Ambulancediensten en CPA; verlies/winst, pers., cap. en prod. 2004-2012

Bewerk tabel

Deze tabel bevat informatie over verlies- en winstrekening, personeel, productie en capaciteit van bedrijven met als hoofdactiviteit ambulancediensten en CPA's.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Met uitzondering van de gegevens over 2012. Deze zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 14 april 2014:
- Cijfers over 2012 zijn toegevoegd;
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Met ingang van verslagjaar 2013 wordt de StatLinetabel ambulancediensten en centrale posten (CPA’s) stopgezet. De huidige methode is gebaseerd op institutionele gegevens over verlies- en winstrekening en personeel van bedrijven met als hoofdactiviteit ambulancediensten en CPA's. De institutionele cijfers dekken slechts een deel van de totale omzet en zijn dan ook niet representatief voor de volledige ambulancezorg en CPA-activiteiten. Door het gebruik van functionele gegevens uit andere bronnen (NZa- en CVZ-cijfers), worden de ambulancezorg en CPA-activiteiten wel volledig in kaart gebracht. De uitkomsten van de functionele statistiek zijn opgenomen in de Zorgrekeningen (voor cijfers hierover zie de link in paragraaf 3).

Ambulancediensten en CPA; verlies/winst, pers., cap. en prod. 2004-2012

Perioden Bedrijven (aantal) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotaal netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOpbrengsten ter dekking wett. budget (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOpbrengsten uit zittend vervoer (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOverige netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenSubsidies en bijdragen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenBedrijfsopbrengsten niet eerder genoemd (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPensioenlasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenSociale lasten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenTotaal andere personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenOverige personeelskosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenBedrijfslasten niet eerder genoemd (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaatBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenVrijval voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenToevoeging aan voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenSaldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Wettelijk budget verslagjaarAmbulancedienstenWettelijk budget (mln euro) Wettelijk budget verslagjaarAmbulancedienstenAandeel in tot. budget ambulancezorg (%) Wettelijk budget verslagjaarAmbulancedienstenOpbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budget verslagjaarAmbulancedienstenFinancieringsverschil (mln euro) Wettelijk budget verslagjaarCentrale Posten AmbulancevervoerWettelijk budget (mln euro) Wettelijk budget verslagjaarCentrale Posten AmbulancevervoerAandeel in totaal budget CPA (%) Wettelijk budget verslagjaarCentrale Posten AmbulancevervoerOpbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budget verslagjaarCentrale Posten AmbulancevervoerFinancieringsverschil (mln euro) PersoneelBanen van werkzame personenTotaal banen van werkzame personen (aantal) PersoneelBanen van werkzame personenWerknemers (aantal) PersoneelBanen van werkzame personenOverige werkzame personen (aantal) PersoneelArbeidsjarenTotaal arbeidsjaren (aantal) PersoneelArbeidsjarenWerknemers (aantal) PersoneelArbeidsjarenOverige werkzame personen (aantal) Capaciteit en productieAmbulancevoertuigen beschikbaar op 31-12 (aantal) Capaciteit en productieGedeclareerde ritten ziekenvervoer (x 1 000) Capaciteit en productieGereden kilometers ziekenvervoer (x 1 000) Capaciteit en productieGedeclareerde meldingen CPA (x 1 000)
2004 40 209,8 202,4 197,3 0,0 5,1 7,4 1,2 6,2 206,1 137,1 110,6 8,5 17,9 11,9 57,1 14,7 4,2 10,5 42,4 3,8 0,1 2,7 -2,6 0,1 1,2 -1,1 0,4 0,1 0,2 0,3 181,4 64,5 181,0 0,5 16,7 44,8 16,4 0,3 3.340 3.170 160 2.710 2.620 90 490 528 19.312 390
2005 30 214,6 207,0 203,0 0,3 3,8 7,6 1,2 6,4 209,6 138,3 112,1 8,8 17,5 11,8 59,4 15,4 4,6 10,8 44,0 5,1 0,1 3,0 -2,9 0,3 1,6 -1,3 0,5 0,2 0,3 1,2 188,0 62,9 187,3 0,6 16,0 42,0 15,6 0,4 3.250 3.070 170 2.660 2.570 90 490 524 19.946 377
2006 30 221,4 214,0 209,4 0,2 4,4 7,3 1,2 6,1 216,2 141,6 113,1 10,1 18,4 11,8 62,9 15,8 4,7 11,0 47,1 5,2 . . -2,8 0,2 1,3 -1,1 . . 0,4 1,7 195,7 61,6 195,4 0,3 14,4 35,7 14,0 0,3 3.090 2.880 210 2.560 2.480 80 480 518 19.873 320
2007 30 220,7 214,2 210,7 0,1 3,4 6,5 1,5 5,0 212,8 142,4 112,5 15,5 14,4 11,7 58,8 15,1 4,4 10,7 43,6 7,9 . . -0,8 0,2 1,1 -0,9 . . 0,1 6,3 194,3 57,3 197,3 -3,0 13,1 32,3 13,5 -0,4 2.850 2.650 200 2.440 2.370 70 450 472 18.733 250
2008 20 229,7 223,5 219,1 0,2 4,3 6,2 1,4 4,9 223,2 147,5 115,6 16,5 15,4 12,0 63,7 17,1 5,0 12,1 46,6 6,5 . . -1,2 0,1 1,9 -1,9 . . 0,4 3,8 203,4 54,2 205,9 -2,5 12,9 30,4 13,1 -0,2 2.880 2.690 190 2.490 2.400 90 450 478 19.516 244
2009 20 282,8 267,9 263,6 0,0 4,2 14,9 7,5 7,4 268,8 177,6 140,0 19,5 18,2 14,4 76,8 25,2 5,5 19,7 51,5 13,9 . . -1,2 0,2 0,5 -0,3 . . -0,1 12,3 246,8 60,5 246,9 -0,1 16,2 37,1 16,7 -0,5 3.370 3.150 220 2.930 2.810 120 460 546 21.826 337
2010 20 297,6 282,0 277,2 0,0 4,7 15,7 7,6 8,0 283,7 187,5 148,0 20,4 19,2 15,0 81,1 26,8 5,9 20,9 54,3 14,0 . . -1,6 0,3 0,5 -0,2 . . 1,8 14,0 261,4 58,6 260,9 0,5 17,0 35,9 16,3 0,7 3.540 3.300 240 3.070 2.940 140 460 574 22.610 347
2011 20 298,8 281,8 274,0 2,8 5,0 17,0 7,6 9,4 285,4 187,3 148,1 20,1 19,2 15,7 82,4 27,9 7,8 20,1 54,5 13,4 . . -0,8 0,4 0,2 0,2 . . 0,1 12,8 255,8 60,4 258,7 -2,8 15,8 33,0 15,4 0,4 3.490 3.190 310 3.030 2.860 170 430 543 21.771 321
2012* 20 309,1 292,8 284,7 0,0 8,2 16,2 5,4 10,9 299,0 196,7 157,4 18,7 20,7 16,9 85,4 29,3 13,4 15,8 56,1 10,1 . . -1,8 1,0 0,4 0,7 . . -0,4 8,5 272,4 60,8 265,0 7,4 19,9 41,2 19,7 0,2 3.590 3.290 300 3.130 2.900 240 450 548 24.022 411
Bron: CBS.
Verklaring van tekens