Beleggings- en vastgoedf.; standen en beroep op de kapitaalmarkt 2007-2016

Beleggings- en vastgoedf.; standen en beroep op de kapitaalmarkt 2007-2016

Standen en beroep op de kapitaalmarkt Perioden Totaal (mln euro) Beleggingsfondsen Totaal beleggingsfondsen (mln euro) Beleggingsfondsen Aandelenfondsen Totaal aandelenfondsen (mln euro) Beleggingsfondsen Obligatiefondsen Totaal obligatiefondsen (mln euro) Beleggingsfondsen Depositofondsen (mln euro) Beleggingsfondsen Mixfondsen (mln euro) Beleggingsfondsen Trackers (mln euro) Beleggingsfondsen Overige fondsen (mln euro) Vastgoedfondsen Totaal vastgoedfondsen (mln euro)
Totaal brutoberoep 2016 mei 220 196 148 20 0 14 3 11 25
Totaal brutoberoep 2016 juni 10 9 4 4 1 0 0 0 0
Totaal brutoberoep 2016 juli 282 281 201 50 5 20 0 4 1
Totaal brutoberoep 2016 augustus* 78 77 52 17 0 2 0 5 1
Totaal terugbetalingen 2016 mei 685 682 613 28 0 31 0 10 3
Totaal terugbetalingen 2016 juni 86 11 11 0 0 0 0 0 76
Totaal terugbetalingen 2016 juli 1.146 960 612 96 0 81 0 170 185
Totaal terugbetalingen 2016 augustus* 297 280 147 85 0 32 0 15 18
Overige waardemutatie 2016 mei 3.189 3.069 249 30 2 35 2.749 3 120
Overige waardemutatie 2016 juni -2.242 -1.780 -740 184 -1 -69 -1.132 -22 -462
Overige waardemutatie 2016 juli 4.676 4.409 873 93 -1 145 3.259 41 267
Overige waardemutatie 2016 augustus* 557 532 197 -4 3 44 282 10 25
Waarde eind van de maand 2016 mei 148.037 139.793 22.109 8.327 103 5.730 101.554 1.971 8.244
Waarde eind van de maand 2016 juni 145.719 138.012 21.362 8.515 103 5.662 100.422 1.949 7.707
Waarde eind van de maand 2016 juli 149.531 141.742 21.823 8.562 107 5.745 103.681 1.824 7.789
Waarde eind van de maand 2016 augustus* 149.868 142.071 21.926 8.489 110 5.760 103.963 1.823 7.797
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over beleggings- en vastgoedfondsen.
Deze tabel bevat de getotaliseerde waarde van de door beleggings- en vastgoedfondsen uitgegeven aandelen op de laatste dag van de maand. Deze waarde wordt voor verschillende soorten fondsen weergegeven. Hoe de waarde van de aandelen wijzigt ten opzichte van de voorgaande maand als gevolg van het brutoberoep, terugbetalingen en overige waardemutaties, is ook zichtbaar in de tabel.

Gegevens beschikbaar van januari 2007 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer wordt vastgesteld aan het einde van de eerstvolgende maand.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal
Totaal standen en beroep onderverdeeld in beleggingsfondsen en vastgoedfondsen.
Beleggingsfondsen
Beleggingsfondsen onderverdeeld in aandelenfondsen, obligatiefondsen, depositofondsen, mixfondsen, trackers en overige fondsen.
Totaal beleggingsfondsen
Aandelenfondsen
Instellingen die kapitaal verzamelen om te beleggen in aandelen. Aandelenfondsen onderverdeeld in Regiofondsen en Sectorfondsen.
Totaal aandelenfondsen
Obligatiefondsen
Instellingen die kapitaal verzamelen om te beleggen in obligaties uit een bepaald land of regio. In het beleggingsbeleid van deze fondsen is specifiek vastgelegd welke regio's en/of landen dit zijn.
Obligatiefondsen onderverdeeld in Euro-gebied, wereldwijd en overige.
Totaal obligatiefondsen
Depositofondsen
Depositofondsen zijn beleggingsfondsen die hun gelden in kortlopend schuldpapier beleggen.
Mixfondsen
Instellingen die kapitaal verzamelen om te beleggen in aandelen, obligaties en onroerend goed.
Trackers
Trackers zijn beleggingsfondsen die hun gelden volgens een beursindex (bijvoorbeeld AEX) beleggen.
Overige fondsen
Hieronder vallen alle beleggingsinstellingen die hun geld op een andere manier beleggen dan een aandelenfonds, een obligatiefonds, een depositofonds, een mixfonds of een tracker.
Vastgoedfondsen
Instellingen die kapitaal verzamelen om te beleggen in onroerend goed. Vastgoedfondsen onderverdeeld in directe vastgoedfondsen en indirecte vastgoedfondsen.
Totaal vastgoedfondsen