Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2004

Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2004

Regio's Samenstelling van het huishouden Aantal huishoudens* (x 1 000) Gemidd.besteedb. inkomen per huishouden* (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.725,6 29,0
Nederland Eenpersoonshuishouden 2.123,2 17,8
Nederland Paar zonder kinderen 1.992,6 31,9
Nederland Paar met kinderen 1.983,0 38,1
Nederland Eenoudergezin 411,3 24,1
Noord-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 700,7 26,7
Noord-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 213,0 16,6
Noord-Nederland (LD) Paar zonder kinderen 224,6 29,1
Noord-Nederland (LD) Paar met kinderen 207,8 34,5
Noord-Nederland (LD) Eenoudergezin 38,6 22,9
Oost-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.354,8 29,0
Oost-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 378,8 17,4
Oost-Nederland (LD) Paar zonder kinderen 410,6 30,9
Oost-Nederland (LD) Paar met kinderen 443,9 36,9
Oost-Nederland (LD) Eenoudergezin 74,5 24,5
West-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 3.225,7 29,4
West-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 1.123,0 18,4
West-Nederland (LD) Paar zonder kinderen 896,5 33,6
West-Nederland (LD) Paar met kinderen 881,3 39,6
West-Nederland (LD) Eenoudergezin 219,2 23,9
Zuid-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.444,4 29,2
Zuid-Nederland (LD) Eenpersoonshuishouden 408,4 17,4
Zuid-Nederland (LD) Paar zonder kinderen 460,9 31,0
Zuid-Nederland (LD) Paar met kinderen 449,9 37,9
Zuid-Nederland (LD) Eenoudergezin 79,1 24,6
Groningen (PV) Totaal particulier huishouden 239,9 25,9
Groningen (PV) Eenpersoonshuishouden 79,7 16,4
Groningen (PV) Paar zonder kinderen 75,2 28,9
Groningen (PV) Paar met kinderen 64,7 34,4
Groningen (PV) Eenoudergezin 14,5 22,4
Friesland (PV) Totaal particulier huishouden 263,2 26,5
Friesland (PV) Eenpersoonshuishouden 79,2 16,4
Friesland (PV) Paar zonder kinderen 82,7 28,7
Friesland (PV) Paar met kinderen 81,2 34,0
Friesland (PV) Eenoudergezin 14,3 23,0
Drenthe (PV) Totaal particulier huishouden 197,6 27,9
Drenthe (PV) Eenpersoonshuishouden 54,1 17,1
Drenthe (PV) Paar zonder kinderen 66,6 29,8
Drenthe (PV) Paar met kinderen 61,9 35,3
Drenthe (PV) Eenoudergezin 9,7 23,4
Overijssel (PV) Totaal particulier huishouden 435,2 28,3
Overijssel (PV) Eenpersoonshuishouden 122,3 17,0
Overijssel (PV) Paar zonder kinderen 132,6 29,8
Overijssel (PV) Paar met kinderen 143,2 36,1
Overijssel (PV) Eenoudergezin 22,2 24,5
Flevoland (PV) Totaal particulier huishouden 140,1 28,8
Flevoland (PV) Eenpersoonshuishouden 35,6 17,2
Flevoland (PV) Paar zonder kinderen 38,3 31,4
Flevoland (PV) Paar met kinderen 50,3 35,8
Flevoland (PV) Eenoudergezin 10,9 22,6
Gelderland (PV) Totaal particulier huishouden 779,5 29,5
Gelderland (PV) Eenpersoonshuishouden 220,9 17,6
Gelderland (PV) Paar zonder kinderen 239,7 31,5
Gelderland (PV) Paar met kinderen 250,5 37,6
Gelderland (PV) Eenoudergezin 41,4 25,1
Utrecht (PV) Totaal particulier huishouden 475,1 31,5
Utrecht (PV) Eenpersoonshuishouden 152,9 19,0
Utrecht (PV) Paar zonder kinderen 136,3 35,5
Utrecht (PV) Paar met kinderen 144,5 41,2
Utrecht (PV) Eenoudergezin 26,7 25,4
Noord-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.135,4 29,1
Noord-Holland (PV) Eenpersoonshuishouden 425,4 18,6
Noord-Holland (PV) Paar zonder kinderen 301,7 34,0
Noord-Holland (PV) Paar met kinderen 289,5 40,0
Noord-Holland (PV) Eenoudergezin 82,1 23,8
Zuid-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.456,5 29,1
Zuid-Holland (PV) Eenpersoonshuishouden 497,4 18,1
Zuid-Holland (PV) Paar zonder kinderen 405,5 33,0
Zuid-Holland (PV) Paar met kinderen 400,9 39,1
Zuid-Holland (PV) Eenoudergezin 102,3 23,7
Zeeland (PV) Totaal particulier huishouden 158,7 28,5
Zeeland (PV) Eenpersoonshuishouden 47,3 17,4
Zeeland (PV) Paar zonder kinderen 53,0 30,6
Zeeland (PV) Paar met kinderen 46,5 37,5
Zeeland (PV) Eenoudergezin 8,1 24,1
Noord-Brabant (PV) Totaal particulier huishouden 970,9 29,8
Noord-Brabant (PV) Eenpersoonshuishouden 270,3 17,7
Noord-Brabant (PV) Paar zonder kinderen 308,2 31,5
Noord-Brabant (PV) Paar met kinderen 309,5 38,4
Noord-Brabant (PV) Eenoudergezin 51,8 24,9
Limburg (PV) Totaal particulier huishouden 473,5 28,0
Limburg (PV) Eenpersoonshuishouden 138,1 16,9
Limburg (PV) Paar zonder kinderen 152,7 29,9
Limburg (PV) Paar met kinderen 140,4 36,7
Limburg (PV) Eenoudergezin 27,3 24,1
Oost-Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 65,2 25,3
Oost-Groningen (CR) Eenpersoonshuishouden 18,5 15,4
Oost-Groningen (CR) Paar zonder kinderen 22,1 26,5
Oost-Groningen (CR) Paar met kinderen 19,4 32,9
Oost-Groningen (CR) Eenoudergezin 3,6 22,8
Delfzijl en omgeving (CR) Totaal particulier huishouden 21,8 26,0
Delfzijl en omgeving (CR) Eenpersoonshuishouden 6,4 16,2
Delfzijl en omgeving (CR) Paar zonder kinderen 7,2 28,1
Delfzijl en omgeving (CR) Paar met kinderen 6,4 33,3
Delfzijl en omgeving (CR) Eenoudergezin 1,2 21,9
Overig Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 152,9 26,2
Overig Groningen (CR) Eenpersoonshuishouden 54,8 16,8
Overig Groningen (CR) Paar zonder kinderen 45,9 30,1
Overig Groningen (CR) Paar met kinderen 38,9 35,3
Overig Groningen (CR) Eenoudergezin 9,7 22,3
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
De cijfers uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2004
zijn voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens*
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens
met inkomen.
Gemidd.besteedb. inkomen per huishouden*
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.