Buurtproblemen, onveiligheid en slachtofferschap (VMR 2005-2008)

Buurtproblemen, onveiligheid en slachtofferschap (VMR 2005-2008)

Politieregio's Cijfersoort Perioden Slachtofferschap criminaliteit Vermogensdelicten (Poging tot) inbraak (% huishoudens) Slachtofferschap criminaliteit Vermogensdelicten Poging tot inbraak (% huishoudens) Slachtofferschap criminaliteit Vermogensdelicten Inbraak (% huishoudens)
Nederland Waarde 2008 2,4 1,5 1,0
Nederland Marge 2008 0,2 0,2 0,2
Groningen Waarde 2008 1,9 0,9 1,0
Groningen Marge 2008 1,0 0,7 0,8
Friesland Waarde 2008 1,4 1,1 0,2
Friesland Marge 2008 0,9 0,8 0,4
Drenthe Waarde 2008 1,5 0,3 1,2
Drenthe Marge 2008 0,8 0,4 0,7
IJsselland Waarde 2008 1,9 1,3 0,6
IJsselland Marge 2008 0,9 0,8 0,6
Twente Waarde 2008 1,7 0,9 0,8
Twente Marge 2008 0,9 0,7 0,6
Noord- en Oost-Gelderland Waarde 2008 1,4 0,6 0,8
Noord- en Oost-Gelderland Marge 2008 0,9 0,7 0,6
Gelderland-Midden Waarde 2008 2,3 1,5 0,9
Gelderland-Midden Marge 2008 1,1 0,9 0,7
Gelderland-Zuid Waarde 2008 2,5 1,1 1,6
Gelderland-Zuid Marge 2008 1,1 0,8 0,9
Utrecht Waarde 2008 1,4 0,8 0,8
Utrecht Marge 2008 0,9 0,7 0,7
Noord-Holland-Noord Waarde 2008 2,5 1,3 1,4
Noord-Holland-Noord Marge 2008 1,1 0,8 0,8
Zaanstreek-Waterland Waarde 2008 1,9 0,8 1,1
Zaanstreek-Waterland Marge 2008 0,9 0,5 0,7
Kennemerland Waarde 2008 1,0 0,4 0,6
Kennemerland Marge 2008 0,7 0,4 0,6
Amsterdam-Amstelland Waarde 2008 3,2 2,4 0,8
Amsterdam-Amstelland Marge 2008 1,1 0,8 0,6
Gooi en Vechtstreek Waarde 2008 2,0 1,2 0,8
Gooi en Vechtstreek Marge 2008 1,1 0,8 0,7
Haaglanden Waarde 2008 3,9 2,8 1,3
Haaglanden Marge 2008 1,2 1,0 0,7
Hollands Midden Waarde 2008 2,0 1,1 1,0
Hollands Midden Marge 2008 1,0 0,7 0,7
Rotterdam-Rijnmond Waarde 2008 2,9 2,3 0,6
Rotterdam-Rijnmond Marge 2008 1,2 0,9 0,7
Zuid-Holland-Zuid Waarde 2008 1,1 0,6 0,5
Zuid-Holland-Zuid Marge 2008 0,8 0,7 0,5
Zeeland Waarde 2008 1,7 0,8 1,1
Zeeland Marge 2008 0,9 0,6 0,7
Midden- en West-Brabant Waarde 2008 4,2 2,3 1,9
Midden- en West-Brabant Marge 2008 1,3 1,0 0,9
Brabant-Noord Waarde 2008 2,5 1,9 0,7
Brabant-Noord Marge 2008 1,0 0,9 0,6
Brabant-Zuid-Oost Waarde 2008 3,5 1,7 1,9
Brabant-Zuid-Oost Marge 2008 1,2 0,9 0,9
Limburg-Noord Waarde 2008 2,8 1,6 1,1
Limburg-Noord Marge 2008 1,2 0,9 0,7
Limburg-Zuid Waarde 2008 1,9 1,2 0,7
Limburg-Zuid Marge 2008 1,1 0,9 0,7
Flevoland Waarde 2008 2,4 1,9 0,6
Flevoland Marge 2008 1,0 0,9 0,5
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u een overzicht van ervaren buurtproblemen, onveiligheidsbeleving en slachtofferschap van
personen op basis van de Veiligheids Monitor Rijk (VMR).
Het gaat over buurtproblemen (verkeersoverlast, overige overlast, fysieke verloedering en sociale cohesie), onveiligheidsgevoelens, (onveiligheidsgevoelens algemeen en in specifieke situaties, vermijdingsgedrag), slachtofferschap van criminaliteit (slachtofferschap totaal, geweldsdelicten en vermogensdelicten).
Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers per politieregio.
Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de VMR-gegevens niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM, vanaf 2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.

Deze enquête is uitgevoerd in het eerste kwartaal van de jaren 2005 t/m 2008.

Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013 en voortgezet als “Leefbaarheid woonbuurt; politieregio (IVM)”, “Onveiligheidsbeleving; politieregio (IVM)” en “Slachtofferschap en ondervonden delicten; politieregio (IVM)”. Zie ook paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar: 2005 tot en met 2008

Status van de cijfers: definitief

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013.

Toelichting onderwerpen

Slachtofferschap criminaliteit
In de VMR is aan alle respondenten gevraagd of zij slachtoffer zijn
geweest van een of meer met name genoemde delicten.
Het gaat daarbij om geweldsdelicten (seksuele delicten, mishandeling,
bedreiging), vermogensdelicten (inbraak of poging daartoe, fietsdiefstal,
diefstal van of uit de auto, zakkenrollerij met en zonder geweld,
overige diefstal), vandalisme (beschadiging/diefstal vanaf auto, overige
vernielingen), doorrijden na een aanrijding en overige, niet nader
gespecificeerde delicten.
Per soort delict is daarbij telkens eerst gevraagd of men daarvan in de
afgelopen vijf jaar slachtoffer is geweest. Zo ja dan werd gevraagd of
dit vóór of na 1 januari van het voorgaande jaar gebeurde. Indien (ook)
na 1 januari, dan werd verder gevraagd hoe vaak dit sindsdien
plaatsvond, en in welke jaar en maand (de laatste keer), en - voorover
van toepassing - ook de voorlaatste en voorvoorlaatste keer.
Weergegeven is telkens het aandeel van de betreffende bevolking dat
slachtoffer is geweest.
Slachtoffer is iemand die in een periode van 12 maanden voorafgaande
aan de interviewdatum éénmaal of vaker een delict heeft ondervonden,
ongeacht het aantal keren dat dit gebeurde.
De gegevens hebben betrekking op personen van 15 jaar en ouder,
tenzij anders vermeld.
Vermogensdelicten
(Poging tot) inbraak
Poging tot inbraak
Inbraak