Obligaties; standen en beroep op de kapitaalmarkt 2007-2016

Obligaties; standen en beroep op de kapitaalmarkt 2007-2016

Standen en beroep op de kapitaalmarkt Perioden Totaal obligaties (mln euro) Gewone obligaties Totaal gewone obligaties (mln euro) Dutch Treasury Certificates (mln euro) Grootboekobligaties (mln euro) Obligaties optie-constructie garantie Totaal obligaties optie-constructie gar. (mln euro) Obligaties optie-constructie zonder gar. Totaal obl.optie-constructie zonder gar. (mln euro) Asset backed securities Totaal asset backed securities (mln euro) Converteerbare obligaties Totaal converteerbare obligaties (mln euro) Reverse convertible obligaties Totaal reverse convertible obligaties (mln euro) Floating rate obligaties Totaal floating rate obligaties (mln euro) Overige obligaties Totaal overige obligaties (mln euro)
Openbare emissie 2016 mei 9.819 4.297 4.478 0 0 0 1.043 0 0 0 0
Openbare emissie 2016 juni 24.655 4.876 4.749 0 0 0 15.031 0 0 0 0
Openbare emissie 2016 juli 7.171 2.752 4.389 0 0 0 0 0 0 30 0
Openbare emissie 2016 augustus 4.951 0 4.951 0 0 0 0 0 0 0 0
Aflossingen 2016 mei 11.327 4.937 2.350 1 217 83 1.904 0 0 63 1.773
Aflossingen 2016 juni 7.290 2.440 4.440 0 10 85 54 0 0 261 0
Aflossingen 2016 juli 18.053 13.277 4.650 0 126 0 0 0 0 0 0
Aflossingen 2016 augustus 9.543 1.853 4.630 0 11 0 1.000 0 0 2.050 0
Koersverschillen 2016 mei 2.310 2.130 -3 0 14 -8 -5 0 0 131 51
Koersverschillen 2016 juni 7.648 7.875 -7 1 -90 75 26 0 0 -21 -212
Koersverschillen 2016 juli 436 449 -2 2 16 -7 -2 0 0 -183 164
Koersverschillen 2016 augustus -43 -551 -8 0 15 -91 303 0 0 15 275
Waarde eind van de maand 2016 mei 888.744 545.230 15.691 35 1.733 424 270.380 2 0 37.255 17.993
Waarde eind van de maand 2016 juni 913.757 555.541 15.992 36 1.633 414 285.384 2 0 36.973 17.781
Waarde eind van de maand 2016 juli 903.311 545.464 15.730 38 1.524 407 285.381 2 0 36.820 17.944
Waarde eind van de maand 2016 augustus 898.676 543.060 16.043 38 1.528 316 284.684 2 0 34.785 18.219
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over obligaties die genoteerd zijn aan de Nederlandse effectenbeurs (Euronext Amsterdam). Nederlandse ondernemingen zijn ondernemingen waarvan het bestuur in Nederland is gevestigd.

Deze tabel bevat de getotaliseerde waarde van alle beursgenoteerde obligaties op de laatste dag van de maand. Deze waarde wordt voor verschillende sectoren en voor verschillende valuta weergegeven. Hoe de waarde van de obligaties wijzigt ten opzichte van de voorgaande maand als gevolg van openbare emissies, aflossingen en overige waardemutaties, is ook zichtbaar in de tabel.

Gegevens beschikbaar van januari 2007 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal obligaties
Obligaties onderverdeeld in gewone obligaties, dutch treasury certificates, grootboekobligaties, obligaties optie-constructie garantie, obligaties optie-constructie zonder garantie, asset backed securities, converteerbare obligaties, reverse convertible obligaties, floating rate obligaties en overige obligaties.
Gewone obligaties
Totaal gewone obligaties
Totaal gewone obligaties onderverdeeld in overheid, financiële instellingen (Euro), financiële instellingen (USD), financiële instellingen (Overige valuta), niet-financiële instellingen (Euro), niet-financiële instellingen (USD) en niet-financiële instellingen (Overige valuta).
Dutch Treasury Certificates
Dutch Treasury Certificates zijn obligatieleningen met een looptijd tot 1 jaar. Hieronder vallen obligaties die worden uitgegeven door de Rijksoverheid, de lagere overheden en alle overige overheidsinstellingen.
Grootboekobligaties
Grootboekobligaties zijn obligaties met een eeuwigdurende looptijd. Hieronder vallen obligaties die worden uitgegeven door de Rijksoverheid, de lagere overheden en alle overige overheidsinstellingen.
Obligaties optie-constructie garantie
Het rendement van deze obligatie is afhankelijk van de ontwikkeling van een onderliggende waarde, zoals een aandelenindex, grondstoffen, valuta of alternatieve energie. De einduitkering is wel gegarandeerd tot een bepaald percentage van de nominale waarde.
Totaal obligaties optie-constructie gar.
Totaal obligaties optie-constructie garantie onderverdeeld in financiële instellingen (Euro), financiële instellingen (USD) en financiële instellingen (Overige valuta).
Obligaties optie-constructie zonder gar.
Obligaties optie-constructie zonder garantie. Het rendement van deze obligatie is afhankelijk van de ontwikkeling van een onderliggende waarde, zoals een aandelenindex, grondstoffen, valuta of alternatieve energie. De einduitkering is niet gegarandeerd en kan afhankelijk van het onderliggende effect tot 0 dalen.
Totaal obl.optie-constructie zonder gar.
Totaal obligaties optie-constructie zonder garantie onderverdeeld in financiële instellingen (Euro), financiële instellingen (USD) en financiële instellingen (Overige valuta).
Asset backed securities
Asset backed securities zijn obligaties met een onderpand, zoals een pakket hypotheken of leasecontracten.
Totaal asset backed securities
Totaal asset backed securities onderverdeeld in financiële instellingen (Euro), financiële instellingen (USD) en financiële instellingen (Overige valuta).
Converteerbare obligaties
De houder van een converteerbare obligatie heeft gedurende een bepaalde periode het recht om deze obligatie tegen een vooraf vastgestelde koers om te wisselen in aandelen.
Totaal converteerbare obligaties
Totaal converteerbare obligaties onderverdeeld in financiële instellingen (Euro), financiële instellingen (USD), financiële instellingen (Overige valuta), niet-financiële instellingen (Euro), niet-financiële instellingen (USD) en niet-financiële instellingen (Overige valuta).
Reverse convertible obligaties
Reverse convertible obligaties zijn obligaties met een hoge rente. De obligatie wordt, naar keuze van de financiële instelling, afgelost in contanten of in aandelen.
Totaal reverse convertible obligaties
Totaal reverse convertible obligaties onderverdeeld in financiële instellingen (Euro), financiële instellingen (USD) en financiële instellingen (Overige valuta).
Floating rate obligaties
Floating rate obligaties zijn obligaties waarvan de couponrente wisselt per jaar, kwartaal of maand. De rente is meestal afhankelijk van het niveau van de geldmarktrente.
Totaal floating rate obligaties
Totaal floating rate obligaties onderverdeeld in financiële instellingen (Euro), financiële instellingen (USD), financiële instellingen (Overige valuta), niet-financiële instellingen (Euro), niet-financiële instellingen (USD) en niet-financiële instellingen (Overige valuta).
Overige obligaties
Totaal overige obligaties
Totaal overige obligaties onderverdeeld in financiële instellingen (Euro), financiële instellingen (USD), financiële instellingen (Overige valuta), niet-financiële instellingen (Euro), niet-financiële instellingen (USD) en niet-financiële instellingen (Overige valuta).