Gem. ink. personen (52 wk. ink.)naar geslacht en leeftijd, na revisie,2002

Gem. ink. personen (52 wk. ink.)naar geslacht en leeftijd, na revisie,2002

Regio's Geslacht Leeftijd Aantal personen met 52 weken inkomen (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Nederland Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 10.782,4 17,8
Nederland Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 4.180,3 18,9
Nederland Man Totaal leeftijd 5.746,1 21,6
Nederland Man 25 tot 45 jaar 2.289,5 22,3
Nederland Vrouw Totaal leeftijd 5.036,3 13,5
Nederland Vrouw 25 tot 45 jaar 1.890,8 14,8
Groningen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 121,8 16,1
Groningen Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 50,4 17,6
Groningen Man Totaal leeftijd 61,9 18,3
Groningen Man 25 tot 45 jaar 27,3 19,1
Groningen Vrouw Totaal leeftijd 59,9 13,8
Groningen Vrouw 25 tot 45 jaar 23,1 15,9
Leeuwarden Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 62,2 16,2
Leeuwarden Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 23,5 17,2
Leeuwarden Man Totaal leeftijd 31,7 19,2
Leeuwarden Man 25 tot 45 jaar 12,6 19,3
Leeuwarden Vrouw Totaal leeftijd 30,5 13,2
Leeuwarden Vrouw 25 tot 45 jaar 10,9 14,6
Assen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 40,8 17,2
Assen Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 16,2 17,8
Assen Man Totaal leeftijd 21,1 20,9
Assen Man 25 tot 45 jaar 8,6 21,0
Assen Vrouw Totaal leeftijd 19,7 13,3
Assen Vrouw 25 tot 45 jaar 7,7 14,3
Zwolle Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 75,4 17,2
Zwolle Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 32,5 18,2
Zwolle Man Totaal leeftijd 38,6 20,6
Zwolle Man 25 tot 45 jaar 17,2 21,1
Zwolle Vrouw Totaal leeftijd 36,8 13,6
Zwolle Vrouw 25 tot 45 jaar 15,4 15,1
Arnhem Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 91,4 17,2
Arnhem Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 39,5 18,1
Arnhem Man Totaal leeftijd 47,6 20,1
Arnhem Man 25 tot 45 jaar 21,7 20,4
Arnhem Vrouw Totaal leeftijd 43,8 14,0
Arnhem Vrouw 25 tot 45 jaar 17,9 15,2
Utrecht Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 182,9 17,9
Utrecht Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 88,1 19,9
Utrecht Man Totaal leeftijd 90,7 20,8
Utrecht Man 25 tot 45 jaar 46,2 22,1
Utrecht Vrouw Totaal leeftijd 92,2 15,1
Utrecht Vrouw 25 tot 45 jaar 41,9 17,4
Amsterdam Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 495,3 18,5
Amsterdam Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 229,5 20,4
Amsterdam Man Totaal leeftijd 249,6 20,8
Amsterdam Man 25 tot 45 jaar 121,1 22,3
Amsterdam Vrouw Totaal leeftijd 245,7 16,2
Amsterdam Vrouw 25 tot 45 jaar 108,4 18,3
Haarlem Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 104,0 18,1
Haarlem Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 41,5 19,6
Haarlem Man Totaal leeftijd 52,3 21,3
Haarlem Man 25 tot 45 jaar 22,1 22,2
Haarlem Vrouw Totaal leeftijd 51,7 14,8
Haarlem Vrouw 25 tot 45 jaar 19,4 16,6
's-Gravenhage Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 308,0 18,5
's-Gravenhage Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 127,1 19,5
's-Gravenhage Man Totaal leeftijd 155,2 21,3
's-Gravenhage Man 25 tot 45 jaar 68,6 21,6
's-Gravenhage Vrouw Totaal leeftijd 152,8 15,6
's-Gravenhage Vrouw 25 tot 45 jaar 58,6 17,0
Middelburg Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 30,8 17,4
Middelburg Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 10,8 18,0
Middelburg Man Totaal leeftijd 16,2 21,3
Middelburg Man 25 tot 45 jaar 5,9 21,5
Middelburg Vrouw Totaal leeftijd 14,6 13,1
Middelburg Vrouw 25 tot 45 jaar 4,9 13,8
's-Hertogenbosch Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 91,6 17,9
's-Hertogenbosch Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 38,4 19,3
's-Hertogenbosch Man Totaal leeftijd 47,7 21,6
's-Hertogenbosch Man 25 tot 45 jaar 20,7 22,7
's-Hertogenbosch Vrouw Totaal leeftijd 43,9 13,8
's-Hertogenbosch Vrouw 25 tot 45 jaar 17,7 15,2
Maastricht Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 84,4 16,4
Maastricht Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 29,0 17,8
Maastricht Man Totaal leeftijd 42,7 19,8
Maastricht Man 25 tot 45 jaar 15,2 20,6
Maastricht Vrouw Totaal leeftijd 41,6 12,9
Maastricht Vrouw 25 tot 45 jaar 13,8 14,8
Lelystad Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 44,8 17,0
Lelystad Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 17,8 17,8
Lelystad Man Totaal leeftijd 23,6 20,3
Lelystad Man 25 tot 45 jaar 9,7 20,5
Lelystad Vrouw Totaal leeftijd 21,2 13,4
Lelystad Vrouw 25 tot 45 jaar 8,1 14,5
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde
cijfers over 2002 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging
gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4).
In het verdere verloop van deze toelichting spreken we
over 'nárevisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen van mannen en vrouwen van 15 jaar en ouder
die het gehele jaar inkomen hebben ontvangen (52 weken).
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.