Aandelen; standen en beroep op de kapitaalmarkt 2007-2016

Aandelen; standen en beroep op de kapitaalmarkt 2007-2016

Standen en beroep op de kapitaalmarkt Aandelen Perioden Totaal (mln euro) Financiële instellingen Totaal financiële instellingen (mln euro) Niet-financiële instellingen Totaal niet-financiële instellingen (mln euro) Beleggingsfondsen (mln euro) Vastgoedfondsen (mln euro) Overige fondsen (mln euro) Buitenlandse ondernemingen (mln euro)
Brutoberoep totaal Aandelen totaal 2016 juni 2.623 394 2.220 9 0 0 0
Brutoberoep totaal Aandelen totaal 2016 juli 337 7 48 281 1 0 0
Brutoberoep totaal Aandelen totaal 2016 augustus* 128 0 44 82 1 0 1
Terugbetalingen totaal Aandelen totaal 2016 juni 1.565 132 1.347 86 1 0 0
Terugbetalingen totaal Aandelen totaal 2016 juli 7.118 69 5.903 960 185 0 0
Terugbetalingen totaal Aandelen totaal 2016 augustus* 543 33 193 280 18 20 0
Overige waardemutatie Aandelen totaal 2016 juni -2.334 -10.542 16.669 -1.891 -481 -2.925 -3.164
Overige waardemutatie Aandelen totaal 2016 juli 26.507 3.749 10.867 4.572 257 148 6.913
Overige waardemutatie Aandelen totaal 2016 augustus* -424 6.207 -6.895 737 -3 1.086 -1.556
Waarde eind van de maand Aandelen totaal 2016 juni 868.352 72.254 529.988 145.187 5.880 41.286 73.758
Waarde eind van de maand Aandelen totaal 2016 juli 888.078 75.941 535.001 149.079 5.952 41.435 80.671
Waarde eind van de maand Aandelen totaal 2016 augustus* 887.238 82.115 527.956 149.618 5.933 42.501 79.115
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over aandelen die genoteerd zijn aan de Nederlandse effectenbeurs (Euronext Amsterdam).
Deze tabel bevat de getotaliseerde waarde van alle beursgenoteerde aandelen op de laatste dag van de maand. Deze waarde wordt voor ondernemingen en fondsen uit verschillende sectoren weergegeven. Hoe de waarde van de aandelen wijzigt ten opzichte van de voorgaande maand als gevolg van het brutoberoep, terugbetalingen en overige waardemutaties, is ook zichtbaar in de tabel.

Gegevens beschikbaar van januari 2007 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer wordt vastgesteld aan het einde van de eerstvolgende maand.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal
Totaal standen en beroep onderverdeeld in financiële instellingen, niet-financiële instellingen, beleggingsfondsen, vastgoedfondsen, overige fondsen en buitenlandse ondernemingen.
Financiële instellingen
Financiële instellingen onderverdeeld in banken/financiële dienstverlening en verzekeraars. Beleggingsfondsen, vastgoedfondsen en overige fondsen vallen hier niet onder en worden apart weergegeven.
Totaal financiële instellingen
Niet-financiële instellingen
Niet-financiële instellingen onderverdeeld in delfstofwinning, industrie, bouwnijverheid en installatie, transport, opslag en communicatie, niet-financiële dienstverlening en handel.
Totaal niet-financiële instellingen
Beleggingsfondsen
Instellingen die kapitaal verzamelen om te beleggen in effecten.
Vastgoedfondsen
Instellingen die kapitaal verzamelen om te beleggen in onroerend goed.
Overige fondsen
Nederlandse ondernemingen die niet vallen onder financiële instellingen, niet-financiële instellingen, beleggingsfondsen en vastgoedfondsen.
Buitenlandse ondernemingen
Buitenlandse ondernemingen die genoteerd zijn op Euronext Amsterdam.