Particuliere huishoudens met laag inkomen / rond sociaal minimum, 2003


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, COROP-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Particuliere huishoudens met laag inkomen / rond sociaal minimum, 2003

Regio's Samenstelling van het huishouden Aantal huishoudens (x 1 000) Aant. huish. behorende tot doelpopulatie (x 1 000) Aant. huish. met een laag inkomen (%) Aant. huish. onder of rond soc. min. (%)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.714,4 6.450,6 9 8
Groningen (gemeente) Totaal particulier huishouden 77,9 73,9 13 13
Leeuwarden Totaal particulier huishouden 40,5 38,3 12 11
Assen Totaal particulier huishouden 25,7 24,9 10 9
Zwolle Totaal particulier huishouden 46,7 45,2 8 8
Arnhem Totaal particulier huishouden 63,6 60,3 13 12
Utrecht (gemeente) Totaal particulier huishouden 117,8 111,1 11 10
Amsterdam Totaal particulier huishouden 363,0 337,7 16 16
Haarlem Totaal particulier huishouden 67,3 64,7 9 9
's-Gravenhage (gemeente) Totaal particulier huishouden 216,1 202,0 14 13
Middelburg (Z.) Totaal particulier huishouden 20,0 19,3 8 7
's-Hertogenbosch Totaal particulier huishouden 57,6 55,4 10 9
Maastricht Totaal particulier huishouden 52,1 49,3 12 12
Lelystad Totaal particulier huishouden 28,6 27,2 11 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens