Verkiezingen; uitslag en zetelverdeling Provinciale Staten, 2007

Verkiezingen; uitslag en zetelverdeling Provinciale Staten, 2007

Regio's Politieke partijen Uitgebrachte geldige stemmen Geldige stemmen (aantal) Uitgebrachte geldige stemmen Geldige stemmen, relatief (%) Provinciale Statenleden Zetelverdeling (aantal) Provinciale Statenleden Zetelverdeling, relatief (%)
Nederland Totaal alle partijen 5.655.464 100,0 564 100,0
Nederland Actief Drenthe 3.573 0,1 - -
Nederland Brabantse Partij 14.576 0,3 1 0,2
Nederland CDA 1.412.856 25,0 151 26,8
Nederland ChristenUnie 309.325 5,5 35 6,2
Nederland ChristenUnie / SGP 49.823 0,9 3 0,5
Nederland deFriezen 1.437 0,0 - -
Nederland D66 145.058 2,6 9 1,6
Nederland Drents Belang / Ver Senioren Partij 1.352 0,0 - -
Nederland Drentse Ouderenpartijen 2.110 0,0 - -
Nederland Een voor de Vrijheid 5.010 0,1 - -
Nederland FNP 28.225 0,5 5 0,9
Nederland Fortuyn 9.917 0,2 - -
Nederland Gelderland Lokaal 6.903 0,1 - -
Nederland Gemeentebelangen Friesland (GF) 3.730 0,1 - -
Nederland GroenLinks 347.709 6,1 32 5,7
Nederland Groep Hop 706 0,0 - -
Nederland Islam Democraten (ID) 3.179 0,1 - -
Nederland LEEFBAAR OV / VER SENIOREN PARTIJ 2.168 0,0 - -
Nederland Leefbaar Zuid-Holland 33.333 0,6 1 0,2
Nederland Limburgs Belang 4.010 0,1 - -
Nederland Lokaal Zuid-Holland 8.051 0,1 - -
Nederland Mooi Utrecht 9.219 0,2 1 0,2
Nederland NKP (NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ) 448 0,0 - -
Nederland NVU 1.966 0,0 - -
Nederland Nieuw Rechts (NR) 4.426 0,1 - -
Nederland Nieuwe Communistische Partij-NCPN 1.230 0,0 - -
Nederland Noord-Holland Anders / De Groenen 6.840 0,1 - -
Nederland Onafhankelijke Partij Drenthe OPD 2.642 0,0 - -
Nederland ONS Flevoland / VER SENIOREN PARTIJ 1.944 0,0 - -
Nederland Ouderenpartij NH / VSP 27.545 0,5 1 0,2
Nederland Partij Nieuw Limburg (PNL) 14.232 0,3 1 0,2
Nederland PvdA 1.013.786 17,9 114 20,2
Nederland PvdD 144.132 2,5 9 1,6
Nederland Partij voor het Noorden 11.267 0,2 1 0,2
Nederland PVZ (PARTIJ VOOR ZEELAND) 10.402 0,2 2 0,4
Nederland Sociaal-Liberale Partij 357 0,0 - -
Nederland SP 838.273 14,8 83 14,7
Nederland SGP 134.993 2,4 14 2,5
Nederland Tilburgse Volkspartij (TVP) 1.597 0,0 - -
Nederland VERENIGDE SENIOREN PARTIJ 12.001 0,2 - -
Nederland VVD 1.023.189 18,1 101 17,9
Nederland Zeeuws Belang ! 1.924 0,0 - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers van de verkiezingsuitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 7 maart 2007.
In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- uitgebrachte geldige stemmen per politieke groepering voor Nederland en provincies;
- zetelverdeling per politieke groepering voor Nederland en provincies.

Gegevens beschikbaar: 7 maart 2007

Status van de cijfers
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 25 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Uitgebrachte geldige stemmen
Geldige stemmen: stemmen uitgebracht door kiesgerechtigde personen.
 
Kiesgerechtigden
Volgens de grondwet mag iedere Nederlander kiezen en gekozen worden. Het
begrip 'Nederlander' wordt uitgelegd als 'Nederlands staatsburger'.
Kiesrecht is dus gebonden aan staatsburgerschap, in tegenstelling tot
veel andere grondrechten. Toch mogen niet alle Nederlandse staatsburgers
stemmen. Want bij wet zijn uitgezonderd de Nederlanders:
- die op de dag van stemming jonger dan 18 jaar zijn;
- die van het kiesrecht zijn ontzet bij een rechterlijke uitspraak;
- die op grond van een rechterlijke uitspraak wegens een geestelijke
stoornis onbekwaam zijn rechtshandelingen te verrichten.
 
Nederlanders die niet in Nederland wonen hebben wel stemrecht voor de
Europese en Tweede Kamerverkiezingen.
Geldige stemmen
Geldige stemmen, relatief
Geldige stemmen per partij per honderd van het totaal aantal geldige
stemmen.
Provinciale Statenleden
Zetelverdeling
Zetelverdeling, relatief
Zetelverdeling per partij per honderd van het totaal aantal zetels.