Ziekenhuizen; exploitatie, personeel en productie, 1972 - 2006

Ziekenhuizen; exploitatie, personeel en productie, 1972 - 2006

Ziekenhuizen Perioden Aantal instellingen (aantal) Verlies-en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totaal netto omzet (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Opbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies en bijdragen (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Personeelskosten Totaal personeelskosten (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Personeelskosten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Personeelskosten Arbeidskosten Lonen en salarissen (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Personeelskosten Arbeidskosten Pensioenlasten (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Personeelskosten Arbeidskosten Sociale lasten (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Personeelskosten Andere personeelskosten Totaal andere personeelskosten (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Personeelskosten Andere personeelskosten Kosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Personeelskosten Andere personeelskosten Overige personeelskosten (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Voeding en hotelmatige kosten (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Algemene kosten (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Cliënt-/bewonergebonden kosten (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Onderhoud- en energiekosten (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Huur/operationele leasing kap.goederen (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere bedrijfslasten (mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies-en winstrekening Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Verlies-en winstrekening Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Verlies-en winstrekening Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Verlies-en winstrekening Buitengewoon resultaat (mln euro) Verlies-en winstrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Wettelijk budget Wettelijk budget aanvaardbare kosten (mln euro) Wettelijk budget Opbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budget Financieringsverschil boekjaar (mln euro) Personeel Aantal werkzame personen Totaal exclusief vrijgevestigde medici (aantal) Personeel Aantal werkzame personen Werknemers Totaal werknemers (aantal) Personeel Aantal werkzame personen Werknemers Overhead en facilitaire functies Totaal overhead en facilitaire functies (aantal) Personeel Aantal werkzame personen Werknemers Overhead en facilitaire functies Algemene en administratieve functies (aantal) Personeel Aantal werkzame personen Werknemers Overhead en facilitaire functies Hotelfuncties (aantal) Personeel Aantal werkzame personen Werknemers Overhead en facilitaire functies Terrein- en gebouwgebonden functies (aantal) Personeel Aantal werkzame personen Werknemers Patiënt- en bewonergebonden functies (aantal) Personeel Aantal werkzame personen Werknemers Leerlingverpl., verz., opv. personeel (aantal) Personeel Aantal werkzame personen Werknemers Stagiaires (aantal) Personeel Aantal werkzame personen Overige werkzame personen (aantal) Personeel Arbeidsjaren werkzame personen Totaal inclusief vrijgevestigde medici (aantal) Personeel Arbeidsjaren werkzame personen Vrijgevestigde medici (aantal) Personeel Arbeidsjaren werkzame personen Totaal exclusief vrijgevestigde medici (aantal) Personeel Arbeidsjaren werkzame personen Werknemers Totaal werknemers (aantal) Personeel Arbeidsjaren werkzame personen Werknemers Overhead en facilitaire functies Totaal overhead en facilitaire functies (aantal) Personeel Arbeidsjaren werkzame personen Werknemers Overhead en facilitaire functies Algemene en administratieve functies (aantal) Personeel Arbeidsjaren werkzame personen Werknemers Overhead en facilitaire functies Hotelfuncties (aantal) Personeel Arbeidsjaren werkzame personen Werknemers Overhead en facilitaire functies Terrein- en gebouwgebonden functies (aantal) Personeel Arbeidsjaren werkzame personen Werknemers Patiënt- en bewonergebonden functies (aantal) Personeel Arbeidsjaren werkzame personen Werknemers Leerlingverpl., verz., opv. personeel (aantal) Personeel Arbeidsjaren werkzame personen Werknemers Stagiaires (aantal) Personeel Arbeidsjaren werkzame personen Overige werkzame personen (aantal) Capaciteit, patiënten en productie Aantal bedden (aantal) Capaciteit, patiënten en productie Patiëntenverloop en productie Klinische behandeling Aantal opnamen (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productie Patiëntenverloop en productie Klinische behandeling Aantal ontslagen (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productie Patiëntenverloop en productie Klinische behandeling Aantal overleden (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productie Patiëntenverloop en productie Klinische behandeling Totaal ontslagen en overleden patiënten (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productie Patiëntenverloop en productie Klinische behandeling Patiënten/pupillen per 31 december (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productie Patiëntenverloop en productie Klinische behandeling Aantal verpleegdagen (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productie Patiëntenverloop en productie Klinische behandeling Aantal revalidatiebehandeluren (RBU) (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productie Patiëntenverloop en productie Aantal dagbehandelingen (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productie Patiëntenverloop en productie Poliklinische behandeling Aantal revalidatiebehandeluren (RBU) (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productie Patiëntenverloop en productie Poliklinische behandeling Aantal eerste polikliniekbezoeken (x 1 000)
Totaal ziekenhuizen 1972 261 1.558 . . . . . . 1.475 1.053 . . . . . . . 99 323 55 . 152 . . . 80 . . -103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.496 1.362 1.316 47 1.363 48 24.115 . . . .
Totaal ziekenhuizen 1980 230 4.343 . . . . . . 4.158 2.923 . . . . . . . 215 1.020 . . . . . . 177 . . -256 . . . . . 149.610 145.870 50.830 . . . 71.890 21.970 1.180 3.740 . . 131.690 128.770 42.660 . . . 63.130 21.940 1.030 2.920 73.149 1.588 1.542 47 1.589 40 22.295 . . . .
Totaal ziekenhuizen 1990 169 6.052 . . . . . . 5.666 3.532 . . . . . . . 378 1.755 . . . . . . 385 . . -409 . . . . . 174.880 169.340 57.120 . . . 98.510 13.020 690 5.550 . . 137.270 133.160 41.640 . . . 78.340 12.630 550 4.120 64.581 1.538 1.490 50 1.540 32 17.284 . 410 . .
Totaal ziekenhuizen 2000 131 9.807 9.729 8.677 1.052 78 59 19 9.519 5.955 5.103 4.325 283 495 852 297 555 671 2.892 411 544 1.511 288 93 44 288 8 461 -453 -11 -176 8.850 8.677 174 . 214.100 72.830 40.400 29.650 2.780 133.880 6.340 1.050 . . . 155.740 152.620 48.540 27.990 17.920 2.630 97.660 5.580 840 3.120 55.438 1.485 1.436 48 1.484 26 13.332 . 839 . 8.318
Totaal ziekenhuizen 2005 128 15.307 15.238 12.627 2.611 69 42 26 14.071 8.716 8.012 6.308 758 946 704 348 356 918 4.436 519 879 2.493 339 120 86 1.236 15 384 -371 . . 12.001 12.627 -626 247.820 240.670 79.530 47.720 29.030 2.780 151.680 5.870 3.590 7.160 . . 178.720 174.980 54.750 34.280 17.860 2.610 113.060 5.130 2.040 3.730 51.296 1.711 . . . . 12.396 . . . 9.892
Algemene ziekenhuizen 1972 199 1.173 . . . . . . 1.094 764 . . . . . . . 91 240 45 . 113 . . . 75 . . -97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.312 1.193 1.152 42 1.194 39 19.789 . . . .
Algemene ziekenhuizen 1980 176 3.284 . . . . . . 3.104 2.138 . . . . . . . 201 765 . . . . . . 172 . . -243 . . . . . 114.250 111.660 37.990 . . . 53.790 19.090 800 2.590 . . 99.970 98.060 31.300 . . . 46.960 19.090 700 1.910 60.298 1.384 1.343 42 1.384 32 18.492 . . . .
Algemene ziekenhuizen 1990 124 4.464 . . . . . . 4.118 2.501 . . . . . . . 333 1.284 . . . . . . 344 . . -364 . . . . . 129.750 126.040 42.970 . . . 71.090 11.550 430 3.720 . . 100.020 97.310 30.330 . . . 55.440 11.190 350 2.720 52.292 1.306 1.264 44 1.307 25 13.872 . 366 . .
Algemene ziekenhuizen 2000 96 6.669 6.609 6.314 295 60 47 13 6.384 3.890 3.393 2.929 93 371 497 154 343 505 1.989 296 359 1.064 167 78 24 285 5 350 -345 2 -57 6.392 6.314 79 153.810 150.990 51.720 26.290 23.520 1.910 93.240 5.240 790 2.820 114.920 5.940 108.980 107.100 34.190 18.300 14.040 1.850 67.440 4.800 670 2.690 44.295 1.263 1.221 42 1.263 20 10.544 . 745 . 7.384
Algemene ziekenhuizen 2005 88 10.426 10.388 9.260 1.129 38 19 19 9.180 5.509 5.108 4.113 348 647 401 238 163 654 3.017 361 558 1.741 215 88 54 1.247 9 296 -286 -13 947 8.460 9.260 -800 175.010 170.160 56.690 31.520 23.150 2.020 105.800 5.090 2.580 4.850 128.220 6.840 121.380 118.900 37.210 21.690 13.630 1.890 75.870 4.440 1.380 2.480 40.545 1.470 . . 1.467 . 9.690 . 1.183 . 8.651
Academische ziekenhuizen en UMC 1972 9 270 . . . . . . 268 205 . . . . . . . 1 62 6 . 31 . . . 1 . . -1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.134 119 115 4 119 4 2.092 . . . .
Academische ziekenhuizen en UMC 1980 7 743 . . . . . . 743 555 . . . . . . . 1 186 . . . . . . 0 . . 0 . . . . . 24.140 23.220 9.420 . . . 11.500 1.970 330 920 . . 21.770 20.930 8.410 . . . 10.290 1.950 280 840 6.760 147 142 4 146 3 1.985 . . . .
Academische ziekenhuizen en UMC 1990 9 1.235 . . . . . . 1.214 801 . . . . . . . 26 387 . . . . . . 20 . . -24 . . . . . 34.120 32.670 11.010 . . . 20.300 1.230 140 1.450 . . 28.780 27.640 8.930 . . . 17.380 1.210 120 1.140 7.579 195 189 6 195 4 2.157 . 37 . .
Academische ziekenhuizen en UMC 2000 8 2.681 2.667 1.938 729 14 9 5 2.695 1.757 1.444 1.163 184 97 313 125 188 132 806 94 158 417 107 11 18 -15 3 88 -85 -14 -114 2.027 1.938 89 52.350 50.720 17.290 11.950 4.670 670 32.240 1.030 160 1.630 37.760 - 37.760 36.750 11.690 8.120 2.970 600 24.260 730 70 1.010 7.704 197 191 6 197 3 1.842 . 76 . 802
Academische ziekenhuizen en UMC 2005 8 4.159 4.136 2.765 1.371 23 20 3 4.234 2.749 2.484 1.861 380 243 265 87 178 216 1.269 129 275 702 106 26 32 -75 5 69 -64 -12 -151 2.964 2.765 199 59.040 57.560 18.890 13.640 4.680 570 37.090 750 830 1.480 47.770 - 47.770 46.940 14.760 10.710 3.490 560 30.980 670 540 830 7.723 214 209 5 214 3 1.751 . 157 . 1.070
Totaal categorale ziekenhuizen 1972 53 116 . . . . . . 112 84 . . . . . . . 7 21 5 . 7 . . . 4 . . -5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.050 50 49 1 50 5 2.234 . . . .
Totaal categorale ziekenhuizen 1980 47 316 . . . . . . 310 229 . . . . . . . 13 68 . . . . . . 5 . . -13 . . . . . 11.220 10.980 3.430 . . . 6.600 900 60 240 . . 9.960 9.780 2.960 . . . 5.880 900 50 180 6.091 58 57 1 58 4 1.818 . . . .
Totaal categorale ziekenhuizen 1990 36 353 . . . . . . 333 230 . . . . . . . 19 84 . . . . . . 20 . . -21 . . . . . 11.000 10.630 3.140 . . . 7.120 240 120 380 . . 8.470 8.220 2.380 . . . 5.520 240 80 260 4.710 38 37 1 38 3 1.255 . 7 . .
Totaal categorale ziekenhuizen 2000 27 458 453 425 28 5 4 1 440 309 267 234 7 27 42 18 24 34 98 21 27 30 14 4 1 17 0 24 -23 1 -5 431 425 6 . 12.390 3.820 2.160 1.460 200 8.400 70 100 . . . . 8.770 2.660 1.570 910 180 5.960 50 100 . 3.439 24 24 0 24 2 946 . 18 . 132
Totaal categorale ziekenhuizen 2005 32 722 714 603 111 8 4 4 657 458 420 334 29 56 38 24 15 48 150 29 46 49 18 6 0 65 0 19 -21 . . 578 603 -25 13.770 12.940 3.940 2.550 1.200 190 8.790 30 180 830 . . 9.560 9.140 2.790 1.880 740 170 6.210 30 120 420 3.028 27 . . . . 955 . . . 171
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de exploitatie, het personeel en de
productie van algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en
categorale ziekenhuizen inclusief revalidatieinstellingen.
De tabel is een samenvoeging van de vervallen tabellen Ziekenhuizen;
personeel, Ziekenhuizen; capaciteit en Ziekenhuizen; exploitatie.

Gegevens beschikbaar 1972-2006
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie:
Historische uitkomsten vanaf 1972 tot en met 1997 zijn aan de tabel
toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan de tabel worden geen cijfers van actuele jaren meer toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Aantal instellingen
Elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch
verband waarin zorg wordt verleend als omschreven bij of krachtens de
Zorgverzekeringswet of AWBZ. Dit betreft delen van bedrijfseenheden in het
Algemeen BedrijfsRegister die uitsluitend ziekenhuiszorg en/of
revalidatiezorg leveren.
Verlies-en winstrekening
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening, in dit geval de
verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties,
geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en
schadeuitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Totaal netto omzet
Opbrengsten ter dekking wettelijk budget
Overige netto omzet
Opbrengsten uit niet-gebudgetteerde zorgverlening, opbrengsten uit
dienstverlening en opbrengsten uit zorg in opdracht van andere
instellingen.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto omzet. Het gaat hier
met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, inclusief onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schadeuitkeringen.
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies en bijdragen
Loonkostensubsidies, subsidies van Rijk, provincie en gemeenten en
overige subsidies.
Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten zoals vergoedingen voor uitgeleend personeel,
verhuur onroerend goed en dergelijke.
Bedrijfslasten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te
weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten, de afschrijvingen
op vaste activa en de overige bedrijfslasten.
Totaal bedrijfslasten
Personeelskosten
Totaal personeelskosten
Arbeidskosten
Totaal van de bruto lonen en salarissen van werknemers en de ten laste
van de werkgevers komende sociale premies.
Totaal arbeidskosten
Lonen en salarissen
Pensioenlasten
Sociale lasten
Werkgeversaandeel sociale voorzieningen en overige sociale lasten.
Andere personeelskosten
Totaal andere personeelskosten
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Betalingen voor stagiaires, uitzendkrachten en overig ingehuurd
personeel.
Overige personeelskosten
Kosten werving en selectie, opleiding, kleding, kinderopvang en
dergelijke voor personeel.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines,
gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage
en voorzienbare economische veroudering.
Overige bedrijfslasten
Som van andere personeelskosten, kosten van voeding, andere
hotelmatige kosten, algemene kosten, cliënt-/bewonergebonden
kosten, terrein- en gebouwgebonden kosten en overige bedrijfslasten
niet eerder genoemd. Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Totaal overige bedrijfslasten
Voeding en hotelmatige kosten
Behalve de kosten van maaltijdverstrekkingen (voeding) zijn er andere
hotelmatige kosten zoals kosten van huishouding, linnenvoorziening en
vervoer van cliënten.
Algemene kosten
Kosten van administratie, communicatie, algemeen beheer, verzekeringen
en belastingen en dergelijke.
Cliënt-/bewonergebonden kosten
Kosten van onderzoek, behandeling (inclusief medicijnen), verpleging,
verzorging, instrumentarium en apparatuur.
Onderhoud- en energiekosten
Energiekosten en onderhoudskosten van terreinen, gebouwen, installaties.
Inclusief dotaties aan onderhoudsvoorzieningen.
Huur/operationele leasing kap.goederen
Huur en operationele leasing kapitaalgoederen.
Andere bedrijfslasten
Alle, niet eerder genoemde bedrijfslasten.
Bedrijfsresultaat
Verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten van normale
bedrijfsvoering. Exclusief saldo financiële en buitengewone baten en
lasten.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten. De baten bestaan uit
rente-baten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op
beleggingen en overige financiële baten. De lasten omvatten de
rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en
het verlies op beleggingen.
Financiële baten
Rente-baten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op
beleggingen en overige financiële baten.
Financiële lasten
Rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en het
verlies op beleggingen.
Financieel resultaat
Buitengewoon resultaat
Het resultaat van de buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Buitengewone baten omvatten winsten die niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien, zoals koersverschillen, positieve
resultaten uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en
termijnhandel. Hieronder vallen ook de vrijgevallen bedragen van de
egalisatierekening voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of
tenietgaan (brand e.d.) van vaste activa en ontvangsten voor goodwill en
dergelijke. Buitengewone lasten omvatten verliezen die niet uit de
eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien, zoals verliezen op vorderingen,
koersverschillen, negatieve resultaten uit deelnemingen, buitenlandse
vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Daarnaast ook de boekverliezen
bij verkoop of tenietgaan (brand e.d.) van vaste activa,
reorganisatiekosten en dergelijke.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat en het saldo
buitengewone baten/lasten.
Wettelijk budget
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Te besteden budget jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa), via de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) op
basis van een raming van het productievolume.
Opbrengsten ter dekking wettelijk budget
Opbrengsten ter dekking van het wettelijk budget. Ontvangen voorschotten
en in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten ter dekking van het
budget. Bij de introductie van de DiagnoseBehandelCombinaties (DBC's)
zijn in 2005 verkeerd ingeschatte tarieven gehanteerd, waardoor de
algemene en academische ziekenhuizen te veel respectievelijk te weinig
opbrengsten hebben binnengehaald. De overfinanciering in 2005 ter grootte
van 734 miljoen bij algemene ziekenhuizen is terugbetaald in 2006,
terwijl de onderfinanciering in 2005 ter grootte van 165 miljoen bij
academische ziekenhuizen alsnog is ontvangen in 2006. Deze bedragen zijn
in de statistieken verrekend met de opbrengsten ter dekking van het
wettelijk budget in 2006.
Financieringsverschil boekjaar
Verschil tussen wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en
vergoedingen ter dekking van het budget.
Personeel
Werknemers in dienst van een instelling en overige personen werkzaam in
deze instelling.
Aantal werkzame personen
Een persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of
instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.
Totaal exclusief vrijgevestigde medici
Totaal aantal werkzame personen exclusief vrijgevestigde medici.
Werknemers
Persoon die bij een bedrijf of instelling op de loonlijst staat. Hiertoe
kunnen ook de directeuren-grootaandeelhouders en hun familieleden
behoren. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst
staan, tellen niet mee.
Totaal werknemers
Overhead en facilitaire functies
Personeel in algemene en administratieve functies, hotelfuncties, en
terrein- en gebouwgebonden functies.
Totaal overhead en facilitaire functies
Algemene en administratieve functies
Algemeen personeel houdt zich niet daadwerkelijk bezig met de gezondheid
van de patiënten maar met bijvoorbeeld administratie, automatisering,
techniek, opleiding en organisatie.
Tot 1990 zijn Hotelfuncties en Terrein- en gebouwgebonden functies
ingedeeld bij de Algemene en administratieve functies.
Hotelfuncties
Interieurverzorgers, keukenpersoneel en dergelijke.
Tot 1990 zijn de Hotelfuncties ingedeeld bij de Algemene en
administratieve functies.
Terrein- en gebouwgebonden functies
Personeel technische dienst en personeel plantsoenendienst en dergelijke.
Tot 1990 zijn de Terrein- en gebouwgebonden functies ingedeeld bij de
Algemene en administratieve functies.
Patiënt- en bewonergebonden functies
Iemand die bevoegd is verpleegkundige, verzorgende of opvoedkundige hulp
te geven.
Leerlingverpl., verz., opv. personeel
Leerlingverpleegkundig, -verzorgend en -opvoedkundig personeel. Iemand
die, binnen een instelling een opleiding volgt voor het verlenen van
verpleegkundige, verzorgende en opvoedkundige hulp.
Stagiaires
Iemand die praktijkervaring moet opdoen voor een schoolopleiding. Dit
betreft alleen stagiaires in loondienst.
Overige werkzame personen
Naast consulenten, freelancers en uitzendkrachten worden hiertoe de
personeelsleden gerekend die zijn aangetrokken met behulp van
werkloosheidsbestrijdende maatregelen. Niet inbegrepen zijn: medisch
specialisten die in vrij beroep werkzaam zijn voor het ziekenhuis.
Arbeidsjaren werkzame personen
Arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door
alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte).
Totaal inclusief vrijgevestigde medici
Vrijgevestigde medici
Specialisten voor laboratorium en apothekers; tandartsen en overige
medici direct betrokken bij diagnose en therapie zoals agio's, agnio's,
(assistent geneeskunde (niet) in opleiding) klinisch fysiologen of
klinisch psychologen die in vrij beroep werkzaam zijn. Voor de jaren 1998
t/m 2000 is het aantal medisch specialisten en overige medici in vrij
beroep in algemene ziekenhuizen geschat aan de hand van de ontwikkeling
van het totaal aantal medisch specialisten en overige medici werkzaam in
algemene ziekenhuizen en het aantal medici in loondienst. Sinds 2000 zijn
alle specialisten en overige medici in academische ziekenhuizen in
loondienst.
Totaal exclusief vrijgevestigde medici
Werknemers
Persoon die bij een bedrijf of instelling op de loonlijst staat. Hiertoe
kunnen ook de directeuren-grootaandeelhouders en hun familieleden
behoren. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst
staan, tellen niet mee.
Totaal werknemers
Overhead en facilitaire functies
Personeel in algemene en administratieve functies, hotelfuncties, en
terrein- en gebouwgebonden functies.
Totaal overhead en facilitaire functies
Algemene en administratieve functies
Algemeen personeel houdt zich niet daadwerkelijk bezig met de gezondheid
van de patiënten maar met bijvoorbeeld administratie, automatisering,
techniek, opleiding en organisatie.
Hotelfuncties
Interieurverzorgers, keukenpersoneel en dergelijke.
Terrein- en gebouwgebonden functies
Personeel technische dienst en personeel plantsoenendienst en dergelijke.
Patiënt- en bewonergebonden functies
Iemand die bevoegd is verpleegkundige, verzorgende of opvoedkundige hulp
te geven.
Leerlingverpl., verz., opv. personeel
Leerlingverpleegkundig, -verzorgend en -opvoedkundig personeel. Iemand
die, binnen een instelling een opleiding volgt voor het verlenen van
verpleegkundige, verzorgende en opvoedkundige hulp.
Stagiaires
Iemand die praktijkervaring moet opdoen voor een schoolopleiding. Dit
betreft alleen stagiaires in loondienst.
Overige werkzame personen
Naast consulenten, freelancers en uitzendkrachten worden hiertoe de
personeelsleden gerekend die zijn aangetrokken met behulp van
werkloosheidsbestrijdende maatregelen. Niet inbegrepen zijn: medisch
specialisten die in vrij beroep werkzaam zijn voor het ziekenhuis.
Capaciteit, patiënten en productie
Hieronder zijn opgenomen het aantal toegelaten en feitelijke bedden of
plaatsen, de productie (aantal verpleegdagen en
dag-/deeltijdbehandelingen), het patiëntenbestand en -verloop.
Aantal bedden
Feitelijke bedden (klinische en dagbehandeling). Dit is het gemiddeld
aantal bedden waarvan wordt uitgegaan bij de dagelijkse planning van de
te verlenen zorg. Het aantal feitelijke bedden is inclusief de
PAAZ/PUK-bedden (ziekenhuis-psychiatrie bedden).
Van 1972 tot 1994 is het aantal toegelaten bedden weergegeven.
Patiëntenverloop en productie
Het patiëntenbestand en -verloop wordt gemeten door het aantal patiënten
per 31 december en het aantal opgenomen, ontslagen en overleden
patiënten. De productie wordt gemeten door het aantal verpleegdagen.
Klinische behandeling
Aantal opnamen
Het aantal malen, dat een verblijf in een toegelaten instelling waarvoor
één of meer verpleegdagen in rekening zijn te brengen, is aangevangen.
Geboorte binnen het ziekenhuis wordt als opname beschouwd, tenzij deze
geboorte poliklinisch plaatsvindt. Interne overplaatsing, d.w.z. binnen
eenzelfde toegelaten instelling, wordt niet als nieuwe opname beschouwd.
Gezonde zuigelingen die in het ziekenhuis verblijven gedurende de opname
van de moeder worden als opname beschouwd. Het aantal opnamen is
inclusief opnamen in ziekenhuis-psychiatrie (PAAZ-opnamen).
Aantal ontslagen
Het aantal malen dat het verblijf in een toegelaten instelling dat met
een opname is aangevangen werd beëindigd. Tot 2002 zijn in de tabel de
aantallen overleden patiënten of pupillen niet bij de ontslagen
opgenomen, maar afzonderlijk vermeld. Met ingang van 2002 is de
onderverdeling "Ontslagen patiënten" en "Overleden patiënten c.q.
pupillen" niet meer beschikbaar voor de algemene en categorale
ziekenhuizen. Het aantal ontslagen ziekenhuis-psychiatrie (PAAZ)
patiënten wordt meegerekend.
Aantal overleden
Het aantal patiënten dat na opname in een toegelaten instelling in die
instelling is overleden. Tot 2002 zijn in de tabel de aantallen overleden
patiënten of pupillen niet bij de ontslagen opgenomen, maar afzonderlijk
vermeld. Met ingang van 2002 is de onderverdeling "Ontslagen patiënten" en
"Overleden patiënten c.q. pupillen" niet meer beschikbaar voor de
algemene en categorale ziekenhuizen. Het aantal overleden
ziekenhuis-psychiatrie (PAAZ) patiënten wordt meegerekend.
Totaal ontslagen en overleden patiënten
Met ingang van 2002 is de onderverdeling "Ontslagen patiënten" en
"Overleden patiënten" niet meer beschikbaar voor de algemene en
categorale ziekenhuizen. Het aantal ontslagen en overleden
ziekenhuis-psychiatrie (PAAZ) patiënten wordt meegerekend.
Patiënten/pupillen per 31 december
Iemand die een zodanig lichamelijk of geestelijk lijden te verduren
heeft, dat hij daarvoor opgenomen is op de peildatum 31 december. Het
aantal patiënten is inclusief patiënten van ziekenhuis-psychiatrie.
Aantal verpleegdagen
Een in rekening te brengen kalenderdag, die deel uitmaakt van de periode
vanaf opname in tot en met ontslag uit een ziekenhuis. Daarbij worden de
dag van opname, mits de opname vóór 20.00 uur heeft plaatsgevonden, en de
dag van ontslag beide als een in rekening te brengen verpleegdag
aangemerkt. Tot de verpleegdagen in ziekenhuizen behoren ook PAAZ-dagen
(psychiatrie) en afwezigheidsdagen. Een afwezigheidsdag bij een
ziekenhuis is de dag, niet zijnde de ontslagdag, voorafgaand aan de nacht
waarop de patiënt niet in het ziekenhuis verblijft. Het betreft een
-meestal geplande- afwezigheid van ten hoogste drie dagen.
Afwezigheidsdagen kunnen niet tegen het geldende verpleegtarief worden
gedeclareerd. Afwezigheidsdagen volgend op een pre-operatieve screening
wordt niet als afwezigheidsdag (of verpleegdag) aangemerkt en kunnen op
generlei wijze worden gedeclareerd. Verpleegdagen van patiënten in
speciale units, zoals die voor intensive-care en dergelijke worden
meegerekend.
- bij opname op of na 20.00 uur, wordt de dag van de opname niet als
  eerste verpleegdag meegeteld.
- als de patiënt dezelfde kalenderdag overlijdt of vertrekt tegen advies
  van de arts wordt deze dag als verpleegdag meegeteld.
- ook een opname die korter dan 24 uur duurt wordt als normale
  verpleegdag beschouwd.
Aantal revalidatiebehandeluren (RBU)
RBU: Revalidatiebehandeluur. Het betreft de directe tijd die de
behandelaars besteden aan patiënten. Dit wordt vanuit de behandelaar
gezien.
Aantal dagbehandelingen
Er is sprake van dagverpleging/dagbehandeling als een aantal uren
(minimaal 2 uur en maximaal 24 uur) durende vorm van verpleging of
behandeling in een instelling nodig is, voorzienbaar en noodzakelijk in
verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of
behandeling. Dagverplegingen in een PAAZ-afdeling
(ziekenhuis-psychiatrie) oftewel psychiatrische deeltijdbehandelingsdagen
worden meegeteld.
Poliklinische behandeling
Aantal revalidatiebehandeluren (RBU)
RBU: Revalidatiebehandeluur. Het betreft de directe tijd die de
behandelaars besteden aan patiënten. Dit wordt vanuit de behandelaar
gezien.
Aantal eerste polikliniekbezoeken
Onder een eerste polikliniekbezoek wordt verstaan het eerste bezoek van
een patiënt aan een ziekenhuispolikliniek voor een bepaald ziektegeval.
Er mag voor deze patiënt wederom een eerste polikliniekbezoek worden
geregistreerd indien in de 12 maanden voorafgaande aan het bezoek geen
eerste polikliniekbezoek bij hetzelfde poortspecialisme is geregistreerd.
Bij een eerste polikliniekbezoek moet sprake zijn van een face-to-face
contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent)
of van 'hulp door of vanwege het ziekenhuis' ('buiten'polikliniek (een
polikliniek behorend bij een instelling, maar niet gevestigd op de
hoofdlokatie van de instelling) of een verpleeghuis). Uitgesloten zijn:
medische keuringen, intercollegiale consulten, medebehandeling of
overname van klinische patiënten. Polikliniekbezoeken in
ziekenhuis-psychiatrie (PAAZ) worden meegerekend.
De definitie van de eerste polikliniekbezoek is halverwege 1992
inhoudelijk iets gewijzigd.