Ambulancediensten en CPA; verlies/winst, pers., cap. en prod. 2004-2012

Ambulancediensten en CPA; verlies/winst, pers., cap. en prod. 2004-2012

Perioden Bedrijven (aantal) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totaal netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Opbrengsten ter dekking wett. budget (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Opbrengsten uit zittend vervoer (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies en bijdragen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfsopbrengsten niet eerder genoemd (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Lonen en salarissen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Pensioenlasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Totaal andere personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Kosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Overige personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Bedrijfslasten niet eerder genoemd (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Vrijval voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Toevoeging aan voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Saldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Wettelijk budget verslagjaar Ambulancediensten Wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budget verslagjaar Ambulancediensten Aandeel in tot. budget ambulancezorg (%) Wettelijk budget verslagjaar Ambulancediensten Opbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budget verslagjaar Ambulancediensten Financieringsverschil (mln euro) Wettelijk budget verslagjaar Centrale Posten Ambulancevervoer Wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budget verslagjaar Centrale Posten Ambulancevervoer Aandeel in totaal budget CPA (%) Wettelijk budget verslagjaar Centrale Posten Ambulancevervoer Opbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budget verslagjaar Centrale Posten Ambulancevervoer Financieringsverschil (mln euro) Personeel Banen van werkzame personen Totaal banen van werkzame personen (aantal) Personeel Banen van werkzame personen Werknemers (aantal) Personeel Banen van werkzame personen Overige werkzame personen (aantal) Personeel Arbeidsjaren Totaal arbeidsjaren (aantal) Personeel Arbeidsjaren Werknemers (aantal) Personeel Arbeidsjaren Overige werkzame personen (aantal) Capaciteit en productie Ambulancevoertuigen beschikbaar op 31-12 (aantal) Capaciteit en productie Gedeclareerde ritten ziekenvervoer (x 1 000) Capaciteit en productie Gereden kilometers ziekenvervoer (x 1 000) Capaciteit en productie Gedeclareerde meldingen CPA (x 1 000)
2004 40 209,8 202,4 197,3 0,0 5,1 7,4 1,2 6,2 206,1 137,1 110,6 8,5 17,9 11,9 57,1 14,7 4,2 10,5 42,4 3,8 0,1 2,7 -2,6 0,1 1,2 -1,1 0,4 0,1 0,2 0,3 181,4 64,5 181,0 0,5 16,7 44,8 16,4 0,3 3.340 3.170 160 2.710 2.620 90 490 528 19.312 390
2005 30 214,6 207,0 203,0 0,3 3,8 7,6 1,2 6,4 209,6 138,3 112,1 8,8 17,5 11,8 59,4 15,4 4,6 10,8 44,0 5,1 0,1 3,0 -2,9 0,3 1,6 -1,3 0,5 0,2 0,3 1,2 188,0 62,9 187,3 0,6 16,0 42,0 15,6 0,4 3.250 3.070 170 2.660 2.570 90 490 524 19.946 377
2006 30 221,4 214,0 209,4 0,2 4,4 7,3 1,2 6,1 216,2 141,6 113,1 10,1 18,4 11,8 62,9 15,8 4,7 11,0 47,1 5,2 . . -2,8 0,2 1,3 -1,1 . . 0,4 1,7 195,7 61,6 195,4 0,3 14,4 35,7 14,0 0,3 3.090 2.880 210 2.560 2.480 80 480 518 19.873 320
2007 30 220,7 214,2 210,7 0,1 3,4 6,5 1,5 5,0 212,8 142,4 112,5 15,5 14,4 11,7 58,8 15,1 4,4 10,7 43,6 7,9 . . -0,8 0,2 1,1 -0,9 . . 0,1 6,3 194,3 57,3 197,3 -3,0 13,1 32,3 13,5 -0,4 2.850 2.650 200 2.440 2.370 70 450 472 18.733 250
2008 20 229,7 223,5 219,1 0,2 4,3 6,2 1,4 4,9 223,2 147,5 115,6 16,5 15,4 12,0 63,7 17,1 5,0 12,1 46,6 6,5 . . -1,2 0,1 1,9 -1,9 . . 0,4 3,8 203,4 54,2 205,9 -2,5 12,9 30,4 13,1 -0,2 2.880 2.690 190 2.490 2.400 90 450 478 19.516 244
2009 20 282,8 267,9 263,6 0,0 4,2 14,9 7,5 7,4 268,8 177,6 140,0 19,5 18,2 14,4 76,8 25,2 5,5 19,7 51,5 13,9 . . -1,2 0,2 0,5 -0,3 . . -0,1 12,3 246,8 60,5 246,9 -0,1 16,2 37,1 16,7 -0,5 3.370 3.150 220 2.930 2.810 120 460 546 21.826 337
2010 20 297,6 282,0 277,2 0,0 4,7 15,7 7,6 8,0 283,7 187,5 148,0 20,4 19,2 15,0 81,1 26,8 5,9 20,9 54,3 14,0 . . -1,6 0,3 0,5 -0,2 . . 1,8 14,0 261,4 58,6 260,9 0,5 17,0 35,9 16,3 0,7 3.540 3.300 240 3.070 2.940 140 460 574 22.610 347
2011 20 298,8 281,8 274,0 2,8 5,0 17,0 7,6 9,4 285,4 187,3 148,1 20,1 19,2 15,7 82,4 27,9 7,8 20,1 54,5 13,4 . . -0,8 0,4 0,2 0,2 . . 0,1 12,8 255,8 60,4 258,7 -2,8 15,8 33,0 15,4 0,4 3.490 3.190 310 3.030 2.860 170 430 543 21.771 321
2012* 20 309,1 292,8 284,7 0,0 8,2 16,2 5,4 10,9 299,0 196,7 157,4 18,7 20,7 16,9 85,4 29,3 13,4 15,8 56,1 10,1 . . -1,8 1,0 0,4 0,7 . . -0,4 8,5 272,4 60,8 265,0 7,4 19,9 41,2 19,7 0,2 3.590 3.290 300 3.130 2.900 240 450 548 24.022 411
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over verlies- en winstrekening, personeel, productie en capaciteit van bedrijven met als hoofdactiviteit ambulancediensten en CPA's.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Met uitzondering van de gegevens over 2012. Deze zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 14 april 2014:
- Cijfers over 2012 zijn toegevoegd;
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Met ingang van verslagjaar 2013 wordt de StatLinetabel ambulancediensten en centrale posten (CPA’s) stopgezet. De huidige methode is gebaseerd op institutionele gegevens over verlies- en winstrekening en personeel van bedrijven met als hoofdactiviteit ambulancediensten en CPA's. De institutionele cijfers dekken slechts een deel van de totale omzet en zijn dan ook niet representatief voor de volledige ambulancezorg en CPA-activiteiten. Door het gebruik van functionele gegevens uit andere bronnen (NZa- en CVZ-cijfers), worden de ambulancezorg en CPA-activiteiten wel volledig in kaart gebracht. De uitkomsten van de functionele statistiek zijn opgenomen in de Zorgrekeningen (voor cijfers hierover zie de link in paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Verlies- en winstrekening
Bedrijfsresultaat
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
De totale opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening, in dit
geval de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van
voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf,
subsidies en schadeuitkeringen.
Netto omzet
Totaal netto omzet
Opbrengsten ter dekking van het wettelijk budget, jaarlijks vastgesteld
door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), opbrengsten uit zittend
ziekenvervoer en overige opbrengsten dienstverlening niet eerder genoemd.
Opbrengsten ter dekking wett. budget
Opbrengsten ter dekking wettelijk budget verslagjaar.
Ontvangen voorschotten en in rekening gebrachte vergoedingen voor
diensten ter dekking van het budget.
Opbrengsten uit zittend vervoer
Overige netto omzet
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies en bijdragen
Loonkostensubsidies, subsidies van Rijk, provincie en gemeenten en
overige subsidies.
Bedrijfsopbrengsten niet eerder genoemd
Bedrijfslasten
Totaal bedrijfslasten
De totale kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te
realiseren, te weten de arbeidskosten, de afschrijvingen op vaste
activa en de overige bedrijfslasten.
Arbeidskosten
Totaal arbeidskosten
Totaal van de bruto lonen en salarissen van werknemers en de ten laste
van de werkgevers komende sociale premies.
Lonen en salarissen
De salariskosten exclusief: sociale lasten, pensioenpremies, ziektegelden
en ontvangen loonsubsidies en inclusief: doorbetaling bij ziekte,
werknemersaandeel premies sociale verzekeringen, 13de maand, overwerk,
beloning in natura, bijdrage woon-werkverkeer, spaarregelingen en
uitkering uit hoofde van ontslagregelingen.
Pensioenlasten
Sociale lasten
Werkgeversaandeel sociale voorzieningen en overige sociale lasten.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines,
gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage
en voorzienbare economische veroudering.
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
De som van kosten energieverbruik, kosten van vervoermiddelen, kosten
van huisvesting, kosten van machines/inventaris/installaties e.d.,
overige personeelskosten, verkoopkosten, communicatiekosten, kosten
van dienstverlening aan derden en van overige bedrijfslasten die niet
apart zijn gespecificeerd.
Andere personeelskosten
Totaal andere personeelskosten
De som van de kosten uitzendkrachten, gedetacheerd en overig
ingeleend personeel, kosten opleidingen verzorgd door derden
en overige personeelskosten.
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Overige personeelskosten
Bedrijfslasten niet eerder genoemd
Bedrijfsresultaat
Verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten uit normale
bedrijfsvoering. Exclusief saldo financiële en buitengewone baten
en lasten en saldo voorzieningen.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten. De baten bestaan uit
rentebaten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op
beleggingen en overige financiële baten. De lasten omvatten de
rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en
het verlies op beleggingen.
Financiële baten
Financiële lasten
Financieel resultaat
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen toevoegingen enerzijds en onttrekkingen en
vrijval aan voorzieningen anderzijds. Het betreft de toevoegingen
en onttrekkingen aan en vrijval van interne voorzieningsfondsen,
zoals aanloop- en reorganisatiefondsen en onderhoudsfondsen. Met ingang
van 2006 omvat het saldo voorzieningen geen onttrekkingen aan
voorzieningen.
Vrijval voorzieningen
Het betreft de onttrekkingen aan en vrijval van interne
voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en reorganisatiefondsen en
onderhoudsfondsen. Met ingang van 2006 omvat 'ontrekkingen en vrijval
voorzieningen' geen onttrekkingen aan voorzieningen, alleen vrijval.
Toevoeging aan voorzieningen
Saldo voorzieningen
Buitengewoon resultaat
Het resultaat van de buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Buitengewone baten omvatten winsten welke niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien. Buitengewone lasten omvatten verliezen
welke niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat, het saldo
voorzieningen en het buitengewoon resultaat.
Wettelijk budget verslagjaar
Ambulancediensten
Wettelijk budget
Wettelijk budget aanvaardbare kosten Ambulancedienst verslagjaar.
Te besteden budget jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa), via de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)
op basis van een raming van het productievolume.
Aandeel in tot. budget ambulancezorg
Wettelijk budget aanvaardbare kosten Ambulancedienst van bedrijven met
ambulancezorg en/of CPA als hoofdactiviteit, als percentage van het totale
door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde budget voor
ambulancezorg in Nederland. Het overige deel wordt toegekend aan bedrijven
met ambulancezorg als nevenactiviteit.
Opbrengsten ter dekking wettelijk budget
Totale opbrengsten ter dekking van het wettelijk budget Ambulancedienst.
Financieringsverschil
Het verschil tussen het wettelijk budget en de opbrengsten ter dekking
van het wettelijk budget. Dit verschil kan positief of negatief zijn.
Centrale Posten Ambulancevervoer
Wettelijk budget
Wettelijk budget aanvaardbare kosten Centrale Post Ambulancevervoer
verslagjaar.
Te besteden budget jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa), via de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)
op basis van een raming van het productievolume.
Aandeel in totaal budget CPA
Wettelijk budget aanvaardbare kosten CPA van bedrijven met ambulancedienst
en/of CPA als hoofdactiviteit, als percentage van het totale door de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde budget voor CPA in
Nederland. Het overige deel wordt toegekend aan bedrijven met CPA als
nevenactiviteit.
Opbrengsten ter dekking wettelijk budget
Totale opbrengsten ter dekking van het wettelijk budget Centrale Post
Ambulancevervoer.
Financieringsverschil
Het verschil tussen het wettelijk budget en de opbrengsten ter dekking
van het wettelijk budget. Dit verschil kan positief of negatief zijn.
Personeel
Banen van werkzame personen
Totaal aantal banen van werkzame personen. Een werkzaam persoon is
iemand die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf
of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.
Totaal banen van werkzame personen
Werknemers
Een werknemer is een persoon die bij een bedrijf of instelling op de
loonlijst staat. Hiertoe kunnen ook de directeuren-grootaandeelhouders
en hun familieleden behoren. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die
niet op de loonlijst staan, tellen niet mee.
Overige werkzame personen
Overige werkzame personen naast werknemers. Dit betreffen
uitzendkrachten, gedetacheerd personeel, overig ingeleend personeel en
niet in loondienst zijnde medewerkende eigenaren en/of medewerkende
familieleden, firmanten en vennoten.
Arbeidsjaren
Aantal arbeidsjaren van werknemers op eigen loonlijst en overige
werkzame personen. Arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume
die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar
om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte).
Totaal arbeidsjaren
Werknemers
Een werknemer is een persoon die bij een bedrijf of instelling op de
loonlijst staat. Hiertoe kunnen ook de directeuren-grootaandeelhouders
en hun familieleden behoren. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die
niet op de loonlijst staan, tellen niet mee.
Arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend
door alle banen voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte).
Overige werkzame personen
Overige werkzame personen naast werknemers. Dit betreffen
uitzendkrachten, gedetacheerd personeel, overig ingeleend personeel en
niet in loondienst zijnde medewerkende eigenaren en/of medewerkende
familieleden, firmanten en vennoten.
Capaciteit en productie
Ambulancevoertuigen beschikbaar op 31-12
Ambulancevoertuigen beschikbaar op 31 december van verslagjaar.
Gedeclareerde ritten ziekenvervoer
Gedeclareerde ritten ziekenvervoer in verslagjaar.
Gereden kilometers ziekenvervoer
Gereden kilometers voor ziekenvervoer in verslagjaar.
Gedeclareerde meldingen CPA
Gedeclareerde meldingen in verslagjaar.