Gem. ink. part. huishoudens naar samenstelling huishouden, na revisie,2002

Gem. ink. part. huishoudens naar samenstelling huishouden, na revisie,2002

Regio's Samenstelling van het huishouden Aantal huishoudens (x 1 000) Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.705,2 29,2
Nederland Eenpersoonshuishouden 2.121,4 17,7
Nederland Paar zonder kinderen 1.981,3 31,7
Nederland Paar met kinderen 2.000,7 38,8
Nederland Eenoudergezin 397,8 24,4
Groningen Totaal particulier huishouden 77,6 24,7
Groningen Eenpersoonshuishouden 34,8 16,7
Groningen Paar zonder kinderen 21,0 30,4
Groningen Paar met kinderen 14,1 36,3
Groningen Eenoudergezin 5,7 21,3
Leeuwarden Totaal particulier huishouden 40,3 25,0
Leeuwarden Eenpersoonshuishouden 16,2 16,4
Leeuwarden Paar zonder kinderen 11,5 29,4
Leeuwarden Paar met kinderen 8,8 35,2
Leeuwarden Eenoudergezin 2,7 21,5
Assen Totaal particulier huishouden 25,4 27,6
Assen Eenpersoonshuishouden 8,0 16,9
Assen Paar zonder kinderen 7,7 30,7
Assen Paar met kinderen 7,5 36,5
Assen Eenoudergezin 1,6 22,6
Zwolle Totaal particulier huishouden 46,3 28,1
Zwolle Eenpersoonshuishouden 15,9 17,4
Zwolle Paar zonder kinderen 13,7 31,7
Zwolle Paar met kinderen 12,8 38,1
Zwolle Eenoudergezin 2,6 22,3
Arnhem Totaal particulier huishouden 64,0 25,6
Arnhem Eenpersoonshuishouden 26,0 16,6
Arnhem Paar zonder kinderen 17,3 30,8
Arnhem Paar met kinderen 14,1 35,8
Arnhem Eenoudergezin 4,4 21,1
Utrecht (gemeente) Totaal particulier huishouden 117,3 27,9
Utrecht (gemeente) Eenpersoonshuishouden 51,3 18,5
Utrecht (gemeente) Paar zonder kinderen 30,1 34,3
Utrecht (gemeente) Paar met kinderen 24,5 39,1
Utrecht (gemeente) Eenoudergezin 6,9 23,8
Amsterdam Totaal particulier huishouden 371,5 25,3
Amsterdam Eenpersoonshuishouden 192,4 18,3
Amsterdam Paar zonder kinderen 73,2 34,1
Amsterdam Paar met kinderen 55,4 37,2
Amsterdam Eenoudergezin 35,8 22,3
Haarlem Totaal particulier huishouden 67,8 28,0
Haarlem Eenpersoonshuishouden 28,0 17,9
Haarlem Paar zonder kinderen 18,1 32,7
Haarlem Paar met kinderen 15,6 39,9
Haarlem Eenoudergezin 4,1 25,2
's-Gravenhage Totaal particulier huishouden 217,5 26,7
's-Gravenhage Eenpersoonshuishouden 99,2 18,5
's-Gravenhage Paar zonder kinderen 48,2 33,6
's-Gravenhage Paar met kinderen 42,5 37,6
's-Gravenhage Eenoudergezin 18,1 22,1
Middelburg Totaal particulier huishouden 19,8 27,5
Middelburg Eenpersoonshuishouden 6,8 17,1
Middelburg Paar zonder kinderen 6,1 30,7
Middelburg Paar met kinderen 5,6 37,1
Middelburg Eenoudergezin 1,0 23,1
's-Hertogenbosch Totaal particulier huishouden 56,9 29,3
's-Hertogenbosch Eenpersoonshuishouden 19,5 18,0
's-Hertogenbosch Paar zonder kinderen 16,3 33,1
's-Hertogenbosch Paar met kinderen 15,9 39,2
's-Hertogenbosch Eenoudergezin 3,4 23,5
Maastricht Totaal particulier huishouden 52,0 26,6
Maastricht Eenpersoonshuishouden 18,9 17,0
Maastricht Paar zonder kinderen 15,4 29,8
Maastricht Paar met kinderen 12,4 36,8
Maastricht Eenoudergezin 3,5 22,7
Lelystad Totaal particulier huishouden 28,1 28,1
Lelystad Eenpersoonshuishouden 8,0 16,2
Lelystad Paar zonder kinderen 8,2 31,8
Lelystad Paar met kinderen 8,6 35,9
Lelystad Eenoudergezin 2,2 23,0
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde
cijfers over 2002 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging
gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4).
In het verdere verloop van deze toelichting spreken we
over 'nárevisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.
Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.