Stiefouderadopties naar leeftijd kind bij indiening van het adoptieverzoek

Stiefouderadopties naar leeftijd kind bij indiening van het adoptieverzoek

Leeftijdsklassen Perioden Stiefouderadopties (aantal)
Totaal leeftijden 1995 347
Totaal leeftijden 1996 345
Totaal leeftijden 1997 303
Totaal leeftijden 1998 272
Totaal leeftijden 1999 205
Totaal leeftijden 2000 129
Totaal leeftijden 2001 195
Totaal leeftijden 2002 364
Totaal leeftijden 2003 299
Totaal leeftijden 2004 252
Totaal leeftijden 2005 246
Totaal leeftijden 2006 222
0 tot 3 jaar 1995 15
0 tot 3 jaar 1996 14
0 tot 3 jaar 1997 20
0 tot 3 jaar 1998 10
0 tot 3 jaar 1999 5
0 tot 3 jaar 2000 1
0 tot 3 jaar 2001 40
0 tot 3 jaar 2002 130
0 tot 3 jaar 2003 114
0 tot 3 jaar 2004 98
0 tot 3 jaar 2005 129
0 tot 3 jaar 2006 115
3 tot 5 jaar 1995 31
3 tot 5 jaar 1996 36
3 tot 5 jaar 1997 20
3 tot 5 jaar 1998 26
3 tot 5 jaar 1999 11
3 tot 5 jaar 2000 5
3 tot 5 jaar 2001 25
3 tot 5 jaar 2002 42
3 tot 5 jaar 2003 40
3 tot 5 jaar 2004 20
3 tot 5 jaar 2005 16
3 tot 5 jaar 2006 21
5 tot 7 jaar 1995 65
5 tot 7 jaar 1996 50
5 tot 7 jaar 1997 38
5 tot 7 jaar 1998 34
5 tot 7 jaar 1999 27
5 tot 7 jaar 2000 18
5 tot 7 jaar 2001 22
5 tot 7 jaar 2002 48
5 tot 7 jaar 2003 22
5 tot 7 jaar 2004 24
5 tot 7 jaar 2005 22
5 tot 7 jaar 2006 13
7 tot 10 jaar 1995 97
7 tot 10 jaar 1996 78
7 tot 10 jaar 1997 61
7 tot 10 jaar 1998 65
7 tot 10 jaar 1999 49
7 tot 10 jaar 2000 30
7 tot 10 jaar 2001 38
7 tot 10 jaar 2002 56
7 tot 10 jaar 2003 40
7 tot 10 jaar 2004 27
7 tot 10 jaar 2005 24
7 tot 10 jaar 2006 22
10 jaar en ouder 1995 139
10 jaar en ouder 1996 167
10 jaar en ouder 1997 164
10 jaar en ouder 1998 137
10 jaar en ouder 1999 113
10 jaar en ouder 2000 75
10 jaar en ouder 2001 70
10 jaar en ouder 2002 88
10 jaar en ouder 2003 83
10 jaar en ouder 2004 83
10 jaar en ouder 2005 55
10 jaar en ouder 2006 51
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in de tabel 'Stiefouderadopties naar leeftijd kind' betreffen
bij Nederlandse rechtbanken ingediende stiefouderadoptieverzoeken.
In de tabel staan de stiefouderadopties naar leeftijd van de kinderen op
het moment van het indienen van het adoptieverzoek.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt niet meer aangevuld.
In de loop van 2010 zal worden overgegaan op een nieuwe methode van
waarnemen en zal een herziene reeks worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Stiefouderadopties
Bij een stiefouderadoptie adopteert de (nieuwe) partner van een van de
ouders het kind. De familieband met een ouder blijft dus voortbestaan,
terwijl de familieband met de andere ouder (als die er is) wordt
verbroken.