Gem. ink. part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen,na revisie,2002

Gem. ink. part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen,na revisie,2002

Regio's Inkomensbron Aantal huishoudens (x 1 000) Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.705,2 29,2
Nederland Loon 3.773,7 33,0
Nederland Winst 665,6 36,6
Nederland Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 632,0 16,9
Nederland Pensioen 1.548,2 22,0
Noord-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 696,4 27,1
Noord-Nederland (LD) Loon 368,5 30,6
Noord-Nederland (LD) Winst 74,3 34,2
Noord-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 68,1 16,9
Noord-Nederland (LD) Pensioen 175,3 20,8
Oost-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.342,2 29,1
Oost-Nederland (LD) Loon 768,4 32,6
Oost-Nederland (LD) Winst 136,3 36,4
Oost-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 113,4 17,7
Oost-Nederland (LD) Pensioen 307,4 21,8
West-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 3.230,7 29,6
West-Nederland (LD) Loon 1.828,9 33,5
West-Nederland (LD) Winst 317,2 37,4
West-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 317,0 16,3
West-Nederland (LD) Pensioen 725,8 22,4
Zuid-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.435,8 29,4
Zuid-Nederland (LD) Loon 807,9 33,6
Zuid-Nederland (LD) Winst 137,8 36,1
Zuid-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 133,5 17,6
Zuid-Nederland (LD) Pensioen 339,7 21,8
Groningen (PV) Totaal particulier huishouden 239,7 26,3
Groningen (PV) Loon 128,4 29,9
Groningen (PV) Winst 22,6 34,1
Groningen (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 27,0 16,1
Groningen (PV) Pensioen 57,9 20,2
Friesland (PV) Totaal particulier huishouden 261,3 27,0
Friesland (PV) Loon 136,8 30,1
Friesland (PV) Winst 31,5 34,8
Friesland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 23,8 16,9
Friesland (PV) Pensioen 65,4 20,7
Drenthe (PV) Totaal particulier huishouden 195,5 28,1
Drenthe (PV) Loon 103,3 32,0
Drenthe (PV) Winst 20,3 33,2
Drenthe (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 17,3 18,3
Drenthe (PV) Pensioen 52,0 21,7
Overijssel (PV) Totaal particulier huishouden 430,8 28,2
Overijssel (PV) Loon 243,3 31,8
Overijssel (PV) Winst 42,2 35,6
Overijssel (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 37,7 17,6
Overijssel (PV) Pensioen 102,2 21,1
Flevoland (PV) Totaal particulier huishouden 135,2 29,4
Flevoland (PV) Loon 85,7 32,4
Flevoland (PV) Winst 14,5 34,8
Flevoland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 12,0 17,7
Flevoland (PV) Pensioen 21,7 21,3
Gelderland (PV) Totaal particulier huishouden 776,2 29,5
Gelderland (PV) Loon 439,4 33,0
Gelderland (PV) Winst 79,6 37,1
Gelderland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 63,6 17,8
Gelderland (PV) Pensioen 183,5 22,3
Utrecht (PV) Totaal particulier huishouden 471,1 31,8
Utrecht (PV) Loon 281,7 35,1
Utrecht (PV) Winst 47,1 40,2
Utrecht (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 36,9 17,5
Utrecht (PV) Pensioen 99,3 24,0
Noord-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.140,3 29,3
Noord-Holland (PV) Loon 633,3 33,3
Noord-Holland (PV) Winst 123,8 35,9
Noord-Holland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 122,5 16,4
Noord-Holland (PV) Pensioen 244,8 22,5
Zuid-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.462,2 29,2
Zuid-Holland (PV) Loon 831,2 33,2
Zuid-Holland (PV) Winst 128,6 37,9
Zuid-Holland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 146,3 15,9
Zuid-Holland (PV) Pensioen 338,5 22,0
Zeeland (PV) Totaal particulier huishouden 157,1 28,4
Zeeland (PV) Loon 82,7 31,9
Zeeland (PV) Winst 17,7 37,0
Zeeland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 11,2 17,2
Zeeland (PV) Pensioen 43,1 21,5
Noord-Brabant (PV) Totaal particulier huishouden 963,4 30,0
Noord-Brabant (PV) Loon 552,8 33,9
Noord-Brabant (PV) Winst 96,8 36,5
Noord-Brabant (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 81,7 17,8
Noord-Brabant (PV) Pensioen 221,0 22,1
Limburg (PV) Totaal particulier huishouden 472,5 28,3
Limburg (PV) Loon 255,0 32,8
Limburg (PV) Winst 40,9 35,0
Limburg (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 51,8 17,5
Limburg (PV) Pensioen 118,7 21,4
Oost-Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 65,1 25,5
Oost-Groningen (CR) Loon 32,5 30,2
Oost-Groningen (CR) Winst 5,5 32,9
Oost-Groningen (CR) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 7,6 17,4
Oost-Groningen (CR) Pensioen 18,4 18,8
Delfzijl en omgeving (CR) Totaal particulier huishouden 22,1 26,4
Delfzijl en omgeving (CR) Loon 11,4 30,6
Delfzijl en omgeving (CR) Winst 2,0 34,9
Delfzijl en omgeving (CR) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 2,4 16,3
Delfzijl en omgeving (CR) Pensioen 6,0 20,1
Overig Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 152,6 26,6
Overig Groningen (CR) Loon 84,6 29,7
Overig Groningen (CR) Winst 15,0 34,4
Overig Groningen (CR) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 16,9 15,5
Overig Groningen (CR) Pensioen 33,5 20,9
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde
cijfers over 2002 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging
gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4).
In het verdere verloop van deze toelichting spreken we
over 'nárevisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.
Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.