Gereedgekomen woningen; gemiddelde doorlooptijd, projectgrootte, 1995-2011

Gereedgekomen woningen; gemiddelde doorlooptijd, projectgrootte, 1995-2011

Projectgrootte Perioden Regio's Doorlooptijd woningen in maanden (aantal) Woningen ingedeeld naar projectgrootte (in %)
Totaal 2005 Nederland 21 100
Totaal 2006 Nederland 21 100
Totaal 2007 Nederland 22 100
Totaal 2008 Nederland 23 100
Totaal 2009 Nederland 24 100
Totaal 2010 Nederland 25 100
Totaal 2011 Nederland 24 100
Totaal 2005 Groningen (PV) 18 100
Totaal 2006 Groningen (PV) 15 100
Totaal 2007 Groningen (PV) 16 100
Totaal 2008 Groningen (PV) 19 100
Totaal 2009 Groningen (PV) 22 100
Totaal 2010 Groningen (PV) 24 100
Totaal 2011 Groningen (PV) 18 100
1 woning 2005 Nederland 18 10
1 woning 2006 Nederland 18 11
1 woning 2007 Nederland 18 10
1 woning 2008 Nederland 18 10
1 woning 2009 Nederland 19 9
1 woning 2010 Nederland 20 9
1 woning 2011 Nederland 22 9
1 woning 2005 Groningen (PV) 18 18
1 woning 2006 Groningen (PV) 12 24
1 woning 2007 Groningen (PV) 13 19
1 woning 2008 Groningen (PV) 16 15
1 woning 2009 Groningen (PV) 18 14
1 woning 2010 Groningen (PV) 20 11
1 woning 2011 Groningen (PV) 18 12
2 tot 5 woningen 2005 Nederland 19 3
2 tot 5 woningen 2006 Nederland 21 3
2 tot 5 woningen 2007 Nederland 20 3
2 tot 5 woningen 2008 Nederland 20 2
2 tot 5 woningen 2009 Nederland 21 2
2 tot 5 woningen 2010 Nederland 23 2
2 tot 5 woningen 2011 Nederland 22 3
2 tot 5 woningen 2005 Groningen (PV) 16 2
2 tot 5 woningen 2006 Groningen (PV) 17 5
2 tot 5 woningen 2007 Groningen (PV) 19 2
2 tot 5 woningen 2008 Groningen (PV) 19 2
2 tot 5 woningen 2009 Groningen (PV) 13 2
2 tot 5 woningen 2010 Groningen (PV) 15 2
2 tot 5 woningen 2011 Groningen (PV) 19 2
5 tot 10 woningen 2005 Nederland 19 4
5 tot 10 woningen 2006 Nederland 20 5
5 tot 10 woningen 2007 Nederland 21 4
5 tot 10 woningen 2008 Nederland 21 4
5 tot 10 woningen 2009 Nederland 22 3
5 tot 10 woningen 2010 Nederland 21 3
5 tot 10 woningen 2011 Nederland 23 4
5 tot 10 woningen 2005 Groningen (PV) 15 5
5 tot 10 woningen 2006 Groningen (PV) 16 10
5 tot 10 woningen 2007 Groningen (PV) 15 8
5 tot 10 woningen 2008 Groningen (PV) 19 4
5 tot 10 woningen 2009 Groningen (PV) 17 4
5 tot 10 woningen 2010 Groningen (PV) 18 4
5 tot 10 woningen 2011 Groningen (PV) 14 5
10 tot 20 woningen 2005 Nederland 21 10
10 tot 20 woningen 2006 Nederland 19 11
10 tot 20 woningen 2007 Nederland 20 10
10 tot 20 woningen 2008 Nederland 22 10
10 tot 20 woningen 2009 Nederland 22 9
10 tot 20 woningen 2010 Nederland 22 10
10 tot 20 woningen 2011 Nederland 22 10
10 tot 20 woningen 2005 Groningen (PV) 15 17
10 tot 20 woningen 2006 Groningen (PV) 13 20
10 tot 20 woningen 2007 Groningen (PV) 16 23
10 tot 20 woningen 2008 Groningen (PV) 18 12
10 tot 20 woningen 2009 Groningen (PV) 17 15
10 tot 20 woningen 2010 Groningen (PV) 26 9
10 tot 20 woningen 2011 Groningen (PV) 19 12
20 tot 50 woningen 2005 Nederland 20 25
20 tot 50 woningen 2006 Nederland 21 27
20 tot 50 woningen 2007 Nederland 22 26
20 tot 50 woningen 2008 Nederland 22 27
20 tot 50 woningen 2009 Nederland 22 27
20 tot 50 woningen 2010 Nederland 23 26
20 tot 50 woningen 2011 Nederland 23 27
20 tot 50 woningen 2005 Groningen (PV) 18 37
20 tot 50 woningen 2006 Groningen (PV) 16 30
20 tot 50 woningen 2007 Groningen (PV) 15 24
20 tot 50 woningen 2008 Groningen (PV) 23 25
20 tot 50 woningen 2009 Groningen (PV) 20 29
20 tot 50 woningen 2010 Groningen (PV) 18 21
20 tot 50 woningen 2011 Groningen (PV) 22 35
50 tot 100 woningen 2005 Nederland 22 24
50 tot 100 woningen 2006 Nederland 22 25
50 tot 100 woningen 2007 Nederland 24 26
50 tot 100 woningen 2008 Nederland 24 26
50 tot 100 woningen 2009 Nederland 24 26
50 tot 100 woningen 2010 Nederland 25 25
50 tot 100 woningen 2011 Nederland 25 26
50 tot 100 woningen 2005 Groningen (PV) 19 20
50 tot 100 woningen 2006 Groningen (PV) 16 11
50 tot 100 woningen 2007 Groningen (PV) 20 24
50 tot 100 woningen 2008 Groningen (PV) 22 21
50 tot 100 woningen 2009 Groningen (PV) 29 24
50 tot 100 woningen 2010 Groningen (PV) 24 27
50 tot 100 woningen 2011 Groningen (PV) 21 12
100 tot 200 woningen 2005 Nederland 22 17
100 tot 200 woningen 2006 Nederland 23 13
100 tot 200 woningen 2007 Nederland 24 15
100 tot 200 woningen 2008 Nederland 22 17
100 tot 200 woningen 2009 Nederland 25 16
100 tot 200 woningen 2010 Nederland 27 18
100 tot 200 woningen 2011 Nederland 28 14
100 tot 200 woningen 2005 Groningen (PV) 29 1
100 tot 200 woningen 2006 Groningen (PV) - -
100 tot 200 woningen 2007 Groningen (PV) - -
100 tot 200 woningen 2008 Groningen (PV) 14 21
100 tot 200 woningen 2009 Groningen (PV) 22 12
100 tot 200 woningen 2010 Groningen (PV) 34 11
100 tot 200 woningen 2011 Groningen (PV) 25 5
200 of meer woningen 2005 Nederland 24 6
200 of meer woningen 2006 Nederland 29 6
200 of meer woningen 2007 Nederland 27 6
200 of meer woningen 2008 Nederland 33 4
200 of meer woningen 2009 Nederland 35 8
200 of meer woningen 2010 Nederland 31 7
200 of meer woningen 2011 Nederland 29 7
200 of meer woningen 2005 Groningen (PV) - -
200 of meer woningen 2006 Groningen (PV) - -
200 of meer woningen 2007 Groningen (PV) - -
200 of meer woningen 2008 Groningen (PV) - -
200 of meer woningen 2009 Groningen (PV) - -
200 of meer woningen 2010 Groningen (PV) 26 14
200 of meer woningen 2011 Groningen (PV) 6 18
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de Woningstatistiek. In deze tabel wordt de gemiddelde doorlooptijd en de projectgrootte van gereedgekomen woningen gepubliceerd. Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdeel en provincie.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2011.

Status van de cijfers
Definitief.

Wijzigingen per 11 april 2012:
Geen, deze tabel is stopgezet na de publicatie van de cijfers over 2011.

Reden van stopzetting:
De gegevens over de woningvoorraad komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); deze cijfers sluiten niet aan op bestaande statistieken. De woningvoorraadcijfers vanaf januari 2012 worden gepubliceerd in andere maand- en jaartabellen (zie paragraaf 3).

Voor cijfers over bouwvergunningen en gegevens over veranderingen in de woningvoorraad vanaf 2012: zie de themapagina Bouwen en wonen (zie ook paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Doorlooptijd woningen in maanden
Het gemiddeld aantal maanden doorlooptijd per gereedgekomen woning.
De doorlooptijd van een nieuwbouwwoning is de tijd die is verstreken tussen het verlenen van een bouwvergunning en het gereedkomen van de woning. De doorlooptijd wordt bij gereedmelding van de woning berekend aan de hand van de maand van gereedmelding en de maand van vergunningsmelding.
Woningen ingedeeld naar projectgrootte
Gereedgekomen woningen uitgesplitst naar projectgrootte.