Financiële balansen decentrale overheden, kwartaalcijfers 2006 - 2014


Deze tabel bevat gegevens over de balanssamenstelling van de gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen. In de tabel worden de financiële eindbalansstanden van het kwartaal gepresenteerd. Uit de tabel valt de verdeling van de vorderingen en de schulden van de betreffende overheidslaag af te lezen. De standen van het vierde kwartaal kunnen afwijken van de standen die betrekking hebben op de jaarcijfers. De afwijkingen komen grotendeels voort uit diverse naboekingen en verrekeningen die plaatsvinden na de gegevensverstrekking aan het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 20 maart 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Financiële balansen decentrale overheden, kwartaalcijfers. Zie paragraaf 3.

Financiële balansen decentrale overheden, kwartaalcijfers 2006 - 2014

Overheidslagen Perioden VorderingenTotaal vorderingen (mln euro) VorderingenFinanciële vaste activaTotaal financiële vaste activa (mln euro) VorderingenFinanciële vaste activaKapitaalverstrekkingen (mln euro) VorderingenFinanciële vaste activaLeningen aan verbonden partijen (mln euro) VorderingenFinanciële vaste activaOverige langlopende leningen (mln euro) VorderingenFinanciële vaste activaOverige langlopende uitzettingen (mln euro) VorderingenFinanciële vlottende activaTotaal financiële vlottende activa (mln euro) VorderingenFinanciële vlottende activaKortlopende vorderingen en uitzettingen (mln euro) VorderingenFinanciële vlottende activaLiquide middelen (kas, bank en giro) (mln euro) VorderingenFinanciële vlottende activaOverlopende activa (mln euro) SchuldenTotaal schulden (mln euro) SchuldenVaste schuldTotaal vaste schuld (mln euro) SchuldenVaste schuldOnderhandse leningen van bin. fin. inst. (mln euro) SchuldenVaste schuldOverige vaste schuld (mln euro) SchuldenVlottende passivaTotaal vlottende passiva (mln euro) SchuldenVlottende passivaKortlopende schuld (mln euro) SchuldenVlottende passivaOverlopende passiva (mln euro)
Gemeenten 2013 2e kwartaal 24.776 15.262 3.532 6.412 3.269 2.049 9.514 6.625 1.392 1.497 50.980 38.140 34.738 3.402 12.840 7.602 5.238
Gemeenten 2013 3e kwartaal 23.651 15.346 3.846 6.483 3.186 1.831 8.305 5.540 1.450 1.315 50.927 37.833 34.835 2.998 13.094 7.882 5.212
Gemeenten 2013 4e kwartaal 23.522 15.431 4.449 6.075 3.140 1.767 8.091 4.958 1.157 1.976 53.152 39.299 35.931 3.368 13.853 8.766 5.087
Gemeenten 2014 1e kwartaal 25.558 13.327 2.580 5.921 3.064 1.762 12.231 9.663 230 2.338 51.255 37.007 35.039 1.968 14.248 9.274 4.974
Gemeenten 2014 2e kwartaal 23.564 13.013 2.672 5.427 3.136 1.778 10.551 7.333 1.563 1.655 50.778 37.696 35.714 1.982 13.082 8.213 4.869
Gemeenten 2014 3e kwartaal* 22.805 13.368 2.761 5.732 3.114 1.761 9.437 6.099 1.572 1.766 50.324 38.035 35.869 2.166 12.289 7.850 4.439
Provincies 2013 2e kwartaal 20.294 14.531 1.380 1.781 2.756 8.614 5.763 3.580 1.469 714 5.643 640 640 0 5.003 767 4.236
Provincies 2013 3e kwartaal 20.117 13.694 1.377 1.787 2.002 8.528 6.423 4.339 1.444 640 5.306 637 637 0 4.669 632 4.037
Provincies 2013 4e kwartaal 20.084 13.940 1.391 1.420 2.180 8.949 6.144 4.458 656 1.030 5.695 599 599 0 5.096 821 4.275
Provincies 2014 1e kwartaal 19.384 13.815 1.387 1.412 2.006 9.010 5.569 5.045 152 372 5.290 604 596 8 4.686 606 4.080
Provincies 2014 2e kwartaal 19.750 13.614 1.410 1.505 1.942 8.757 6.136 5.417 232 487 5.295 603 595 8 4.692 678 4.014
Provincies 2014 3e kwartaal* 19.387 13.598 1.421 1.506 2.037 8.634 5.789 5.165 169 455 5.023 596 588 8 4.427 570 3.857
Waterschappen 2013 2e kwartaal 765 143 78 4 45 16 622 464 47 111 7.383 6.166 5.837 329 1.217 940 277
Waterschappen 2013 3e kwartaal 666 148 84 4 44 16 518 255 155 108 7.279 6.334 6.006 328 945 626 319
Waterschappen 2013 4e kwartaal 727 146 86 3 42 15 581 372 89 120 7.497 6.212 5.914 298 1.285 976 309
Waterschappen 2014 1e kwartaal 885 141 83 3 40 15 744 645 7 92 7.662 6.242 5.961 281 1.420 879 541
Waterschappen 2014 2e kwartaal 780 149 87 3 39 20 631 477 49 105 7.594 6.298 6.006 292 1.296 727 569
Waterschappen 2014 3e kwartaal* 664 157 96 3 39 19 507 310 97 100 7.423 6.292 6.002 290 1.131 638 493
Gemeenschappelijke Regelingen 2013 2e kwartaal 6.429 844 127 23 421 272 5.585 2.597 1.830 1.158 5.233 980 973 7 4.253 2.007 2.246
Gemeenschappelijke Regelingen 2013 3e kwartaal 6.640 824 127 23 415 258 5.817 2.876 1.845 1.096 5.416 953 953 0 4.463 2.324 2.140
Gemeenschappelijke Regelingen 2013 4e kwartaal 6.482 788 127 18 409 233 5.694 2.765 1.725 1.204 5.472 1.059 1.059 0 4.413 2.221 2.192
Gemeenschappelijke Regelingen 2014 1e kwartaal 6.391 779 126 17 404 232 5.612 3.019 1.333 1.260 5.352 1.110 1.110 0 4.242 2.016 2.226
Gemeenschappelijke Regelingen 2014 2e kwartaal 6.462 782 127 16 399 240 5.680 2.750 1.706 1.224 5.444 1.109 1.109 0 4.335 2.133 2.202
Gemeenschappelijke Regelingen 2014 3e kwartaal* 6.364 777 126 14 409 228 5.587 3.003 1.400 1.184 5.349 1.098 1.098 0 4.251 2.222 2.029
Bron: CBS.
Verklaring van tekens