Obligaties; standen en beroep op de kapitaalmarkt 2007-2016


In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over obligaties die genoteerd zijn aan de Nederlandse effectenbeurs (Euronext Amsterdam). Nederlandse ondernemingen zijn ondernemingen waarvan het bestuur in Nederland is gevestigd.

Deze tabel bevat de getotaliseerde waarde van alle beursgenoteerde obligaties op de laatste dag van de maand. Deze waarde wordt voor verschillende sectoren en voor verschillende valuta weergegeven. Hoe de waarde van de obligaties wijzigt ten opzichte van de voorgaande maand als gevolg van openbare emissies, aflossingen en overige waardemutaties, is ook zichtbaar in de tabel.

Gegevens beschikbaar van januari 2007 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Obligaties; standen en beroep op de kapitaalmarkt 2007-2016

Standen en beroep op de kapitaalmarkt Perioden Totaal obligaties (mln euro) Gewone obligatiesTotaal gewone obligaties (mln euro) Dutch Treasury Certificates (mln euro) Grootboekobligaties (mln euro) Obligaties optie-constructie garantieTotaal obligaties optie-constructie gar. (mln euro) Obligaties optie-constructie zonder gar.Totaal obl.optie-constructie zonder gar. (mln euro) Asset backed securitiesTotaal asset backed securities (mln euro) Converteerbare obligatiesTotaal converteerbare obligaties (mln euro) Reverse convertible obligatiesTotaal reverse convertible obligaties (mln euro) Floating rate obligatiesTotaal floating rate obligaties (mln euro) Overige obligatiesTotaal overige obligaties (mln euro)
Openbare emissie 2016 mei 9.819 4.297 4.478 0 0 0 1.043 0 0 0 0
Openbare emissie 2016 juni 24.655 4.876 4.749 0 0 0 15.031 0 0 0 0
Openbare emissie 2016 juli 7.171 2.752 4.389 0 0 0 0 0 0 30 0
Openbare emissie 2016 augustus 4.951 0 4.951 0 0 0 0 0 0 0 0
Aflossingen 2016 mei 11.327 4.937 2.350 1 217 83 1.904 0 0 63 1.773
Aflossingen 2016 juni 7.290 2.440 4.440 0 10 85 54 0 0 261 0
Aflossingen 2016 juli 18.053 13.277 4.650 0 126 0 0 0 0 0 0
Aflossingen 2016 augustus 9.543 1.853 4.630 0 11 0 1.000 0 0 2.050 0
Koersverschillen 2016 mei 2.310 2.130 -3 0 14 -8 -5 0 0 131 51
Koersverschillen 2016 juni 7.648 7.875 -7 1 -90 75 26 0 0 -21 -212
Koersverschillen 2016 juli 436 449 -2 2 16 -7 -2 0 0 -183 164
Koersverschillen 2016 augustus -43 -551 -8 0 15 -91 303 0 0 15 275
Waarde eind van de maand 2016 mei 888.744 545.230 15.691 35 1.733 424 270.380 2 0 37.255 17.993
Waarde eind van de maand 2016 juni 913.757 555.541 15.992 36 1.633 414 285.384 2 0 36.973 17.781
Waarde eind van de maand 2016 juli 903.311 545.464 15.730 38 1.524 407 285.381 2 0 36.820 17.944
Waarde eind van de maand 2016 augustus 898.676 543.060 16.043 38 1.528 316 284.684 2 0 34.785 18.219
Bron: CBS.
Verklaring van tekens