Verpleeghuizen; exploitatie

Verpleeghuizen; exploitatie.

1998 - 2005.
Gewijzigd op 11 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Verpleeghuizen; exploitatie

Perioden Aantal instellingen (absoluut) Verlies-en winstrekeningBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotaal netto omzet (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOpbrengsten ter dekking wettelijk budget (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOverige netto omzet (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenSusidies en bijdragen (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten n.e.g. (x mln euro) Verlies-en winstrekeningBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (x mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (x mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPensioenlasten (x mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenLonen en salarissen (x mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenSociale lasten (x mln euro) Verlies-en winstrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (x mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (x mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenTotaal andere personeelskosten (x mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (x mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenOverige personeelskosten (x mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Totaal overige bedrijfslasten n.e.g. (x mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Voeding en hotelmatige kosten (x mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Algemene kosten (x mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Cliënt-/bewonergebonden kosten (x mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Onderhoud- en energiekosten (x mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Huur/operationele leasing kap.goederen (x mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Andere bedrijfslasten (x mln euro) Verlies-en winstrekeningBedrijfsresultaat (x mln euro) Verlies-en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (x mln euro) Verlies-en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (x mln euro) Verlies-en winstrekeningFinancieel resultaatFinancieel resultaat (x mln euro) Verlies-en winstrekeningBuitengewoon resultaat (x mln euro) Verlies-en winstrekeningResultaat voor belastingen (x mln euro) Wettelijke budgetWettelijke budget aanvaardbare kosten (x mln euro) Wettelijke budgetOpbrengsten ter dekking wet. budget (x mln euro) Wettelijke budgetFinancieringsverschil boekjaar (x mln euro)
1998 336 2.981 2.968 2.802 166 13 9 4 2.848 1.629 36 1.439 154 165 1.054 452 352 100 603 234 109 117 97 29 17 133 6 162 -156 6 -17 2.807 2.802 4
1999 334 3.077 3.061 2.883 178 15 13 3 2.965 1.682 38 1.482 162 171 1.112 480 371 109 632 243 115 127 98 32 17 112 6 157 -151 3 -36 2.918 2.883 35
2000 334 3.273 3.237 2.994 243 36 33 3 3.182 1.806 41 1.590 176 189 1.188 516 387 130 671 262 123 141 104 30 13 91 8 154 -146 7 -47 3.052 2.994 58
2001 333 3.915 3.884 3.710 175 31 25 6 3.837 2.053 40 1.823 189 199 1.584 574 396 178 1.010 292 145 183 112 28 249 78 11 147 -136 0 -57 3.779 3.710 69
2002 328 4.435 4.343 4.214 129 92 82 10 4.270 2.222 41 1.967 214 205 1.843 611 406 205 1.232 324 168 202 117 41 380 165 11 141 -130 -8 28 4.241 4.214 27
2003 335 4.720 4.650 4.521 129 70 59 12 4.517 2.477 38 2.264 175 226 1.814 629 389 240 1.185 355 177 227 131 41 253 204 8 136 -128 -1 74 4.594 4.521 73
2004 338 4.751 4.697 4.540 157 54 . . 4.544 2.614 . . . . . . . . . . . . . . . 207 . . . . . 4.575 4.540 35
2005 366 4.940 4.871 4.727 144 69 . . 4.814 2.767 . . . . . . . . . . . . . . . 126 . . . . . 4.793 4.727 65
Bron: CBS.
Verklaring van tekens