Inkomensverd. personen (52 wk. ink.)naar inkomensgroepen, na revisie, 2002

Inkomensverd. personen (52 wk. ink.)naar inkomensgroepen, na revisie, 2002

Regio's Inkomensverdeling Aantal pers. met 52 weken inkomen (abs.) (x 1 000)
Nederland Totaal personen met 52 weken inkomen 10.805,3
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 1.080,5
Nederland 2e 10%-groep; 6 700 tot 9 100 euro 1.080,5
Nederland 3e 10%-groep; 9 100 tot 11 600 euro 1.080,5
Nederland 4e 10%-groep; 11 600 tot 13 800 euro 1.080,5
Nederland 5e 10%-groep; 13 800 tot 15 800 euro 1.080,5
Nederland 6e 10%-groep; 15 800 tot 18 200 euro 1.080,5
Nederland 7e 10%-groep; 18 200 tot 20 900 euro 1.080,5
Nederland 8e 10%-groep; 20 900 tot 24 400 euro 1.080,5
Nederland 9e 10%-groep; 24 400 tot 30 400 euro 1.080,5
Nederland 10e 10%-groep; meer dan 30 400 euro 1.080,5
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 1.080,5
Nederland 2e-4e 10%-groep; 6 700 tot 13 800 euro 3.241,6
Nederland 5e-8e 10%-groep; 13 800 tot 24 400 euro 4.322,1
Nederland 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 400 euro 2.161,1
Noord-Nederland (LD) Totaal personen met 52 weken inkomen 1.122,7
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 115,5
Noord-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 6 700 tot 9 100 euro 125,5
Noord-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 9 100 tot 11 600 euro 124,9
Noord-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 11 600 tot 13 800 euro 124,9
Noord-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 13 800 tot 15 800 euro 119,1
Noord-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 15 800 tot 18 200 euro 115,1
Noord-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 18 200 tot 20 900 euro 109,9
Noord-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 20 900 tot 24 400 euro 104,7
Noord-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 24 400 tot 30 400 euro 98,5
Noord-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 30 400 euro 84,4
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 115,5
Noord-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 6 700 tot 13 800 euro 375,4
Noord-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 13 800 tot 24 400 euro 448,9
Noord-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 400 euro 182,9
Oost-Nederland (LD) Totaal personen met 52 weken inkomen 2.237,4
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 241,4
Oost-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 6 700 tot 9 100 euro 231,6
Oost-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 9 100 tot 11 600 euro 227,2
Oost-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 11 600 tot 13 800 euro 229,9
Oost-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 13 800 tot 15 800 euro 226,0
Oost-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 15 800 tot 18 200 euro 227,6
Oost-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 18 200 tot 20 900 euro 226,2
Oost-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 20 900 tot 24 400 euro 219,8
Oost-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 24 400 tot 30 400 euro 212,3
Oost-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 30 400 euro 195,6
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 241,4
Oost-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 6 700 tot 13 800 euro 688,6
Oost-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 13 800 tot 24 400 euro 899,6
Oost-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 400 euro 407,8
West-Nederland (LD) Totaal personen met 52 weken inkomen 5.055,3
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 468,1
West-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 6 700 tot 9 100 euro 476,3
West-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 9 100 tot 11 600 euro 485,6
West-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 11 600 tot 13 800 euro 484,8
West-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 13 800 tot 15 800 euro 494,1
West-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 15 800 tot 18 200 euro 499,7
West-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 18 200 tot 20 900 euro 508,3
West-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 20 900 tot 24 400 euro 521,7
West-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 24 400 tot 30 400 euro 536,2
West-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 30 400 euro 580,5
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 468,1
West-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 6 700 tot 13 800 euro 1.446,7
West-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 13 800 tot 24 400 euro 2.023,9
West-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 400 euro 1.116,7
Zuid-Nederland (LD) Totaal personen met 52 weken inkomen 2.389,9
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 255,5
Zuid-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 6 700 tot 9 100 euro 247,2
Zuid-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 9 100 tot 11 600 euro 242,8
Zuid-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 11 600 tot 13 800 euro 240,9
Zuid-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 13 800 tot 15 800 euro 241,3
Zuid-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 15 800 tot 18 200 euro 238,1
Zuid-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 18 200 tot 20 900 euro 236,1
Zuid-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 20 900 tot 24 400 euro 234,3
Zuid-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 24 400 tot 30 400 euro 233,6
Zuid-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 30 400 euro 220,1
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 255,5
Zuid-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 6 700 tot 13 800 euro 730,9
Zuid-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 13 800 tot 24 400 euro 949,8
Zuid-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 400 euro 453,7
Groningen (PV) Totaal personen met 52 weken inkomen 381,8
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 38,5
Groningen (PV) 2e 10%-groep; 6 700 tot 9 100 euro 43,8
Groningen (PV) 3e 10%-groep; 9 100 tot 11 600 euro 45,1
Groningen (PV) 4e 10%-groep; 11 600 tot 13 800 euro 43,2
Groningen (PV) 5e 10%-groep; 13 800 tot 15 800 euro 41,4
Groningen (PV) 6e 10%-groep; 15 800 tot 18 200 euro 39,3
Groningen (PV) 7e 10%-groep; 18 200 tot 20 900 euro 36,7
Groningen (PV) 8e 10%-groep; 20 900 tot 24 400 euro 34,3
Groningen (PV) 9e 10%-groep; 24 400 tot 30 400 euro 32,1
Groningen (PV) 10e 10%-groep; meer dan 30 400 euro 27,4
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 38,5
Groningen (PV) 2e-4e 10%-groep; 6 700 tot 13 800 euro 132,0
Groningen (PV) 5e-8e 10%-groep; 13 800 tot 24 400 euro 151,7
Groningen (PV) 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 400 euro 59,5
Friesland (PV) Totaal personen met 52 weken inkomen 418,6
Friesland (PV) 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 43,9
Friesland (PV) 2e 10%-groep; 6 700 tot 9 100 euro 46,1
Friesland (PV) 3e 10%-groep; 9 100 tot 11 600 euro 45,3
Friesland (PV) 4e 10%-groep; 11 600 tot 13 800 euro 47,6
Friesland (PV) 5e 10%-groep; 13 800 tot 15 800 euro 43,6
Friesland (PV) 6e 10%-groep; 15 800 tot 18 200 euro 43,1
Friesland (PV) 7e 10%-groep; 18 200 tot 20 900 euro 41,7
Friesland (PV) 8e 10%-groep; 20 900 tot 24 400 euro 39,8
Friesland (PV) 9e 10%-groep; 24 400 tot 30 400 euro 36,8
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde
cijfers over 2002 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging
gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4).
In het verdere verloop van deze toelichting spreken we
over 'nárevisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal pers. met 52 weken inkomen (abs.)
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.