Verpleeghuizen; personeel

Verpleeghuizen; personeel

Perioden Aantal instellingen (absoluut) Personeel Aantal werkzame personen Totaal werkzame personen (absoluut) Personeel Aantal werkzame personen Werknemers Totaal werknemers (absoluut) Personeel Aantal werkzame personen Werknemers Algemene en administratieve functies (absoluut) Personeel Aantal werkzame personen Werknemers Hotelfuncties (absoluut) Personeel Aantal werkzame personen Werknemers Patiënt- en bewonergebonden functies (absoluut) Personeel Aantal werkzame personen Werknemers Leerlingverpl., verz., opv. personeel (absoluut) Personeel Aantal werkzame personen Werknemers Terrein- en gebouwgebonden functies (absoluut) Personeel Aantal werkzame personen Werknemers Stagiaires (absoluut) Personeel Aantal werkzame personen Overige werkzame personen (absoluut) Personeel Aantal arbeidsjaren Totaal arbeidsjaren (absoluut) Personeel Aantal arbeidsjaren Werknemers Totaal werknemers (absoluut) Personeel Aantal arbeidsjaren Werknemers Algemene en administratieve functies (absoluut) Personeel Aantal arbeidsjaren Werknemers Hotelfuncties (absoluut) Personeel Aantal arbeidsjaren Werknemers Patiënt- en bewonergebonden functies (absoluut) Personeel Aantal arbeidsjaren Werknemers Leerlingverpl., verz., opv. personeel (absoluut) Personeel Aantal arbeidsjaren Werknemers Terrein- en gebouwgebonden functies (absoluut) Personeel Aantal arbeidsjaren Werknemers Stagiaires (absoluut) Personeel Aantal arbeidsjaren Overige werkzame personen (absoluut)
1998 336 105.490 98.910 5.720 20.180 65.840 5.460 1.270 430 6.580 71.280 67.090 4.060 11.540 44.760 5.460 1.080 180 4.190
1999 334 110.630 104.810 6.080 21.200 70.260 5.500 1.270 490 5.820 73.280 69.360 4.280 12.260 46.660 4.760 1.090 310 3.920
2000 334 115.180 108.660 6.600 21.890 72.390 6.030 1.300 430 6.520 76.650 72.250 4.560 12.710 48.460 5.230 1.110 180 4.400
2001 333 119.530 115.750 7.110 23.860 76.720 6.240 1.320 500 3.780 76.930 74.930 4.920 13.430 49.710 5.450 1.130 290 2.000
2002 328 121.195 117.970 7.652 23.402 76.777 6.955 1.323 1.861 3.225 76.341 74.297 5.081 13.149 48.226 5.902 1.059 880 2.044
2003 335 118.264 116.141 7.460 22.137 77.705 6.501 1.317 1.020 2.123 79.957 78.499 5.263 13.427 52.497 5.631 1.156 524 1.458
2004 338 118.573 . . . . . . . . 81.482 . . . . . . . .
2005 366 125.479 . . . . . . . . 84.634 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Verpleeghuizen; personeel

1998- 2005
Gewijzigd op 10 september 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal instellingen
Elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend
organisatorisch verband waarin zorg wordt verleend als omschreven
bij of krachtens de Zorgverzekeringswet of AWBZ.
Personeel
Werknemers in dienst van een instelling en overige personen werkzaam
in deze instelling.
Aantal werkzame personen
Een persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of
instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.
Totaal werkzame personen
Werknemers
Persoon die bij een bedrijf of instelling op de loonlijst staat.
Hiertoe kunnen ook de directeuren-grootaandeelhouders en hun familie-
leden behoren. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de
loonlijst staan, tellen niet mee.
Totaal werknemers
Algemene en administratieve functies
Algemeen personeel houdt zich niet daadwerkelijk bezig met de gezondheid
van de patiënten maar met b.v. administratie, automatisering, techniek,
opleiding en organisatie.
Hotelfuncties
Interieurverzorgers, keukenpersoneel e.d.
Patiënt- en bewonergebonden functies
Iemand die bevoegd is verpleegkundige, verzorgende of opvoedkundige hulp
te geven.
Leerlingverpl., verz., opv. personeel
Leerling-verpleegkundig, verzorgend en opvoedkundig personeel.
Iemand die, binnen een instelling een opleiding volgt voor het verlenen
van verpleegkundige, verzorgende of opvoedkundige hulp.
Terrein- en gebouwgebonden functies
Personeel technische dienst en personeel plantsoenendienst e.d.
Stagiaires
Iemand die praktijkervaring moet opdoen voor een schoolopleiding.
Overige werkzame personen
Naast consulenten, freelancers en uitzendkrachten worden hiertoe
de personeelsleden gerekend die zijn aangetrokken met behulp van
werkloosheidsbestrijdende maatregelen, zoals JWG-ers en banenpoolers.
Niet inbegrepen zijn: medisch specialisten die in vrij beroep werkzaam
zijn voor het ziekenhuis.
Aantal arbeidsjaren
Een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen
voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar fulltime-equivalenten
(fte).
Totaal arbeidsjaren
Werknemers
Persoon die bij een bedrijf of instelling op de loonlijst staat.
Hiertoe kunnen ook de directeuren-grootaandeelhouders en hun familie-
leden behoren. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de
loonlijst staan, tellen niet mee.
Totaal werknemers
Algemene en administratieve functies
Algemeen personeel houdt zich niet daadwerkelijk bezig met de gezondheid
van de patiënten maar met b.v. administratie, automatisering, techniek,
opleiding en organisatie.
Hotelfuncties
Interieurverzorgers, keukenpersoneel e.d.
Patiënt- en bewonergebonden functies
Iemand die bevoegd is verpleegkundige, verzorgende of opvoedkundige hulp
te geven.
Leerlingverpl., verz., opv. personeel
Leerling-verpleegkundig, verzorgend en opvoedkundig personeel.
Iemand die, binnen een instelling een opleiding volgt voor het verlenen
van verpleegkundige, verzorgende of opvoedkundige hulp.
Terrein- en gebouwgebonden functies
Personeel technische dienst en personeel plantsoenendienst e.d.
Stagiaires
Iemand die praktijkervaring moet opdoen voor een schoolopleiding.
Overige werkzame personen
Naast consulenten, freelancers en uitzendkrachten worden hiertoe
de personeelsleden gerekend die zijn aangetrokken met behulp van
werkloosheidsbestrijdende maatregelen, zoals JWG-ers en banenpoolers.
Niet inbegrepen zijn: medisch specialisten die in vrij beroep werkzaam
zijn voor het ziekenhuis.