Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2004

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2004

Regio's Geslacht Leeftijd Aantal personen met 52 weken inkomen* (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen* (1 000 euro)
Nederland Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 10.752,8 17,8
Nederland Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 4.033,7 18,4
Nederland Man Totaal leeftijd 5.655,7 21,3
Nederland Man 25 tot 45 jaar 2.169,6 21,4
Nederland Vrouw Totaal leeftijd 5.097,1 13,8
Nederland Vrouw 25 tot 45 jaar 1.864,1 14,9
Amsterdam Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 472,4 18,6
Amsterdam Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 212,8 20,3
Amsterdam Man Totaal leeftijd 233,8 20,7
Amsterdam Man 25 tot 45 jaar 109,4 21,9
Amsterdam Vrouw Totaal leeftijd 238,6 16,6
Amsterdam Vrouw 25 tot 45 jaar 103,4 18,5
Arnhem Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 95,2 16,9
Arnhem Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 40,5 17,4
Arnhem Man Totaal leeftijd 48,6 19,5
Arnhem Man 25 tot 45 jaar 21,6 19,3
Arnhem Vrouw Totaal leeftijd 46,6 14,3
Arnhem Vrouw 25 tot 45 jaar 18,9 15,2
Assen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 41,8 17,1
Assen Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 16,3 17,2
Assen Man Totaal leeftijd 21,5 20,4
Assen Man 25 tot 45 jaar 8,5 19,7
Assen Vrouw Totaal leeftijd 20,3 13,7
Assen Vrouw 25 tot 45 jaar 7,7 14,5
Groningen (gemeente) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 121,2 16,1
Groningen (gemeente) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 49,9 17,1
Groningen (gemeente) Man Totaal leeftijd 60,8 17,9
Groningen (gemeente) Man 25 tot 45 jaar 26,5 18,1
Groningen (gemeente) Vrouw Totaal leeftijd 60,5 14,2
Groningen (gemeente) Vrouw 25 tot 45 jaar 23,4 16,0
Haarlem Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 102,1 18,2
Haarlem Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 39,9 19,4
Haarlem Man Totaal leeftijd 50,7 21,2
Haarlem Man 25 tot 45 jaar 20,7 21,8
Haarlem Vrouw Totaal leeftijd 51,4 15,3
Haarlem Vrouw 25 tot 45 jaar 19,2 16,9
Leeuwarden Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 61,8 16,1
Leeuwarden Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 23,2 16,7
Leeuwarden Man Totaal leeftijd 31,3 18,7
Leeuwarden Man 25 tot 45 jaar 12,3 18,5
Leeuwarden Vrouw Totaal leeftijd 30,5 13,5
Leeuwarden Vrouw 25 tot 45 jaar 10,9 14,6
Lelystad Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 45,9 16,7
Lelystad Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 18,2 17,2
Lelystad Man Totaal leeftijd 24,2 19,7
Lelystad Man 25 tot 45 jaar 9,8 19,6
Lelystad Vrouw Totaal leeftijd 21,8 13,5
Lelystad Vrouw 25 tot 45 jaar 8,4 14,5
Maastricht Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 81,6 16,6
Maastricht Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 27,0 17,6
Maastricht Man Totaal leeftijd 41,1 19,6
Maastricht Man 25 tot 45 jaar 14,0 19,8
Maastricht Vrouw Totaal leeftijd 40,5 13,5
Maastricht Vrouw 25 tot 45 jaar 13,0 15,1
Middelburg (Z.) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 31,1 17,4
Middelburg (Z.) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 10,6 17,6
Middelburg (Z.) Man Totaal leeftijd 16,3 21,0
Middelburg (Z.) Man 25 tot 45 jaar 5,7 20,7
Middelburg (Z.) Vrouw Totaal leeftijd 14,8 13,5
Middelburg (Z.) Vrouw 25 tot 45 jaar 4,9 14,0
's-Gravenhage (gemeente) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 300,2 18,5
's-Gravenhage (gemeente) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 123,2 19,2
's-Gravenhage (gemeente) Man Totaal leeftijd 149,3 21,1
's-Gravenhage (gemeente) Man 25 tot 45 jaar 65,0 21,1
's-Gravenhage (gemeente) Vrouw Totaal leeftijd 151,0 15,9
's-Gravenhage (gemeente) Vrouw 25 tot 45 jaar 58,1 17,0
's-Hertogenbosch Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 91,4 17,8
's-Hertogenbosch Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 37,2 18,8
's-Hertogenbosch Man Totaal leeftijd 47,1 21,2
's-Hertogenbosch Man 25 tot 45 jaar 19,8 21,7
's-Hertogenbosch Vrouw Totaal leeftijd 44,3 14,3
's-Hertogenbosch Vrouw 25 tot 45 jaar 17,4 15,4
Utrecht (gemeente) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 182,3 18,0
Utrecht (gemeente) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 87,4 19,7
Utrecht (gemeente) Man Totaal leeftijd 89,3 20,7
Utrecht (gemeente) Man 25 tot 45 jaar 45,3 21,6
Utrecht (gemeente) Vrouw Totaal leeftijd 93,0 15,4
Utrecht (gemeente) Vrouw 25 tot 45 jaar 42,2 17,5
Zwolle Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 76,4 17,4
Zwolle Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 32,4 18,1
Zwolle Man Totaal leeftijd 38,7 20,7
Zwolle Man 25 tot 45 jaar 16,9 20,9
Zwolle Vrouw Totaal leeftijd 37,7 14,0
Zwolle Vrouw 25 tot 45 jaar 15,5 15,1
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
De cijfers uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2004
zijn voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen*
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen*
Gemiddeld besteedbaar inkomen van mannen en vrouwen van 15 jaar en
ouder die het gehele jaar inkomen hebben ontvangen (52 weken).
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie
voor ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden
samengenomen in de groep minder dan 52 weken inkomen. Ook
personen die uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of
tegemoetkoming studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken
inkomen buiten beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet
mogelijk om de groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden.
Hierdoor zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens
voorkomen.