Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar soc. econ. categorie, 2004

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar soc. econ. categorie, 2004

Regio's Sociaal-economische categorie Aantal personen met 52 weken inkomen* (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen* (1 000 euro)
Nederland Totaal sociaal-economische categorie 10.773,4 17,7
Nederland Totaal actief 6.710,7 19,8
Nederland Werknemer 5.966,7 20,2
Nederland Zelfstandige 731,8 16,3
Nederland Totaal niet-actief 4.061,0 14,4
Nederland Werkloosheids- en bijstandsuitk.ontv. 461,4 12,0
Nederland Pensioenontvanger 2.595,1 16,4
Noord-Nederland (LD) Totaal sociaal-economische categorie 1.125,9 16,3
Noord-Nederland (LD) Totaal actief 670,1 18,1
Noord-Nederland (LD) Werknemer 583,9 18,6
Noord-Nederland (LD) Zelfstandige 84,6 15,0
Noord-Nederland (LD) Totaal niet-actief 455,6 13,7
Noord-Nederland (LD) Werkloosheids- en bijstandsuitk.ontv. 53,3 11,9
Noord-Nederland (LD) Pensioenontvanger 291,8 15,4
Oost-Nederland (LD) Totaal sociaal-economische categorie 2.255,4 17,1
Oost-Nederland (LD) Totaal actief 1.426,4 18,9
Oost-Nederland (LD) Werknemer 1.266,2 19,3
Oost-Nederland (LD) Zelfstandige 157,3 15,7
Oost-Nederland (LD) Totaal niet-actief 828,7 14,0
Oost-Nederland (LD) Werkloosheids- en bijstandsuitk.ontv. 84,8 11,8
Oost-Nederland (LD) Pensioenontvanger 532,3 16,0
West-Nederland (LD) Totaal sociaal-economische categorie 5.010,8 18,5
West-Nederland (LD) Totaal actief 3.145,7 20,8
West-Nederland (LD) Werknemer 2.809,0 21,2
West-Nederland (LD) Zelfstandige 331,7 17,1
West-Nederland (LD) Totaal niet-actief 1.864,3 14,8
West-Nederland (LD) Werkloosheids- en bijstandsuitk.ontv. 231,4 12,1
West-Nederland (LD) Pensioenontvanger 1.184,7 17,0
Zuid-Nederland (LD) Totaal sociaal-economische categorie 2.381,3 17,2
Zuid-Nederland (LD) Totaal actief 1.468,5 19,2
Zuid-Nederland (LD) Werknemer 1.307,5 19,6
Zuid-Nederland (LD) Zelfstandige 158,1 15,9
Zuid-Nederland (LD) Totaal niet-actief 912,5 14,1
Zuid-Nederland (LD) Werkloosheids- en bijstandsuitk.ontv. 91,9 12,1
Zuid-Nederland (LD) Pensioenontvanger 586,3 15,9
Groningen (PV) Totaal sociaal-economische categorie 380,6 16,2
Groningen (PV) Totaal actief 219,7 18,4
Groningen (PV) Werknemer 194,4 18,9
Groningen (PV) Zelfstandige 24,8 15,0
Groningen (PV) Totaal niet-actief 160,8 13,2
Groningen (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk.ontv. 21,9 11,6
Groningen (PV) Pensioenontvanger 94,6 15,1
Friesland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 420,8 16,2
Friesland (PV) Totaal actief 255,9 17,8
Friesland (PV) Werknemer 218,8 18,2
Friesland (PV) Zelfstandige 36,4 15,1
Friesland (PV) Totaal niet-actief 164,9 13,8
Friesland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk.ontv. 18,5 12,0
Friesland (PV) Pensioenontvanger 108,7 15,4
Drenthe (PV) Totaal sociaal-economische categorie 324,5 16,7
Drenthe (PV) Totaal actief 194,5 18,3
Drenthe (PV) Werknemer 170,7 18,8
Drenthe (PV) Zelfstandige 23,3 14,9
Drenthe (PV) Totaal niet-actief 129,9 14,2
Drenthe (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk.ontv. 12,9 12,1
Drenthe (PV) Pensioenontvanger 88,4 15,8
Overijssel (PV) Totaal sociaal-economische categorie 726,0 16,6
Overijssel (PV) Totaal actief 450,1 18,4
Overijssel (PV) Werknemer 399,4 18,8
Overijssel (PV) Zelfstandige 49,8 15,6
Overijssel (PV) Totaal niet-actief 275,8 13,7
Overijssel (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk.ontv. 28,3 11,7
Overijssel (PV) Pensioenontvanger 176,6 15,5
Flevoland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 225,1 17,2
Flevoland (PV) Totaal actief 156,2 18,9
Flevoland (PV) Werknemer 140,0 19,5
Flevoland (PV) Zelfstandige 16,0 14,5
Flevoland (PV) Totaal niet-actief 68,9 13,4
Flevoland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk.ontv. 10,1 11,8
Flevoland (PV) Pensioenontvanger 37,8 15,5
Gelderland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 1.304,2 17,3
Gelderland (PV) Totaal actief 820,1 19,1
Gelderland (PV) Werknemer 726,8 19,5
Gelderland (PV) Zelfstandige 91,6 16,0
Gelderland (PV) Totaal niet-actief 484,0 14,3
Gelderland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk.ontv. 46,5 11,9
Gelderland (PV) Pensioenontvanger 317,9 16,3
Utrecht (PV) Totaal sociaal-economische categorie 772,4 19,1
Utrecht (PV) Totaal actief 501,4 21,3
Utrecht (PV) Werknemer 451,3 21,7
Utrecht (PV) Zelfstandige 49,4 18,1
Utrecht (PV) Totaal niet-actief 270,9 15,1
Utrecht (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk.ontv. 26,2 12,3
Utrecht (PV) Pensioenontvanger 168,6 17,8
Noord-Holland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 1.728,8 18,7
Noord-Holland (PV) Totaal actief 1.079,8 21,1
Noord-Holland (PV) Werknemer 950,0 21,6
Noord-Holland (PV) Zelfstandige 128,1 16,8
Noord-Holland (PV) Totaal niet-actief 648,7 14,9
Noord-Holland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk.ontv. 80,0 12,2
Noord-Holland (PV) Pensioenontvanger 400,1 17,2
Zuid-Holland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 2.258,1 18,3
Zuid-Holland (PV) Totaal actief 1.410,7 20,5
Zuid-Holland (PV) Werknemer 1.275,2 20,9
Zuid-Holland (PV) Zelfstandige 133,6 17,2
Zuid-Holland (PV) Totaal niet-actief 846,9 14,6
Zuid-Holland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk.ontv. 117,8 12,0
Zuid-Holland (PV) Pensioenontvanger 543,6 16,7
Zeeland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 251,6 17,3
Zeeland (PV) Totaal actief 153,7 19,0
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
De cijfers uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2004
zijn voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen*
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen*
Gemiddeld besteedbaar inkomen van personen met 52 weken inkomen
naar sociaal-economische categorie.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie 'met
52 weken inkomen' gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.