Levensloop/spaarloonregeling; kenmerken 2006

Levensloop/spaarloonregeling; kenmerken 2006

Achtergrondkenmerken Perioden Totaal werknemers (X 1000) Levensloopregeling (X 1000) Geen levensloopregeling (X 1000) Spaarloonregeling (X 1000) Geen spaarloonregeling (X 1000)
Totaal werknemers 2006 6.195 344 5.852 2.516 3.679
Mannen 2006 3.432 216 3.217 1.487 1.945
Vrouwen 2006 2.763 128 2.635 1.029 1.734
15 tot 20 jaar 2006 184 1 183 7 176
20 tot 25 jaar 2006 546 16 530 70 476
25 tot 30 jaar 2006 752 38 714 234 519
30 tot 35 jaar 2006 806 45 762 341 465
35 tot 40 jaar 2006 878 51 827 415 463
40 tot 45 jaar 2006 863 56 807 385 477
45 tot 50 jaar 2006 802 50 752 384 418
50 tot 55 jaar 2006 689 57 632 341 348
55 tot 60 jaar 2006 548 27 521 286 262
60 tot 65 jaar 2006 127 2 125 52 76
Onderwijsniveau: laag 2006 1.461 53 1.408 456 1.005
Onderwijsniveau: middelbaar 2006 2.748 133 2.615 1.101 1.647
Onderwijsniveau: hoog 2006 1.952 156 1.796 954 998
Onderwijsniveau: onbekend 2006 34 1 33 5 29
Eenpersoonshuishouden 2006 912 48 864 350 562
Alleenstaande ouder 2006 223 8 215 79 144
Lid van ouderpaar 2006 2.631 168 2.462 1.251 1.380
Lid van een paar (geen ouder) 2006 1.736 101 1.635 741 995
Overig lid huishouden 2006 693 17 676 96 597
Autochtonen 2006 5.135 294 4.841 2.202 2.933
Westerse allochtonen 2006 573 32 541 207 366
Niet-westerse allochtonen 2006 487 18 469 107 380
Herkomst: Onbekend 2006 1 0 1 0 1
Vast dienstverband 2006 5.631 336 5.296 2.468 3.163
Overige dienstverbanden 2006 564 8 556 48 516
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2006 627 14 613 160 468
Arbeidsduur: 20 tot 28 uur per week 2006 859 34 825 312 547
Arbeidsduur: 28 tot 35 uur per week 2006 925 55 870 374 551
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2006 3.784 241 3.544 1.671 2.114
Wel eerder deelgenomen 2006 228 228
Niet eerder deelgenomen 2006 114 114
Eerdere deelname: Weet niet 2006 2 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking
(EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om
informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt.
Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige
dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Deze tabel bevat gegevens uit de module Levensloop. Deze module wordt
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) en is bedoeld om de deelname aan de levensloop- en
de spaarloonregeling te monitoren.

De vragen in de module Levensloop worden gesteld aan alle werknemers die
ten minste twaalf uur per week werken en hebben betrekking op de eerste
werkkring. Allereerst wordt gevraagd of men dit jaar een bedrag inlegt in
de levensloopregeling. Als hierop bevestigend wordt geantwoord, volgen de
vragen of men in voorgaande jaren wel eens ingelegd heeft in de
spaarloonregeling en waarvoor men spaart met de levensloopregeling. Aan
werknemers die aangeven niet mee te doen aan de levensloopregeling wordt
gevraagd of men inlegt in de spaarloonregeling.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen stopgezet
en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden nieuwe tabellen
gemaakt.
In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode
gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is het daarnaast ook mogelijk om
voor een beperkte set van variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De
jaren voor 2001 zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde
cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode van de EBB
is te vinden op de themapagina.

Gegevens beschikbaar over: 2006

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Geen wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal werknemers
Levensloopregeling
De levensloopregeling is een regeling waarmee werknemers een deel van
hun brutosalaris kunnen sparen om in de toekomst een periode van
onbetaald verlof te financieren. Werknemers die deelnemen aan de
levensloopregeling kunnen niet tegelijkertijd deelnemen aan de
spaarloonregeling.
Geen levensloopregeling
De levensloopregeling is een regeling waarmee werknemers een deel van
hun brutosalaris kunnen sparen om in de toekomst een periode van
onbetaald verlof te financieren. Werknemers die deelnemen aan de
levensloopregeling kunnen niet tegelijkertijd deelnemen aan de
spaarloonregeling.
Spaarloonregeling
De spaarloonregeling is een regeling waarmee werknemers een deel van
hun brutosalaris kunnen sparen. Bij de spaarloonregeling wordt niet
gespaard voor een bepaald doel. Werknemers die deelnemen aan de
spaarloonregeling kunnen niet tegelijkertijd deelnemen aan de
levensloopregeling.
Geen spaarloonregeling
De spaarloonregeling is een regeling waarmee werknemers een deel van
hun brutosalaris kunnen sparen. Bij de spaarloonregeling wordt niet
gespaard voor een bepaald doel. Werknemers die deelnemen aan de
spaarloonregeling kunnen niet tegelijkertijd deelnemen aan de
levensloopregeling.