Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2004

Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2004

Regio's Samenstelling van het huishouden Aantal huishoudens* (x 1 000) Gemidd.besteedb. inkomen per huishouden* (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.725,6 29,0
Nederland Eenpersoonshuishouden 2.123,2 17,8
Nederland Paar zonder kinderen 1.992,6 31,9
Nederland Paar met kinderen 1.983,0 38,1
Nederland Eenoudergezin 411,3 24,1
Amsterdam Totaal particulier huishouden 359,2 25,2
Amsterdam Eenpersoonshuishouden 181,3 18,2
Amsterdam Paar zonder kinderen 71,6 33,9
Amsterdam Paar met kinderen 55,4 36,7
Amsterdam Eenoudergezin 34,8 21,8
Arnhem Totaal particulier huishouden 63,4 25,6
Arnhem Eenpersoonshuishouden 25,8 16,9
Arnhem Paar zonder kinderen 16,9 31,2
Arnhem Paar met kinderen 13,8 34,9
Arnhem Eenoudergezin 4,7 21,7
Assen Totaal particulier huishouden 26,1 27,4
Assen Eenpersoonshuishouden 8,3 17,4
Assen Paar zonder kinderen 7,8 30,7
Assen Paar met kinderen 7,7 35,3
Assen Eenoudergezin 1,7 22,4
Groningen (gemeente) Totaal particulier huishouden 77,8 24,5
Groningen (gemeente) Eenpersoonshuishouden 34,6 16,7
Groningen (gemeente) Paar zonder kinderen 21,2 30,2
Groningen (gemeente) Paar met kinderen 14,3 35,3
Groningen (gemeente) Eenoudergezin 5,8 21,6
Haarlem Totaal particulier huishouden 66,9 28,1
Haarlem Eenpersoonshuishouden 27,4 18,5
Haarlem Paar zonder kinderen 17,7 32,9
Haarlem Paar met kinderen 15,5 39,3
Haarlem Eenoudergezin 4,2 24,9
Leeuwarden Totaal particulier huishouden 40,5 24,6
Leeuwarden Eenpersoonshuishouden 16,3 16,4
Leeuwarden Paar zonder kinderen 11,6 29,0
Leeuwarden Paar met kinderen 8,8 34,1
Leeuwarden Eenoudergezin 2,8 21,3
Lelystad Totaal particulier huishouden 29,1 27,4
Lelystad Eenpersoonshuishouden 8,4 16,2
Lelystad Paar zonder kinderen 8,5 31,0
Lelystad Paar met kinderen 8,8 34,7
Lelystad Eenoudergezin 2,2 23,1
Maastricht Totaal particulier huishouden 51,9 26,4
Maastricht Eenpersoonshuishouden 19,2 17,1
Maastricht Paar zonder kinderen 15,6 30,1
Maastricht Paar met kinderen 12,0 36,2
Maastricht Eenoudergezin 3,5 22,8
Middelburg (Z.) Totaal particulier huishouden 20,1 27,5
Middelburg (Z.) Eenpersoonshuishouden 6,9 17,6
Middelburg (Z.) Paar zonder kinderen 6,1 31,0
Middelburg (Z.) Paar met kinderen 5,5 36,5
Middelburg (Z.) Eenoudergezin 1,2 22,9
's-Gravenhage (gemeente) Totaal particulier huishouden 215,1 26,5
's-Gravenhage (gemeente) Eenpersoonshuishouden 95,1 18,4
's-Gravenhage (gemeente) Paar zonder kinderen 48,2 33,2
's-Gravenhage (gemeente) Paar met kinderen 43,2 36,8
's-Gravenhage (gemeente) Eenoudergezin 18,2 22,1
's-Hertogenbosch Totaal particulier huishouden 57,6 28,9
's-Hertogenbosch Eenpersoonshuishouden 19,9 18,0
's-Hertogenbosch Paar zonder kinderen 16,7 33,1
's-Hertogenbosch Paar met kinderen 15,7 38,0
's-Hertogenbosch Eenoudergezin 3,4 23,2
Utrecht (gemeente) Totaal particulier huishouden 117,9 27,8
Utrecht (gemeente) Eenpersoonshuishouden 50,3 18,2
Utrecht (gemeente) Paar zonder kinderen 30,4 34,5
Utrecht (gemeente) Paar met kinderen 25,6 38,7
Utrecht (gemeente) Eenoudergezin 7,0 23,2
Zwolle Totaal particulier huishouden 47,0 28,3
Zwolle Eenpersoonshuishouden 16,3 17,8
Zwolle Paar zonder kinderen 13,7 32,4
Zwolle Paar met kinderen 13,1 37,6
Zwolle Eenoudergezin 2,8 22,2
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
De cijfers uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2004
zijn voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens*
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens
met inkomen.
Gemidd.besteedb. inkomen per huishouden*
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.