Arbobegeleiding en re-integratie; exploitatie, personeel, 2004-2008

Bewerk tabel

Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, het
personeel en de productie van bedrijven met als hoofdactiviteit de
begeleiding van zowel de werkgever als de werknemer met betrekking tot het
voorkomen en het bestrijden van beroepsziekten en de terugkeer van mensen
in een arbeidsomgeving, waaronder: arbodiensten, bedrijfsartsen,
arbo-adviesbureaus en re-integratiebedrijven.

Gegevens beschikbaar: 2004-2008

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juli 2011:
Deze tabel is stopgezet. De tabel wordt opgevolgd door de nieuwe tabel Href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/?DM=SLNL&PA=81201NED">
Arbobegeleiding en re-integratie
.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Arbobegeleiding en re-integratie; exploitatie, personeel, 2004-2008

Perioden Bedrijven (aantal) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotaal netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetBedrijven en instellingen (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOverheid (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetParticulieren (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten niet eerd... (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPensioenlasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenSociale lasten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenTotaal andere personeelkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenOverige personeelskosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten niet eerder ge... (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaatBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenVrijval voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenToevoegingen voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenSaldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) PersoneelAantal werkzame personen (aantal) PersoneelArbeidsjaren werkzame personen (aantal) PersoneelWerknemers op eigen loonlijstAantal werknemers op eigen loonlijst (aantal) PersoneelWerknemers op eigen loonlijstArbeidsjaren werknemers op eigen loonl.. (aantal) PersoneelOverig werkzame personenAantal overig werkzame personen (aantal) PersoneelOverig werkzame personenArbeidsjaren overig werkzame personen (aantal) PersoneelOverig werkzame personenAantal uitzendkrachten, gedetacheerd ... (aantal) PersoneelOverig werkzame personenAantal overig werkzame personen niet ... (aantal) ProductieOpgestelde/getoetste RIETotaal opgestelde/getoetste RIE (x 1 000) ProductieOpgestelde/getoetste RIEUren opgestelde/getoetste RIE (x 1 000) ProductieNiet-schriftelijke contacten verzuimb...Totaal niet-schriftelijke contacten v... (x 1 000) ProductieNiet-schriftelijke contacten verzuimb...Uren niet-schriftelijke contacten ver... (x 1 000) ProductieTotaal arbeidsgezondheidskundige onde... (x 1 000) ProductieTotaal aanstellingskeuringen (x 1 000) ProductieContacten tijdens spreekuurTotaal contacten tijdens spreekuur (x 1 000) ProductieContacten tijdens spreekuurBestede uren contacten (x 1 000) ProductieAdvies-uren niet eerder genoemd (x 1 000)
2004 820 1.449,9 1.442,5 1.223,9 209,8 8,8 7,4 1.381,0 791,2 632,7 66,6 92,0 45,6 544,2 122,7 63,7 59,0 421,5 69,0 11,1 10,1 1,1 14,6 51,4 -36,9 3,3 4,5 -1,2 32,0 19.140 15.820 17.740 14.820 1.400 1.010 860 540 28,4 305,9 2.681,5 980,1 122,1 33,0 332,9 149,5 1.268,5
2005 1.010 1.367,1 1.359,6 1.060,0 288,4 11,3 7,5 1.317,4 721,9 579,0 65,5 77,5 47,3 548,1 108,5 56,7 51,7 439,6 49,7 3,5 5,3 -1,8 24,2 28,6 -4,4 7,8 3,4 4,4 48,0 18.300 15.120 16.440 13.530 1.860 1.600 980 880 23,1 200,9 2.890,7 1.167,6 176,6 30,3 312,8 148,1 746,8
2006 1.225 1.005,4 993,5 797,5 185,5 10,4 11,9 954,2 552,2 450,1 45,2 56,9 33,1 368,8 70,3 39,0 31,3 298,6 51,2 . . 0,1 0,9 2,8 -1,9 . . 1,4 50,8 14.180 11.710 12.680 10.460 1.500 1.250 750 740 10,8 116,3 2.287,0 957,9 152,4 22,9 219,9 108,6 546,1
2007 1.125 1.081,7 1.064,4 805,2 243,3 15,8 17,3 1.026,0 583,4 478,1 50,0 55,2 24,7 417,9 98,6 56,5 42,0 319,4 55,7 . . 6,3 0,5 0,9 -0,4 . . 1,4 63,0 14.390 11.750 12.660 10.200 1.730 1.540 1.050 690 . . . . . . . . .
2008 1.265 1.113,2 1.093,9 783,9 298,4 11,6 19,3 1.054,8 590,4 480,8 52,5 57,1 26,2 438,3 99,8 56,1 43,7 338,5 58,4 . . 0,2 0,5 1,2 -0,7 . . 0,2 58,2 14.850 11.660 13.310 10.400 1.540 1.260 1.100 430 . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens