Prognose huishoudens; type huishouden, 2005 - 2050

Prognose huishoudens; type huishouden, 2005 - 2050

Leeftijd referentiepersoon Burgerlijke staat referentiepersoon Perioden Huishoudens (absoluut) Eénpersoonshuishoudens (absoluut) Paren (absoluut) Eénouders (absoluut) Overige huishoudens (absoluut)
Totaal over alle leeftijden Referentiepersonen 2005 7.095.784 2.471.714 4.129.415 445.513 49.142
Totaal over alle leeftijden Referentiepersonen 2010 7.350.400 2.704.711 4.105.435 489.990 50.264
Totaal over alle leeftijden Referentiepersonen 2020 7.832.313 3.110.130 4.116.109 553.711 52.363
Totaal over alle leeftijden Referentiepersonen 2030 8.115.682 3.389.233 4.067.959 607.030 51.460
Totaal over alle leeftijden Referentiepersonen 2040 8.138.439 3.480.062 3.948.993 659.561 49.823
Totaal over alle leeftijden Referentiepersonen 2050 8.088.132 3.457.624 3.881.494 700.439 48.575
15 tot 30 jaar Referentiepersonen 2005 1.053.526 515.413 479.884 35.453 22.776
15 tot 30 jaar Referentiepersonen 2010 1.072.166 537.786 472.911 38.121 23.348
15 tot 30 jaar Referentiepersonen 2020 1.146.738 574.418 506.661 41.533 24.126
15 tot 30 jaar Referentiepersonen 2030 1.136.876 571.791 500.834 41.258 22.993
15 tot 30 jaar Referentiepersonen 2040 1.086.998 558.490 467.167 38.896 22.445
15 tot 30 jaar Referentiepersonen 2050 1.142.154 596.844 481.133 40.709 23.468
30 tot 65 jaar Referentiepersonen 2005 4.668.989 1.198.799 3.083.725 367.732 18.733
30 tot 65 jaar Referentiepersonen 2010 4.780.921 1.350.272 3.011.344 400.686 18.619
30 tot 65 jaar Referentiepersonen 2020 4.724.128 1.494.775 2.784.029 427.736 17.588
30 tot 65 jaar Referentiepersonen 2030 4.573.299 1.490.567 2.626.636 440.175 15.921
30 tot 65 jaar Referentiepersonen 2040 4.440.640 1.424.806 2.534.380 467.595 13.859
30 tot 65 jaar Referentiepersonen 2050 4.533.562 1.469.973 2.545.143 505.668 12.778
65 jaar of ouder Referentiepersonen 2005 1.373.269 757.502 565.806 42.328 7.633
65 jaar of ouder Referentiepersonen 2010 1.497.313 816.653 621.180 51.183 8.297
65 jaar of ouder Referentiepersonen 2020 1.961.447 1.040.937 825.419 84.442 10.649
65 jaar of ouder Referentiepersonen 2030 2.405.507 1.326.875 940.489 125.597 12.546
65 jaar of ouder Referentiepersonen 2040 2.610.801 1.496.766 947.446 153.070 13.519
65 jaar of ouder Referentiepersonen 2050 2.412.416 1.390.807 855.218 154.062 12.329
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De verwachte toekomstige ontwikkeling van de bevolking
naar huishoudens-
positie en huishoudens naar type
Gegevens beschikbaar: vanaf 2005
Frequentie: 18 april 2007 stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens
Particuliere huishoudens.
Eénpersoonshuishoudens
Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest. Tot de
eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen
eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren.
Paren
Huishoudens die bestaan uit personen die - al dan niet gehuwd - een
gemeenschappelijke huishouding voeren met een vaste partner.
Eénouders
Huishoudens bestaande uit personen met thuiswonende kinderen die niet
samenwonen met een vaste partner.
Overige huishoudens
Huishoudens bestaande uit personen die met andere personen op eenzelfde
adres wonen maar geen partnerrelatie met die andere personen onderhouden
en geen kind zijn van die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
studenten die een huishouden vormen of aan twee zussen die samen in een
huis wonen.