Prognose huishoudens; kerncijfers, 2005 - 2050

Prognose huishoudens; kerncijfers, 2005 - 2050

Perioden Huishoudenspositie Totaal personen (absoluut) Huishoudenspositie Alleenstaande personen (absoluut) Huishoudenspositie Samenwonende personen (absoluut) Huishoudenspositie Thuiswonende kinderen (absoluut) Huishoudenspositie Eenouders (absoluut) Huishoudenspositie Overige personen (absoluut) Huishoudenspositie In institutie wonende personen (absoluut) Huishoudens naar type Totaal huishoudens (absoluut) Huishoudens naar type Eenpersoonshuishouden (absoluut) Huishoudens naar type Paren (absoluut) Huishoudens naar type Eenouders (absoluut) Huishoudens naar type Overige huishoudens (absoluut) Huishoudens naar grootte Gemiddelde huishoudensgrootte (absoluut) Huishoudens naar grootte Totaal aantal huishoudens (absoluut) Huishoudens naar grootte Eenpersoonshuishouden (absoluut) Huishoudens naar grootte Meerpersoonshuishoudens Totaal meerpersoonshuishoudens (absoluut) Huishoudens naar grootte Meerpersoonshuishoudens 2 personen (absoluut) Huishoudens naar grootte Meerpersoonshuishoudens 3 personen (absoluut) Huishoudens naar grootte Meerpersoonshuishoudens 4 personen (absoluut) Huishoudens naar grootte Meerpersoonshuishoudens 5 of meer personen (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van paren Totaal paren (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van paren Geen kinderen (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van paren 1 kind (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van paren 2 kinderen (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van paren 3 of meer kinderen (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van éénouderhuishoudens Totaal éénouderhuishoudens (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van éénouderhuishoudens 1 kind (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van éénouderhuishoudens 2 kinderen (absoluut) Huishoudens naar kindertal Kindertal van éénouderhuishoudens 3 of meer kinderen (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Referentiepersonen met kinderen (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Leeftijd jongste thuiswonend kind Jongste kind 0-2 jaar (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Leeftijd jongste thuiswonend kind Jongste kind 3-5 jaar (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Leeftijd jongste thuiswonend kind Jongste kind 6-11 jaar (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Leeftijd jongste thuiswonend kind Jongste kind 12-17 jaar (absoluut) Huishoudens naar leeftijd kind Leeftijd jongste thuiswonend kind Jongste kind 18 jaar en ouder (absoluut)
2005 16.294.594 2.471.723 8.273.852 4.626.701 445.511 266.400 210.423 7.095.784 2.471.714 4.129.415 445.513 49.142 2,30 7.095.783 2.471.714 4.624.069 2.300.126 904.081 976.555 443.307 4.129.414 2.036.630 752.785 936.597 403.402 445.511 263.083 135.636 46.792 2.538.298 533.900 346.695 558.556 511.290 587.859
2010 16.462.467 2.704.704 8.225.883 4.581.512 489.986 276.874 183.548 7.350.400 2.704.711 4.105.435 489.990 50.264 2,24 7.350.404 2.704.711 4.645.693 2.318.542 896.440 1.002.553 428.158 4.105.435 2.023.178 735.225 961.205 385.827 489.991 296.002 144.982 49.007 2.572.247 485.215 328.255 609.959 531.627 617.192
2020 16.799.827 3.110.141 8.247.220 4.442.137 553.710 292.374 154.252 7.832.313 3.110.130 4.116.109 553.711 52.363 2,14 7.832.335 3.110.130 4.722.205 2.471.098 875.107 997.304 378.696 4.116.110 2.118.149 707.367 956.379 334.215 553.731 354.553 150.652 48.526 2.551.672 485.290 297.600 527.172 566.681 674.930
2030 17.021.881 3.389.238 8.150.941 4.398.604 607.028 294.159 181.911 8.115.682 3.389.233 4.067.959 607.030 51.460 2,10 8.115.704 3.389.233 4.726.471 2.582.356 793.497 982.668 367.950 4.067.961 2.187.750 618.139 939.517 322.555 607.053 397.834 158.227 50.992 2.487.239 504.756 313.215 530.327 495.063 643.877
2040 17.020.107 3.480.055 7.912.976 4.470.441 659.554 286.922 210.160 8.138.439 3.480.062 3.948.993 659.561 49.823 2,09 8.138.437 3.480.062 4.658.375 2.551.208 735.752 999.352 372.063 3.948.993 2.120.745 548.250 953.550 326.448 659.563 434.062 170.844 54.657 2.487.808 490.788 313.107 548.132 518.383 617.398
2050 16.905.914 3.457.621 7.777.992 4.466.883 700.444 281.137 221.834 8.088.132 3.457.624 3.881.494 700.439 48.575 2,09 8.088.131 3.457.624 4.630.507 2.561.375 724.144 982.356 362.632 3.881.494 2.100.350 528.697 935.396 317.051 700.438 464.828 179.173 56.437 2.481.581 486.463 302.470 532.194 522.618 637.840
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar: vanaf 2005
Frequentie: 18 april 2007 stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Huishoudenspositie
Totaal personen
Alleenstaande personen
Persoon die alleen in een woonruimte is gehuisvest en hierdoor een
eenpersoonshuishoudens vormt. Tot alleenstaanden worden ook personen
gerekend die met anderen eenzelfde adres bewonen maar een eigen
huishouding voeren. Alleenstaanden worden in alle burgerlijke staten
aangetroffen; zo kunnen gehuwden na het stuklopen van hun relatie (in
afwachting van een scheiding) alleen wonen.
Samenwonende personen
Personen die - al dan niet gehuwd - een gemeenschappelijke
huishouding voeren met een vaste partner.
Thuiswonende kinderen
Thuiswonende kinderen betreffen alle in het huishouden van hun
ouder(s) aanwezige eigen, stief- of adoptiekinderen die zelf
geen kinderen hebben.
Eenouders
Personen met thuiswonende kinderen die niet samenwonen met een vaste
partner.
Overige personen
Personen die met andere personen op eenzelfde adres wonen maar geen
partnerrelatie met die andere personen onderhouden en geen kind zijn van
die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan kostgangers
die bij een gezin inwonen of studenten die een huishouden vormen.
In institutie wonende personen
Personen die langer dan een jaar in een instelling verblijven, zoals
verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen,
opvoedingsinternaten, revalidatiecentra en gevangenissen.
Huishoudens naar type
Totaal huishoudens
Particuliere huishoudens.
Eenpersoonshuishouden
Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest. Tot de
eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen
eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren.
Paren
Huishoudens die bestaan uit personen die - al dan niet gehuwd - een
gemeenschappelijke huishouding voeren met een vaste partner.
Eenouders
Huishoudens bestaande uit personen met thuiswonende kinderen die niet
samenwonen met een vaste partner.
Overige huishoudens
Huishoudens bestaande uit personen die met andere personen op eenzelfde
adres wonen maar geen partnerrelatie met die andere personen onderhouden
en geen kind zijn van die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
studenten die een huishouden vormen of aan twee zussen die samen in een
huis wonen.
Huishoudens naar grootte
Gemiddelde huishoudensgrootte
Totaal aantal huishoudens
Eenpersoonshuishouden
Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest. Tot de
eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen
eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren.
Meerpersoonshuishoudens
Totaal meerpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishoudens bestaan uit (niet-gehuwde en gehuwde) paren
(met of zonder kinderen) en overige huishoudens.
2 personen
3 personen
4 personen
5 of meer personen
Huishoudens naar kindertal
Kindertal van paren
Paren bestaan uit personen die - al dan niet gehuwd - een
gemeenschappelijke huishouding voeren met een vaste partner.
Totaal paren
Geen kinderen
1 kind
2 kinderen
3 of meer kinderen
Kindertal van éénouderhuishoudens
Eenouderhuishoudens vormen een huishoudens met één ouder tezamen
met een of meer kinderen.
Totaal éénouderhuishoudens
1 kind
2 kinderen
3 of meer kinderen
Huishoudens naar leeftijd kind
Referentiepersonen met kinderen
Leeftijd jongste thuiswonend kind
Jongste kind 0-2 jaar
Jongste kind 3-5 jaar
Jongste kind 6-11 jaar
Jongste kind 12-17 jaar
Jongste kind 18 jaar en ouder