Ziekenhuizen; exploitatie, personeel en productie, 1972 - 2006


Deze tabel bevat informatie over de exploitatie, het personeel en de
productie van algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en
categorale ziekenhuizen inclusief revalidatieinstellingen.
De tabel is een samenvoeging van de vervallen tabellen Ziekenhuizen;
personeel, Ziekenhuizen; capaciteit en Ziekenhuizen; exploitatie.

Gegevens beschikbaar 1972-2006
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie:
Historische uitkomsten vanaf 1972 tot en met 1997 zijn aan de tabel
toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan de tabel worden geen cijfers van actuele jaren meer toegevoegd.

Ziekenhuizen; exploitatie, personeel en productie, 1972 - 2006

Ziekenhuizen Perioden Aantal instellingen (aantal) Verlies-en winstrekeningBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotaal netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOpbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOverige netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenSubsidies en bijdragen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenNiet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies-en winstrekeningBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenPersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) PersoneelskostenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) PersoneelskostenArbeidskostenPensioenlasten (mln euro) PersoneelskostenArbeidskostenSociale lasten (mln euro) PersoneelskostenAndere personeelskostenTotaal andere personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenAndere personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) PersoneelskostenAndere personeelskostenOverige personeelskosten (mln euro) Verlies-en winstrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenVoeding en hotelmatige kosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenAlgemene kosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenCliënt-/bewonergebonden kosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenOnderhoud- en energiekosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenHuur/operationele leasing kap.goederen (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenAndere bedrijfslasten (mln euro) Verlies-en winstrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies-en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Verlies-en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Verlies-en winstrekeningFinancieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Verlies-en winstrekeningBuitengewoon resultaat (mln euro) Verlies-en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Wettelijk budgetWettelijk budget aanvaardbare kosten (mln euro) Wettelijk budgetOpbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budgetFinancieringsverschil boekjaar (mln euro) PersoneelAantal werkzame personenTotaal exclusief vrijgevestigde medici (aantal) Aantal werkzame personenWerknemersTotaal werknemers (aantal) WerknemersOverhead en facilitaire functiesTotaal overhead en facilitaire functies (aantal) WerknemersOverhead en facilitaire functiesAlgemene en administratieve functies (aantal) WerknemersOverhead en facilitaire functiesHotelfuncties (aantal) WerknemersOverhead en facilitaire functiesTerrein- en gebouwgebonden functies (aantal) Aantal werkzame personenWerknemersPatiënt- en bewonergebonden functies (aantal) Aantal werkzame personenWerknemersLeerlingverpl., verz., opv. personeel (aantal) Aantal werkzame personenWerknemersStagiaires (aantal) PersoneelAantal werkzame personenOverige werkzame personen (aantal) PersoneelArbeidsjaren werkzame personenTotaal inclusief vrijgevestigde medici (aantal) PersoneelArbeidsjaren werkzame personenVrijgevestigde medici (aantal) PersoneelArbeidsjaren werkzame personenTotaal exclusief vrijgevestigde medici (aantal) Arbeidsjaren werkzame personenWerknemersTotaal werknemers (aantal) WerknemersOverhead en facilitaire functiesTotaal overhead en facilitaire functies (aantal) 50 WerknemersOverhead en facilitaire functiesAlgemene en administratieve functies (aantal) 51 WerknemersOverhead en facilitaire functiesHotelfuncties (aantal) 52 WerknemersOverhead en facilitaire functiesTerrein- en gebouwgebonden functies (aantal) 53 Arbeidsjaren werkzame personenWerknemersPatiënt- en bewonergebonden functies (aantal) Arbeidsjaren werkzame personenWerknemersLeerlingverpl., verz., opv. personeel (aantal) Arbeidsjaren werkzame personenWerknemersStagiaires (aantal) PersoneelArbeidsjaren werkzame personenOverige werkzame personen (aantal) Capaciteit, patiënten en productieAantal bedden (aantal) Patiëntenverloop en productieKlinische behandelingAantal opnamen (x 1 000) Patiëntenverloop en productieKlinische behandelingAantal ontslagen (x 1 000) Patiëntenverloop en productieKlinische behandelingAantal overleden (x 1 000) Patiëntenverloop en productieKlinische behandelingTotaal ontslagen en overleden patiënten (x 1 000) Patiëntenverloop en productieKlinische behandelingPatiënten/pupillen per 31 december (x 1 000) Patiëntenverloop en productieKlinische behandelingAantal verpleegdagen (x 1 000) Patiëntenverloop en productieKlinische behandelingAantal revalidatiebehandeluren (RBU) (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productiePatiëntenverloop en productieAantal dagbehandelingen (x 1 000) Patiëntenverloop en productiePoliklinische behandelingAantal revalidatiebehandeluren (RBU) (x 1 000) Patiëntenverloop en productiePoliklinische behandelingAantal eerste polikliniekbezoeken (x 1 000)
Totaal ziekenhuizen 1972 261 1.558 . . . . . . 1.475 1.053 . . . . . . . 99 323 55 . 152 . . . 80 . . -103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.496 1.362 1.316 47 1.363 48 24.115 . . . .
Totaal ziekenhuizen 1980 230 4.343 . . . . . . 4.158 2.923 . . . . . . . 215 1.020 . . . . . . 177 . . -256 . . . . . 149.610 145.870 50.830 . . . 71.890 21.970 1.180 3.740 . . 131.690 128.770 42.660 . . . 63.130 21.940 1.030 2.920 73.149 1.588 1.542 47 1.589 40 22.295 . . . .
Totaal ziekenhuizen 1990 169 6.052 . . . . . . 5.666 3.532 . . . . . . . 378 1.755 . . . . . . 385 . . -409 . . . . . 174.880 169.340 57.120 . . . 98.510 13.020 690 5.550 . . 137.270 133.160 41.640 . . . 78.340 12.630 550 4.120 64.581 1.538 1.490 50 1.540 32 17.284 . 410 . .
Totaal ziekenhuizen 2000 131 9.807 9.729 8.677 1.052 78 59 19 9.519 5.955 5.103 4.325 283 495 852 297 555 671 2.892 411 544 1.511 288 93 44 288 8 461 -453 -11 -176 8.850 8.677 174 . 214.100 72.830 40.400 29.650 2.780 133.880 6.340 1.050 . . . 155.740 152.620 48.540 27.990 17.920 2.630 97.660 5.580 840 3.120 55.438 1.485 1.436 48 1.484 26 13.332 . 839 . 8.318
Totaal ziekenhuizen 2005 128 15.307 15.238 12.627 2.611 69 42 26 14.071 8.716 8.012 6.308 758 946 704 348 356 918 4.436 519 879 2.493 339 120 86 1.236 15 384 -371 . . 12.001 12.627 -626 247.820 240.670 79.530 47.720 29.030 2.780 151.680 5.870 3.590 7.160 . . 178.720 174.980 54.750 34.280 17.860 2.610 113.060 5.130 2.040 3.730 51.296 1.711 . . . . 12.396 . . . 9.892
Algemene ziekenhuizen 1972 199 1.173 . . . . . . 1.094 764 . . . . . . . 91 240 45 . 113 . . . 75 . . -97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.312 1.193 1.152 42 1.194 39 19.789 . . . .
Algemene ziekenhuizen 1980 176 3.284 . . . . . . 3.104 2.138 . . . . . . . 201 765 . . . . . . 172 . . -243 . . . . . 114.250 111.660 37.990 . . . 53.790 19.090 800 2.590 . . 99.970 98.060 31.300 . . . 46.960 19.090 700 1.910 60.298 1.384 1.343 42 1.384 32 18.492 . . . .
Algemene ziekenhuizen 1990 124 4.464 . . . . . . 4.118 2.501 . . . . . . . 333 1.284 . . . . . . 344 . . -364 . . . . . 129.750 126.040 42.970 . . . 71.090 11.550 430 3.720 . . 100.020 97.310 30.330 . . . 55.440 11.190 350 2.720 52.292 1.306 1.264 44 1.307 25 13.872 . 366 . .
Algemene ziekenhuizen 2000 96 6.669 6.609 6.314 295 60 47 13 6.384 3.890 3.393 2.929 93 371 497 154 343 505 1.989 296 359 1.064 167 78 24 285 5 350 -345 2 -57 6.392 6.314 79 153.810 150.990 51.720 26.290 23.520 1.910 93.240 5.240 790 2.820 114.920 5.940 108.980 107.100 34.190 18.300 14.040 1.850 67.440 4.800 670 2.690 44.295 1.263 1.221 42 1.263 20 10.544 . 745 . 7.384
Algemene ziekenhuizen 2005 88 10.426 10.388 9.260 1.129 38 19 19 9.180 5.509 5.108 4.113 348 647 401 238 163 654 3.017 361 558 1.741 215 88 54 1.247 9 296 -286 -13 947 8.460 9.260 -800 175.010 170.160 56.690 31.520 23.150 2.020 105.800 5.090 2.580 4.850 128.220 6.840 121.380 118.900 37.210 21.690 13.630 1.890 75.870 4.440 1.380 2.480 40.545 1.470 . . 1.467 . 9.690 . 1.183 . 8.651
Academische ziekenhuizen en UMC 1972 9 270 . . . . . . 268 205 . . . . . . . 1 62 6 . 31 . . . 1 . . -1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.134 119 115 4 119 4 2.092 . . . .
Academische ziekenhuizen en UMC 1980 7 743 . . . . . . 743 555 . . . . . . . 1 186 . . . . . . 0 . . 0 . . . . . 24.140 23.220 9.420 . . . 11.500 1.970 330 920 . . 21.770 20.930 8.410 . . . 10.290 1.950 280 840 6.760 147 142 4 146 3 1.985 . . . .
Academische ziekenhuizen en UMC 1990 9 1.235 . . . . . . 1.214 801 . . . . . . . 26 387 . . . . . . 20 . . -24 . . . . . 34.120 32.670 11.010 . . . 20.300 1.230 140 1.450 . . 28.780 27.640 8.930 . . . 17.380 1.210 120 1.140 7.579 195 189 6 195 4 2.157 . 37 . .
Academische ziekenhuizen en UMC 2000 8 2.681 2.667 1.938 729 14 9 5 2.695 1.757 1.444 1.163 184 97 313 125 188 132 806 94 158 417 107 11 18 -15 3 88 -85 -14 -114 2.027 1.938 89 52.350 50.720 17.290 11.950 4.670 670 32.240 1.030 160 1.630 37.760 - 37.760 36.750 11.690 8.120 2.970 600 24.260 730 70 1.010 7.704 197 191 6 197 3 1.842 . 76 . 802
Academische ziekenhuizen en UMC 2005 8 4.159 4.136 2.765 1.371 23 20 3 4.234 2.749 2.484 1.861 380 243 265 87 178 216 1.269 129 275 702 106 26 32 -75 5 69 -64 -12 -151 2.964 2.765 199 59.040 57.560 18.890 13.640 4.680 570 37.090 750 830 1.480 47.770 - 47.770 46.940 14.760 10.710 3.490 560 30.980 670 540 830 7.723 214 209 5 214 3 1.751 . 157 . 1.070
Totaal categorale ziekenhuizen 1972 53 116 . . . . . . 112 84 . . . . . . . 7 21 5 . 7 . . . 4 . . -5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.050 50 49 1 50 5 2.234 . . . .
Totaal categorale ziekenhuizen 1980 47 316 . . . . . . 310 229 . . . . . . . 13 68 . . . . . . 5 . . -13 . . . . . 11.220 10.980 3.430 . . . 6.600 900 60 240 . . 9.960 9.780 2.960 . . . 5.880 900 50 180 6.091 58 57 1 58 4 1.818 . . . .
Totaal categorale ziekenhuizen 1990 36 353 . . . . . . 333 230 . . . . . . . 19 84 . . . . . . 20 . . -21 . . . . . 11.000 10.630 3.140 . . . 7.120 240 120 380 . . 8.470 8.220 2.380 . . . 5.520 240 80 260 4.710 38 37 1 38 3 1.255 . 7 . .
Totaal categorale ziekenhuizen 2000 27 458 453 425 28 5 4 1 440 309 267 234 7 27 42 18 24 34 98 21 27 30 14 4 1 17 0 24 -23 1 -5 431 425 6 . 12.390 3.820 2.160 1.460 200 8.400 70 100 . . . . 8.770 2.660 1.570 910 180 5.960 50 100 . 3.439 24 24 0 24 2 946 . 18 . 132
Totaal categorale ziekenhuizen 2005 32 722 714 603 111 8 4 4 657 458 420 334 29 56 38 24 15 48 150 29 46 49 18 6 0 65 0 19 -21 . . 578 603 -25 13.770 12.940 3.940 2.550 1.200 190 8.790 30 180 830 . . 9.560 9.140 2.790 1.880 740 170 6.210 30 120 420 3.028 27 . . . . 955 . . . 171
Bron: CBS.
Verklaring van tekens