Gereedgekomen woningen; doorlooptijd in maanden, projectgrootte, 1995-2011

Gereedgekomen woningen; doorlooptijd in maanden, projectgrootte, 1995-2011

Projectgrootte Doorlooptijd van gereedgekomen woningen Perioden Regio's Gereedgekomen woningen (%)
Totaal Korter dan 7 maanden 2011 Nederland 7
Totaal 7 tot 10 maanden 2011 Nederland 3
Totaal 10 tot 13 maanden 2011 Nederland 7
Totaal 13 tot 16 maanden 2011 Nederland 11
Totaal 16 tot 19 maanden 2011 Nederland 10
Totaal 19 tot 22 maanden 2011 Nederland 9
Totaal 22 tot 25 maanden 2011 Nederland 10
Totaal 25 tot 37 maanden 2011 Nederland 27
Totaal 37 maanden of langer 2011 Nederland 16
1 woning Korter dan 7 maanden 2011 Nederland 9
1 woning 7 tot 10 maanden 2011 Nederland 11
1 woning 10 tot 13 maanden 2011 Nederland 16
1 woning 13 tot 16 maanden 2011 Nederland 13
1 woning 16 tot 19 maanden 2011 Nederland 9
1 woning 19 tot 22 maanden 2011 Nederland 8
1 woning 22 tot 25 maanden 2011 Nederland 6
1 woning 25 tot 37 maanden 2011 Nederland 14
1 woning 37 maanden of langer 2011 Nederland 13
2 tot 5 woningen Korter dan 7 maanden 2011 Nederland 8
2 tot 5 woningen 7 tot 10 maanden 2011 Nederland 8
2 tot 5 woningen 10 tot 13 maanden 2011 Nederland 15
2 tot 5 woningen 13 tot 16 maanden 2011 Nederland 16
2 tot 5 woningen 16 tot 19 maanden 2011 Nederland 10
2 tot 5 woningen 19 tot 22 maanden 2011 Nederland 7
2 tot 5 woningen 22 tot 25 maanden 2011 Nederland 8
2 tot 5 woningen 25 tot 37 maanden 2011 Nederland 13
2 tot 5 woningen 37 maanden of langer 2011 Nederland 15
5 tot 10 woningen Korter dan 7 maanden 2011 Nederland 5
5 tot 10 woningen 7 tot 10 maanden 2011 Nederland 7
5 tot 10 woningen 10 tot 13 maanden 2011 Nederland 15
5 tot 10 woningen 13 tot 16 maanden 2011 Nederland 13
5 tot 10 woningen 16 tot 19 maanden 2011 Nederland 13
5 tot 10 woningen 19 tot 22 maanden 2011 Nederland 9
5 tot 10 woningen 22 tot 25 maanden 2011 Nederland 5
5 tot 10 woningen 25 tot 37 maanden 2011 Nederland 18
5 tot 10 woningen 37 maanden of langer 2011 Nederland 14
10 tot 20 woningen Korter dan 7 maanden 2011 Nederland 10
10 tot 20 woningen 7 tot 10 maanden 2011 Nederland 4
10 tot 20 woningen 10 tot 13 maanden 2011 Nederland 9
10 tot 20 woningen 13 tot 16 maanden 2011 Nederland 16
10 tot 20 woningen 16 tot 19 maanden 2011 Nederland 12
10 tot 20 woningen 19 tot 22 maanden 2011 Nederland 8
10 tot 20 woningen 22 tot 25 maanden 2011 Nederland 8
10 tot 20 woningen 25 tot 37 maanden 2011 Nederland 19
10 tot 20 woningen 37 maanden of langer 2011 Nederland 14
20 tot 50 woningen Korter dan 7 maanden 2011 Nederland 7
20 tot 50 woningen 7 tot 10 maanden 2011 Nederland 3
20 tot 50 woningen 10 tot 13 maanden 2011 Nederland 6
20 tot 50 woningen 13 tot 16 maanden 2011 Nederland 13
20 tot 50 woningen 16 tot 19 maanden 2011 Nederland 14
20 tot 50 woningen 19 tot 22 maanden 2011 Nederland 11
20 tot 50 woningen 22 tot 25 maanden 2011 Nederland 14
20 tot 50 woningen 25 tot 37 maanden 2011 Nederland 19
20 tot 50 woningen 37 maanden of langer 2011 Nederland 14
50 tot 100 woningen Korter dan 7 maanden 2011 Nederland 7
50 tot 100 woningen 7 tot 10 maanden 2011 Nederland 2
50 tot 100 woningen 10 tot 13 maanden 2011 Nederland 6
50 tot 100 woningen 13 tot 16 maanden 2011 Nederland 9
50 tot 100 woningen 16 tot 19 maanden 2011 Nederland 9
50 tot 100 woningen 19 tot 22 maanden 2011 Nederland 9
50 tot 100 woningen 22 tot 25 maanden 2011 Nederland 9
50 tot 100 woningen 25 tot 37 maanden 2011 Nederland 34
50 tot 100 woningen 37 maanden of langer 2011 Nederland 15
100 tot 200 woningen Korter dan 7 maanden 2011 Nederland 6
100 tot 200 woningen 7 tot 10 maanden 2011 Nederland 0
100 tot 200 woningen 10 tot 13 maanden 2011 Nederland 2
100 tot 200 woningen 13 tot 16 maanden 2011 Nederland 6
100 tot 200 woningen 16 tot 19 maanden 2011 Nederland 4
100 tot 200 woningen 19 tot 22 maanden 2011 Nederland 8
100 tot 200 woningen 22 tot 25 maanden 2011 Nederland 10
100 tot 200 woningen 25 tot 37 maanden 2011 Nederland 41
100 tot 200 woningen 37 maanden of langer 2011 Nederland 23
200 woningen of meer Korter dan 7 maanden 2011 Nederland 8
200 woningen of meer 7 tot 10 maanden 2011 Nederland 3
200 woningen of meer 10 tot 13 maanden 2011 Nederland -
200 woningen of meer 13 tot 16 maanden 2011 Nederland 6
200 woningen of meer 16 tot 19 maanden 2011 Nederland 3
200 woningen of meer 19 tot 22 maanden 2011 Nederland -
200 woningen of meer 22 tot 25 maanden 2011 Nederland 14
200 woningen of meer 25 tot 37 maanden 2011 Nederland 45
200 woningen of meer 37 maanden of langer 2011 Nederland 21
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de Woningstatistiek. In deze tabel publiceert het CBS het percentage van de gereedgekomen nieuwbouw woningen naar doorlooptijd per projectgrootte. U kunt deze gegevens verder uitsplitsen naar landsdeel en provincie.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 11 april 2012:
Geen, deze tabel is stopgezet na de publicatie van de cijfers over 2011.

Reden van stopzetting:
De gegevens over de woningvoorraad komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); deze cijfers sluiten niet aan op bestaande statistieken. De woningvoorraadcijfers vanaf januari 2012 worden gepubliceerd in andere maand- en jaartabellen (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. De gegevens over de woningvoorraad komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); deze cijfers sluiten niet aan op bestaande statistieken. De woningvoorraadcijfers vanaf januari 2012 worden gepubliceerd in andere maand- en jaartabellen (zie paragraaf 3). Voor cijfers over bouwvergunningen en gegevens over veranderingen in de woningvoorraad vanaf 2012: zie de themapagina Bouwen en wonen (zie ook paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Gereedgekomen woningen
Het percentage van de gereedgekomen woningen. De percentages van de
doorlooptijden tellen op tot 100.
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw of deel van een gebouw
dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, bestemd is voor permanente
bewoning door een particulier huishouden.