Gem. ink. personen (52 wk. ink.)naar soc. econ. categorie, na revisie,2002

Gem. ink. personen (52 wk. ink.)naar soc. econ. categorie, na revisie,2002

Regio's Sociaal-economische categorie Aantal personen met 52 weken inkomen (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Nederland Totaal sociaal-economische categorie 10.805,3 17,8
Nederland Totaal actief 6.904,7 20,0
Nederland Werknemer 6.072,2 20,0
Nederland Zelfstandige 821,8 20,6
Nederland Totaal niet-actief 3.898,1 13,7
Nederland Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 390,6 11,2
Nederland Pensioenontvanger 2.408,2 15,6
Noord-Nederland (LD) Totaal sociaal-economische categorie 1.122,7 16,5
Noord-Nederland (LD) Totaal actief 685,9 18,7
Noord-Nederland (LD) Werknemer 590,3 18,6
Noord-Nederland (LD) Zelfstandige 94,3 19,5
Noord-Nederland (LD) Totaal niet-actief 436,5 13,1
Noord-Nederland (LD) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 41,7 11,2
Noord-Nederland (LD) Pensioenontvanger 272,4 14,6
Oost-Nederland (LD) Totaal sociaal-economische categorie 2.237,4 17,1
Oost-Nederland (LD) Totaal actief 1.454,4 19,0
Oost-Nederland (LD) Werknemer 1.277,1 19,0
Oost-Nederland (LD) Zelfstandige 174,9 19,5
Oost-Nederland (LD) Totaal niet-actief 782,5 13,5
Oost-Nederland (LD) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 62,4 11,3
Oost-Nederland (LD) Pensioenontvanger 491,5 15,2
West-Nederland (LD) Totaal sociaal-economische categorie 5.055,3 18,6
West-Nederland (LD) Totaal actief 3.246,6 21,1
West-Nederland (LD) Werknemer 2.866,2 20,9
West-Nederland (LD) Zelfstandige 376,0 22,0
West-Nederland (LD) Totaal niet-actief 1.807,6 14,1
West-Nederland (LD) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 209,7 11,2
West-Nederland (LD) Pensioenontvanger 1.104,5 16,2
Zuid-Nederland (LD) Totaal sociaal-economische categorie 2.389,9 17,3
Zuid-Nederland (LD) Totaal actief 1.517,8 19,4
Zuid-Nederland (LD) Werknemer 1.338,6 19,5
Zuid-Nederland (LD) Zelfstandige 176,6 19,4
Zuid-Nederland (LD) Totaal niet-actief 871,6 13,5
Zuid-Nederland (LD) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 76,8 11,2
Zuid-Nederland (LD) Pensioenontvanger 539,9 15,2
Groningen (PV) Totaal sociaal-economische categorie 381,8 16,4
Groningen (PV) Totaal actief 226,5 18,9
Groningen (PV) Werknemer 197,9 18,8
Groningen (PV) Zelfstandige 28,2 19,8
Groningen (PV) Totaal niet-actief 155,2 12,7
Groningen (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 17,7 11,0
Groningen (PV) Pensioenontvanger 89,8 14,4
Friesland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 418,6 16,5
Friesland (PV) Totaal actief 261,0 18,5
Friesland (PV) Werknemer 220,5 18,2
Friesland (PV) Zelfstandige 40,0 20,2
Friesland (PV) Totaal niet-actief 157,5 13,2
Friesland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 14,4 11,2
Friesland (PV) Pensioenontvanger 100,6 14,6
Drenthe (PV) Totaal sociaal-economische categorie 322,3 16,7
Drenthe (PV) Totaal actief 198,4 18,6
Drenthe (PV) Werknemer 171,8 18,7
Drenthe (PV) Zelfstandige 26,1 18,1
Drenthe (PV) Totaal niet-actief 123,8 13,6
Drenthe (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 9,5 11,5
Drenthe (PV) Pensioenontvanger 82,0 15,0
Overijssel (PV) Totaal sociaal-economische categorie 722,7 16,5
Overijssel (PV) Totaal actief 460,1 18,4
Overijssel (PV) Werknemer 404,0 18,4
Overijssel (PV) Zelfstandige 55,3 18,7
Overijssel (PV) Totaal niet-actief 262,4 13,2
Overijssel (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 22,7 11,0
Overijssel (PV) Pensioenontvanger 163,6 14,7
Flevoland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 219,3 17,6
Flevoland (PV) Totaal actief 156,5 19,4
Flevoland (PV) Werknemer 138,4 19,4
Flevoland (PV) Zelfstandige 17,8 19,6
Flevoland (PV) Totaal niet-actief 62,8 12,9
Flevoland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 7,3 11,8
Flevoland (PV) Pensioenontvanger 33,2 14,7
Gelderland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 1.295,4 17,3
Gelderland (PV) Totaal actief 837,8 19,3
Gelderland (PV) Werknemer 734,6 19,2
Gelderland (PV) Zelfstandige 101,8 19,9
Gelderland (PV) Totaal niet-actief 457,3 13,8
Gelderland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 32,3 11,4
Gelderland (PV) Pensioenontvanger 294,6 15,5
Utrecht (PV) Totaal sociaal-economische categorie 774,1 19,1
Utrecht (PV) Totaal actief 515,9 21,4
Utrecht (PV) Werknemer 458,7 21,3
Utrecht (PV) Zelfstandige 56,5 22,5
Utrecht (PV) Totaal niet-actief 258,0 14,5
Utrecht (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 21,9 11,2
Utrecht (PV) Pensioenontvanger 155,0 17,1
Noord-Holland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 1.747,8 18,8
Noord-Holland (PV) Totaal actief 1.117,7 21,4
Noord-Holland (PV) Werknemer 972,0 21,4
Noord-Holland (PV) Zelfstandige 144,3 21,5
Noord-Holland (PV) Totaal niet-actief 629,7 14,3
Noord-Holland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 72,1 11,3
Noord-Holland (PV) Pensioenontvanger 370,9 16,3
Zuid-Holland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 2.282,8 18,4
Zuid-Holland (PV) Totaal actief 1.455,8 20,9
Zuid-Holland (PV) Werknemer 1.301,5 20,7
Zuid-Holland (PV) Zelfstandige 152,5 22,4
Zuid-Holland (PV) Totaal niet-actief 826,5 13,9
Zuid-Holland (PV) Werkloosheids- en bijstandsuitk. ontv. 109,7 11,0
Zuid-Holland (PV) Pensioenontvanger 511,2 15,9
Zeeland (PV) Totaal sociaal-economische categorie 250,6 17,3
Zeeland (PV) Totaal actief 157,1 19,3
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde
cijfers over 2002 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging
gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4).
In het verdere verloop van deze toelichting spreken we
over 'nárevisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen van personen met 52 weken inkomen
naar sociaal-economische categorie.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie 'met
52 weken inkomen' gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.