Gem. inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, na revisie, 2002


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde
cijfers over 2002 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging
gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4).
In het verdere verloop van deze toelichting spreken we
over 'nárevisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Gem. inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, na revisie, 2002

Regio's Aantal personenBevolking ultimo 2002 (x 1 000) Aantal personenPersonen met 52 weken inkomen (x 1 000) Aantal personenPersonen met 52 wk. inkomen % bevolking (%) Gemiddeld besteedbaar inkomenPer inwoner (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenRangnummer inkomen per inwoner Gemiddeld besteedbaar inkomenPer persoon met 52 weken inkomen (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenRangnummer inkomen (pers. met 52 wk.ink)
Nederland 16.192,6 10.805,3 67,0 12,3 - 17,8 -
Groningen (gemeente) 177,2 122,0 69,0 11,8 323 16,1 452
Leeuwarden 91,3 62,3 68,0 11,6 349 16,2 436
Assen 61,6 40,9 66,0 11,8 311 17,2 308
Zwolle 110,0 75,6 69,0 12,2 215 17,2 317
Arnhem 141,5 91,6 65,0 12,0 261 17,1 320
Utrecht (gemeente) 265,2 183,1 69,0 13,0 97 17,9 186
Amsterdam 736,6 495,8 67,0 13,1 85 18,5 125
Haarlem 147,1 104,2 71,0 13,3 75 18,0 171
's-Gravenhage (gemeente) 463,8 308,3 67,0 12,9 111 18,5 130
Middelburg (Z.) 46,2 30,8 67,0 12,1 259 17,4 270
's-Hertogenbosch 132,5 91,8 69,0 12,9 113 17,9 196
Maastricht 122,0 84,5 69,0 12,0 284 16,4 412
Lelystad 68,6 44,9 66,0 11,7 341 17,0 336
Bron: cbs.
Verklaring van tekens