Gebieden in Nederland 2007


In de publicatie Gebieden in Nederland 2007 wordt een relatie gelegd
tussen de gemeentelijke indeling (laagste bestuurlijk niveau) op 1
januari 2007 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied
op bovengemeentelijk niveau.
Tot deze onderverdelingen worden gemakshalve naast gebiedsindelingen
ook gerekend de indelingen van gemeenten naar grootte (inwonertal) en
stedelijkheid.
De indeling naar grootte is gebaseerd op de inwoneraantallen per gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Frequentie: stopgezet; ieder jaar wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente indelingen samengesteld

Status van de cijfers:
Naamgevingen zijn definitief.

Gebieden in Nederland 2007

Regio's Codes en namen van gemeentenCode Codes en namen van gemeentenNaam Codes en namen van gemeentenSortering naam Landelijk dekkende gebiedenBrandweergebiedenCode Landelijk dekkende gebiedenBrandweergebiedenNaam Landelijk dekkende gebiedenRessorten (rechtsgebieden)Code Landelijk dekkende gebiedenRessorten (rechtsgebieden)Naam
Aa en Hunze 1.680 Aa en Hunze Aa en Hunze 71 Drenthe 5 Leeuwarden
Achtkarspelen 59 Achtkarspelen Achtkarspelen 23 Fryslân 5 Leeuwarden
Alkemade 483 Alkemade Alkemade 16 Hollands-Midden 3 's-Gravenhage
Alkmaar 361 Alkmaar Alkmaar 6 Noord-Holland-Noord 4 Amsterdam
Bron: CBS.
Verklaring van tekens