totaal rechtsvormen 1993 51 0,1 0,1 0,1 44 39 4 0 8 7 2 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 3 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal grootteklassen Groningen Totaal rechtsvormen 1996 83 0,2 0,1 0,1 87 81 5 0 11 9 3 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 11 9 1 0 0 0 3 3 1 1 0 0 1 3 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Totaal grootteklassen Groningen Totaal rechtsvormen 2000 109 0,2 0,2 0,0 106 99 6 1 22 23 7 7 8 0 0 0 -1 1 0 0 1 0 22 21 0 1 0 1 7 5 2 2 1 0 2 7 5 2 0 8 0 3 0 0 0 1 0 0 1 4 1
Totaal grootteklassen Groningen Coöperatieve vereniging 1990 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaal grootteklassen Groningen Coöperatieve vereniging 1993 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaal grootteklassen Groningen Coöperatieve vereniging 1996 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaal grootteklassen Groningen Coöperatieve vereniging 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaal grootteklassen Groningen Gezinsbedrijf 1990 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Groningen Gezinsbedrijf 1993 45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Groningen Gezinsbedrijf 1996 78 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Groningen Gezinsbedrijf 2000 102 0,1 0,1 0,0 105 98 6 1 11 8 4 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 11 10 0 0 0 0 4 3 1 2 0 0 0 3 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totaal grootteklassen Groningen NV of BV 1990 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Groningen NV of BV 1993 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Groningen NV of BV 1996 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Groningen NV of BV 2000 7 0,1 0,1 0,0 1 1 0 0 11 14 4 5 6 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 2 5 4 1 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Totaal grootteklassen Groningen Andere rechtsvormen 1990 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Groningen Andere rechtsvormen 1993 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Groningen Andere rechtsvormen 1996 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Groningen Andere rechtsvormen 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaal grootteklassen Friesland Totaal rechtsvormen 1990 74 0,3 0,1 0,2 78 69 9 0 13 11 4 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 11 0 1 1 1 4 3 1 1 0 0 1 5 3 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Totaal grootteklassen Friesland Totaal rechtsvormen 1993 93 0,1 0,0 0,1 76 66 9 0 7 6 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal grootteklassen Friesland Totaal rechtsvormen 1996 110 0,2 0,1 0,1 136 126 10 0 12 10 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 12 11 0 0 1 0 4 4 2 2 0 0 0 3 2 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Totaal grootteklassen Friesland Totaal rechtsvormen 2000 158 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Friesland Coöperatieve vereniging 1990 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaal grootteklassen Friesland Coöperatieve vereniging 1993 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaal grootteklassen Friesland Coöperatieve vereniging 1996 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaal grootteklassen Friesland Coöperatieve vereniging 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaal grootteklassen Friesland Gezinsbedrijf 1990 67 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Friesland Gezinsbedrijf 1993 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Friesland Gezinsbedrijf 1996 107 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Friesland Gezinsbedrijf 2000 150 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Friesland NV of BV 1990 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Friesland NV of BV 1993 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Friesland NV of BV 1996 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Friesland NV of BV 2000 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x