Prognose huishoudens; intervallen personen, huishoudenspositie, 2005 - 2050

Prognose huishoudens; intervallen personen, huishoudenspositie, 2005 - 2050

Prognose(-interval) Perioden Totale bevolking Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Totale bevolking Mannen (absoluut) Totale bevolking Vrouwen (absoluut) Alleenstaande personen Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Samenwonende personen Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Thuiswonende kinderen Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Eénouders Mannen (absoluut) Eénouders Vrouwen (absoluut) Overige personen Totaal mannen en vrouwen (absoluut) In institutie wonende personen Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Huishoudens Aantal huishoudens (absoluut) Huishoudens Gemiddelde huishoudensgrootte (absoluut)
Prognose 2005 16.294.589 8.060.105 8.234.484 2.471.723 8.273.852 4.626.701 72.772 372.739 266.400 210.423 7.095.784 2,20
Prognose 2010 16.462.455 8.131.956 8.330.499 2.704.704 8.225.883 4.581.512 87.331 402.655 276.874 183.548 7.350.400 2,20
Prognose 2020 16.799.819 8.278.725 8.521.094 3.110.141 8.247.220 4.442.137 107.890 445.820 292.374 154.252 7.832.313 2,10
Prognose 2030 17.021.876 8.348.419 8.673.457 3.389.238 8.150.941 4.398.604 117.786 489.242 294.159 181.911 8.115.682 2,00
Prognose 2040 17.020.107 8.316.164 8.703.943 3.480.055 7.912.976 4.470.441 126.801 532.753 286.922 210.160 8.138.439 2,00
Prognose 2050 16.905.914 8.261.721 8.644.193 3.457.621 7.777.992 4.466.883 137.405 563.039 281.137 221.834 8.088.132 2,00
Ondergrens 95% prognose-interval 2005 16.250.495 8.036.374 8.214.122 2.277.468 8.035.598 4.541.896 64.404 342.911 252.912 197.546 6.980.648 2,20
Ondergrens 95% prognose-interval 2010 16.135.984 7.960.914 8.175.070 2.215.562 7.597.586 4.336.207 65.761 331.039 240.644 144.975 7.003.080 2,10
Ondergrens 95% prognose-interval 2020 15.806.842 7.766.557 8.040.285 2.232.345 7.080.546 3.885.744 70.682 329.196 229.160 83.486 7.085.784 1,90
Ondergrens 95% prognose-interval 2030 15.336.553 7.493.500 7.843.053 2.231.196 6.577.694 3.515.975 70.138 333.170 211.963 74.995 7.078.143 1,80
Ondergrens 95% prognose-interval 2040 14.581.507 7.092.446 7.489.061 2.103.112 5.943.759 3.301.382 67.701 333.786 186.079 69.424 6.748.839 1,80
Ondergrens 95% prognose-interval 2050 13.653.016 6.643.838 7.009.178 1.886.167 5.565.187 3.006.924 65.192 326.830 168.108 60.270 6.324.313 1,70
Bovengrens 95% prognose-interval 2005 16.332.413 8.080.163 8.252.250 2.674.641 8.491.625 4.709.805 81.344 404.053 282.643 224.432 7.251.117 2,30
Bovengrens 95% prognose-interval 2010 16.818.939 8.317.368 8.501.571 3.233.875 8.793.724 4.835.570 109.459 478.246 320.451 222.747 7.744.966 2,30
Bovengrens 95% prognose-interval 2020 17.938.201 8.844.836 9.093.365 4.021.600 9.295.168 5.039.812 146.075 567.335 371.877 233.613 8.634.431 2,30
Bovengrens 95% prognose-interval 2030 19.126.255 9.392.753 9.733.502 4.638.126 9.669.567 5.417.958 167.335 654.751 399.794 315.200 9.262.531 2,30
Bovengrens 95% prognose-interval 2040 20.113.766 9.816.927 10.296.839 5.014.925 9.822.503 5.915.070 191.594 746.132 434.584 401.710 9.825.956 2,30
Bovengrens 95% prognose-interval 2050 21.034.469 10.272.631 10.761.838 5.196.970 10.172.230 6.317.519 217.338 827.050 459.213 475.227 10.252.809 2,30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Intervallen bevolking naar huishoudenspositie en
huishoudens
Prognose intervallen 95% en 67% (onder- en bovengrens)
Gegevens beschikbaar: vanaf 2005
Frequentie: 18 april 2007 stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Totaal mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen
Alleenstaande personen
Persoon die alleen in een woonruimte is gehuisvest en hierdoor een
eenpersoonshuishoudens vormt. Tot alleenstaanden worden ook personen
gerekend die met anderen eenzelfde adres bewonen maar een eigen
huishouding voeren. Alleenstaanden worden in alle burgerlijke staten
aangetroffen; zo kunnen gehuwden na het stuklopen van hun relatie (in
afwachting van een scheiding) alleen wonen.
Totaal mannen en vrouwen
Samenwonende personen
Personen die - al dan niet gehuwd - een gemeenschappelijke
huishouding voeren met een vaste partner.
Totaal mannen en vrouwen
Thuiswonende kinderen
Thuiswonende kinderen betreffen alle in het huishouden van hun
ouder(s) aanwezige eigen, stief- of adoptiekinderen die zelf
geen kinderen hebben.
Totaal mannen en vrouwen
Eénouders
Personen met thuiswonende kinderen die niet samenwonen met een vaste
partner.
Mannen
Vrouwen
Overige personen
Personen die met andere personen op eenzelfde adres wonen maar geen
partnerrelatie met die andere personen onderhouden en geen kind zijn van
die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan kostgangers
die bij een gezin inwonen of studenten die een huishouden vormen.
Totaal mannen en vrouwen
In institutie wonende personen
Personen die langer dan een jaar in een instelling verblijven, zoals
verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen,
opvoedingsinternaten, revalidatiecentra en gevangenissen.
Totaal mannen en vrouwen
Huishoudens
Particuliere huishoudens.
Aantal huishoudens
Gemiddelde huishoudensgrootte