Gem. inkomen personen (52 wk. ink.)naar herkomst (land), na revisie, 2002


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde
cijfers over 2002 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging
gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4).
In het verdere verloop van deze toelichting spreken we
over 'nárevisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Gem. inkomen personen (52 wk. ink.)naar herkomst (land), na revisie, 2002

Regio's Autochtonen/allochtonen Aantal personen met 52 weken inkomen (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Nederland Herkomst (land) 10.805,3 17,8
Nederland Herkomst: Nederland 9.098,9 17,9
Nederland Herkomst: Niet-Nederland 1.706,4 16,9
Nederland Herkomst: Westers land 936,1 18,5
Nederland Herkomst: Niet-westers land 770,3 14,9
Groningen Herkomst (land) 122,0 16,1
Groningen Herkomst: Nederland 104,3 16,2
Groningen Herkomst: Niet-Nederland 17,7 15,1
Groningen Herkomst: Westers land 10,6 16,1
Groningen Herkomst: Niet-westers land 7,0 13,6
Leeuwarden Herkomst (land) 62,3 16,2
Leeuwarden Herkomst: Nederland 54,6 16,4
Leeuwarden Herkomst: Niet-Nederland 7,7 14,6
Leeuwarden Herkomst: Westers land 4,4 15,7
Leeuwarden Herkomst: Niet-westers land 3,3 13,1
Assen Herkomst (land) 40,9 17,2
Assen Herkomst: Nederland 36,2 17,3
Assen Herkomst: Niet-Nederland 4,8 16,5
Assen Herkomst: Westers land 3,3 17,6
Assen Herkomst: Niet-westers land 1,4 14,0
Zwolle Herkomst (land) 75,6 17,2
Zwolle Herkomst: Nederland 66,2 17,4
Zwolle Herkomst: Niet-Nederland 9,4 15,5
Zwolle Herkomst: Westers land 5,1 16,9
Zwolle Herkomst: Niet-westers land 4,3 13,9
Arnhem Herkomst (land) 91,6 17,1
Arnhem Herkomst: Nederland 71,9 17,5
Arnhem Herkomst: Niet-Nederland 19,7 15,9
Arnhem Herkomst: Westers land 10,9 17,1
Arnhem Herkomst: Niet-westers land 8,8 14,4
Utrecht Herkomst (land) 183,1 17,9
Utrecht Herkomst: Nederland 139,3 18,5
Utrecht Herkomst: Niet-Nederland 43,9 16,1
Utrecht Herkomst: Westers land 17,9 18,5
Utrecht Herkomst: Niet-westers land 26,0 14,4
Amsterdam Herkomst (land) 495,8 18,5
Amsterdam Herkomst: Nederland 304,0 19,3
Amsterdam Herkomst: Niet-Nederland 191,7 17,3
Amsterdam Herkomst: Westers land 66,6 20,7
Amsterdam Herkomst: Niet-westers land 125,2 15,4
Haarlem Herkomst (land) 104,2 18,0
Haarlem Herkomst: Nederland 83,3 18,3
Haarlem Herkomst: Niet-Nederland 20,9 17,2
Haarlem Herkomst: Westers land 10,2 19,0
Haarlem Herkomst: Niet-westers land 10,8 15,4
's-Gravenhage Herkomst (land) 308,3 18,5
's-Gravenhage Herkomst: Nederland 201,5 18,9
's-Gravenhage Herkomst: Niet-Nederland 106,8 17,6
's-Gravenhage Herkomst: Westers land 37,4 22,0
's-Gravenhage Herkomst: Niet-westers land 69,4 15,3
Middelburg Herkomst (land) 30,8 17,4
Middelburg Herkomst: Nederland 26,8 17,6
Middelburg Herkomst: Niet-Nederland 4,1 16,3
Middelburg Herkomst: Westers land 2,8 17,0
Middelburg Herkomst: Niet-westers land 1,2 14,6
's-Hertogenbosch Herkomst (land) 91,8 17,9
's-Hertogenbosch Herkomst: Nederland 77,6 18,2
's-Hertogenbosch Herkomst: Niet-Nederland 14,3 15,9
's-Hertogenbosch Herkomst: Westers land 7,9 17,8
's-Hertogenbosch Herkomst: Niet-westers land 6,3 13,5
Maastricht Herkomst (land) 84,5 16,4
Maastricht Herkomst: Nederland 69,0 16,5
Maastricht Herkomst: Niet-Nederland 15,5 16,0
Maastricht Herkomst: Westers land 11,9 16,8
Maastricht Herkomst: Niet-westers land 3,6 13,3
Lelystad Herkomst (land) 44,9 17,0
Lelystad Herkomst: Nederland 35,6 17,4
Lelystad Herkomst: Niet-Nederland 9,3 15,6
Lelystad Herkomst: Westers land 3,9 16,8
Lelystad Herkomst: Niet-westers land 5,4 14,7
Bron: cbs.
Verklaring van tekens