Preventiemaatregelen in verband met criminaliteit (VMR 2005-2008)

Preventiemaatregelen in verband met criminaliteit (VMR 2005-2008)

Politieregio's Cijfersoort Perioden Maatregelen tegen inbraak Inbraakalarm (% thuis aanwezig) Maatregelen tegen inbraak Extra hang- en sluitwerk (% thuis aanwezig) Maatregelen tegen inbraak Extra buitenverlichting (% thuis aanwezig) Maatregelen tegen inbraak Luiken voor ramen/deuren (% thuis aanwezig) Maatregelen tegen inbraak Politiekeurmerk Veilig Wonen (% thuis aanwezig) Maatregelen tegen inbraak Inbraakpreventie - schaalscore (schaalscore)
Nederland Waarde 2008 12,2 83,6 80,8 16,6 16,4 4,2
Nederland Marge 2008 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,0
Groningen Waarde 2008 8,8 78,6 78,1 7,1 13,3 3,7
Groningen Marge 2008 2,1 2,8 2,6 1,9 2,5 0,1
Friesland Waarde 2008 12,9 78,4 84,7 6,4 14,1 3,9
Friesland Marge 2008 2,3 2,7 2,2 1,8 2,5 0,1
Drenthe Waarde 2008 8,7 85,8 92,9 11,4 13,8 4,3
Drenthe Marge 2008 2,1 2,4 1,7 2,4 2,4 0,1
IJsselland Waarde 2008 8,6 84,7 83,8 12,1 20,7 4,2
IJsselland Marge 2008 2,1 2,5 2,4 2,4 2,8 0,1
Twente Waarde 2008 10,9 83,9 85,3 15,9 14,0 4,2
Twente Marge 2008 2,2 2,4 2,1 2,7 2,4 0,1
Noord- en Oost-Gelderland Waarde 2008 13,7 84,3 88,5 24,0 16,8 4,5
Noord- en Oost-Gelderland Marge 2008 2,4 2,5 2,0 3,1 2,5 0,1
Gelderland-Midden Waarde 2008 14,7 82,0 85,6 20,3 22,4 4,5
Gelderland-Midden Marge 2008 2,5 2,4 2,2 3,0 2,9 0,1
Gelderland-Zuid Waarde 2008 10,6 84,4 79,4 20,5 16,2 4,2
Gelderland-Zuid Marge 2008 2,4 2,4 2,5 2,9 2,7 0,1
Utrecht Waarde 2008 12,4 82,5 77,6 10,2 25,9 4,2
Utrecht Marge 2008 2,4 2,4 2,6 2,2 3,1 0,1
Noord-Holland-Noord Waarde 2008 11,8 87,6 87,4 9,6 19,2 4,3
Noord-Holland-Noord Marge 2008 2,3 2,2 2,2 2,1 2,8 0,1
Zaanstreek-Waterland Waarde 2008 12,2 84,8 84,8 10,8 16,2 4,2
Zaanstreek-Waterland Marge 2008 2,4 2,3 2,3 2,3 2,6 0,1
Kennemerland Waarde 2008 14,1 84,7 75,3 8,3 16,8 4,0
Kennemerland Marge 2008 2,5 2,4 2,8 2,1 2,7 0,1
Amsterdam-Amstelland Waarde 2008 7,8 79,3 54,8 5,5 8,9 3,1
Amsterdam-Amstelland Marge 2008 2,0 2,7 3,4 1,7 2,1 0,1
Gooi en Vechtstreek Waarde 2008 16,5 89,0 83,8 8,5 23,3 4,4
Gooi en Vechtstreek Marge 2008 2,7 2,0 2,4 2,0 2,9 0,1
Haaglanden Waarde 2008 12,7 84,3 75,6 7,4 14,9 3,9
Haaglanden Marge 2008 2,4 2,4 2,8 2,1 2,6 0,1
Hollands Midden Waarde 2008 11,2 85,8 81,7 9,2 14,6 4,0
Hollands Midden Marge 2008 2,3 2,3 2,5 2,2 2,5 0,1
Rotterdam-Rijnmond Waarde 2008 12,9 80,4 71,9 10,9 13,9 3,8
Rotterdam-Rijnmond Marge 2008 2,5 2,6 2,9 2,4 2,6 0,1
Zuid-Holland- Zuid Waarde 2008 13,7 85,3 85,7 17,6 20,4 4,5
Zuid-Holland- Zuid Marge 2008 2,4 2,4 2,3 2,7 2,8 0,1
Zeeland Waarde 2008 10,2 83,6 83,3 29,6 9,6 4,3
Zeeland Marge 2008 2,1 2,5 2,4 3,2 2,1 0,1
Midden- en West-Brabant Waarde 2008 13,5 85,7 85,3 28,1 13,5 4,5
Midden- en West-Brabant Marge 2008 2,5 2,4 2,3 3,3 2,5 0,1
Brabant-Noord Waarde 2008 12,5 85,6 90,0 27,5 14,9 4,6
Brabant-Noord Marge 2008 2,4 2,3 1,9 3,1 2,5 0,1
Brabant-Zuid-Oost Waarde 2008 12,4 86,6 89,3 25,5 21,4 4,7
Brabant-Zuid-Oost Marge 2008 2,4 2,3 2,0 3,0 2,8 0,1
Limburg-Noord Waarde 2008 17,2 86,8 89,5 49,1 15,0 5,2
Limburg-Noord Marge 2008 2,7 2,3 1,9 3,5 2,5 0,1
Limburg-Zuid Waarde 2008 14,0 81,5 83,2 44,1 13,0 4,7
Limburg-Zuid Marge 2008 2,6 2,6 2,3 3,5 2,4 0,1
Flevoland Waarde 2008 15,2 89,2 87,7 10,8 24,1 4,5
Flevoland Marge 2008 2,6 2,1 2,2 2,2 3,0 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u een overzicht van preventiemaatregelen tegen criminaliteit op basis van de VeiligheidsMonitor Rijk (VMR). Het gaat over maatregelen tegen inbraak, fietsendiefstal, autodiefstal en overige maatregelen.

Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers per politieregio.
Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de VMR-gegevens niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM, vanaf 2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.

Deze enquête is uitgevoerd in het eerste kwartaal van de jaren 2005 t/m 2008.

Gegevens beschikbaar: 2005 tot en met 2008

Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013 en voortgezet als “Preventiemaatregelen tegen criminaliteit; politieregio (IVM)”. Zie ook paragraaf 3.

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 20 mei 2010:
Door een administratieve fout zijn de cijfers van 'Inbraakpreventie -schaalscore' in een eerdere versie van deze tabel niet correct gepresenteerd. Op 20 mei 2010 zijn de betreffende gegevens van alle jaren (2005-2008) gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013.

Toelichting onderwerpen

Maatregelen tegen inbraak
Maatregelen in verband met inbraak worden in de VMR waargenomen
op basis van een vraag naar de aanwezigheid in de woning van de
respondent van de volgende voorzieningen:
- Veiligheidssloten of grendels op buitendeuren.
- Luiken voor de ramen en/of deuren.
- Buitenverlichting.
- Alarminstallatie.
- Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Respondenten konden ook aangeven dat er geen bijzondere
voorzieningen in huis aanwezig zijn.
Deze cijfers hebben betrekking op huishoudens en niet op personen.
Inbraakalarm
Extra hang- en sluitwerk
Extra buitenverlichting
Luiken voor ramen/deuren
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Inbraakpreventie - schaalscore
De schaalscore over inbraakpreventie is als volgt berekend:
Voor elk van deze vormen van preventiemaatregelen is de aanwezigheid
met een 1 gewaardeerd.
Afwezigheid of het ontbreken van een antwoord per maatregel levert een
waarde 0.
Vervolgens zijn de waarden bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met 2.
Dit leidt tot een score van minimaal 0 en maximaal 10.