Medische laboratoria, trombosediensten, bloedbanken; exploitatie,2004-2008


Deze publicatie bevat informatie over de exploitatie van bedrijven met een
van de volgende hoofdactiviteiten: onderzoek en controle van weefsel en
bloed in laboratoria ter advisering van behandelaars van patiënten
(medische laboratoria); afname en bewaring van bloed voor het bereiden en
afleveren van bloedproducten aan ziekenhuizen en apothekers (bloedbanken);
onderzoek en controle van bloedstollingsprocessen ter advisering van
behandelaars van patiënten (trombosediensten); verstrekken van
biologische en genetische informatie en advies; erfelijkheidsonderzoek.

Het CBS verzamelt vanaf 1985 bedrijfsgegevens van trombosediensten en van
bloedbanken. Vanaf 2004 is de populatie uitgebreid met medische
laboratoria en overige bedrijven voor behandelingsondersteunend onderzoek.
Hiermee komt de populatie overeen met de gehele bedrijfsklasse conform de
standaard bedrijfsindeling zoals die binnen het CBS wordt gebruikt.
Bovendien is vanaf gegevensjaar 2004 gekozen voor een institutionele in
plaats van een functionele benadering. Dat wil zeggen dat in tegenstelling
tot eerdere gegevensjaren alleen gegevens van bedrijven zijn opgenomen met
bovenbeschreven activiteit als hoofdactiviteit en worden bedrijven met
genoemde activiteit als nevenactiviteit niet meegeteld. Tot 2004 zijn
bijvoorbeeld ook trombosediensten meegenomen die onderdeel zijn van een
ziekenhuis.

Gegevens beschikbaar: 2004-2008

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 oktober 2011:
Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door de nieuwe tabel 'Medische
laboratoria en trombosediensten; verlies en winst, en personeel'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Medische laboratoria, trombosediensten, bloedbanken; exploitatie,2004-2008

Perioden Aantal bedrijven (aantal) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotaal netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetMedisch laboratorium (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetBloedbank (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTrombosedienst (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOverige activiteiten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenSubsidies en bijdragen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten niet eerd... (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPensioenlasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenSociale Lasten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenTotaal andere personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenOverige personeelskosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten niet eerder ge... (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaatBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenVrijval voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenToevoegingen en voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenSaldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro)
2004 240 815,6 769,3 266,1 249,8 50,6 202,8 46,3 13,0 33,3 752,7 340,0 273,3 26,0 40,7 32,2 380,5 31,5 15,0 16,6 348,9 62,9 3,2 6,4 -3,2 9,8 23,5 -13,8 1,0 0,5 0,5 46,4
2005 225 871,4 813,9 300,9 246,5 57,0 209,5 57,5 14,4 43,1 820,3 362,1 292,7 27,4 42,0 33,6 424,5 33,2 17,1 16,1 391,3 51,1 4,2 7,3 -3,0 5,9 4,4 1,6 4,4 2,1 2,3 52,0
2006 184 863,8 812,5 280,7 248,1 51,6 232,1 51,3 20,1 31,3 832,8 367,4 299,3 27,6 40,5 33,2 432,2 37,4 19,0 18,5 394,8 31,0 . . -1,9 3,0 3,2 -0,2 . . 1,0 30,0
2007 182 925,9 860,4 311,7 231,9 53,9 262,9 65,5 20,3 45,2 859,5 387,5 314,6 29,4 43,6 35,3 436,6 39,1 20,5 18,6 397,5 66,4 . . -1,8 1,9 4,6 -2,8 . . 1,8 63,8
2008 171 1.106,1 1.036,8 352,6 251,7 51,9 380,6 69,3 22,2 47,1 1.051,0 414,1 333,6 31,4 49,1 37,2 599,8 46,1 24,3 21,9 553,6 55,1 . . 0,5 4,6 9,3 -4,7 . . 3,3 54,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens