Buurttevredenheid naar buurttype en migratieachtergrond, 2006

Buurttevredenheid naar buurttype en migratieachtergrond, 2006

Migratieachtergrond Buurttype Tevredenheid met buurtbewoners Thuisvoelen bij buurtbewoners (%) Tevredenheid met buurtbewoners Tevreden met bevolkingssamenstelling (%) Tevredenheid met buurtbewoners Prettige manier van omgaan (%) Tevredenheid met buurtbewoners Gezellige buurt met veel saamhorigheid (%) Tevredenheid met buurtbewoners Mensen kennen elkaar nauwelijks (%) Tevredenheid met buurtbewoners Wil verhuizen als het mogelijk is (%) Veel contact met buurtbewoners Veel contact met buurtbewoners (%) Veel contact met buurtbewoners Veel contact met directe buren (%) Veel contact met buurtbewoners Veel contact met andere buurtbewoners (%)
Migratieachtergrond: Nederland Totaal alle buurten 78 86 86 59 20 10 72 66 48
Migratieachtergrond: Nederland Buurt met 0-<5 % niet west.-allochtonen 84 91 91 67 12 7 77 71 55
Migratieachtergrond: Nederland Buurt met 5-<10 % niet west.-allochtonen 77 87 85 54 23 11 69 62 44
Migratieachtergrond: Nederland Buurt met 10-<25 % niet west-allochtonen 71 81 80 49 29 15 67 61 40
Migratieachtergrond: Nederland Buurt met 25-<50 % niet west-allochtonen 66 66 71 43 36 19 62 58 36
Migratieachtergrond: Nederland Buurt met 50-100% niet west-allochtonen 55 44 55 28 42 22 60 56 30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u een overzicht van de tevredenheid met de eigen woonbuurt en van de contacten met buurtbewoners naar het aandeel migratieachtergrond niet-westerse in de woonbuurt. De gegevens zijn gebaseerd op de VeiligheidsMonitor Rijk (VMR) die in het eerste kwartaal van 2006 is uitgevoerd.
Het gaat om landelijke gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld.

Gegevens beschikbaar voor 2006.
Frequentie: eenmalig.

Status van de cijfers: definitief

Toelichting onderwerpen

Tevredenheid met buurtbewoners
Thuisvoelen bij buurtbewoners
Percentage dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' antwoordt op de
uitspraak 'ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen'.
Tevreden met bevolkingssamenstelling
Percentage dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' antwoordt op de
uitspraak 'ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in deze buurt'.
Prettige manier van omgaan
Percentage dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' antwoordt op de
uitspraak 'in deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om'.
Gezellige buurt met veel saamhorigheid
Percentage dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' antwoordt op de
uitspraak 'Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid'.
Mensen kennen elkaar nauwelijks
Percentage dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' antwoordt op de
uitspraak 'De mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks'.
Wil verhuizen als het mogelijk is
Percentage dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' antwoordt op de
uitspraak 'Als het maar enigszins mogelijk is, ga ik uit deze buurt
verhuizen'.
Veel contact met buurtbewoners
Veel contact met buurtbewoners
Percentage dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' antwoordt op de
uitspraak 'ik heb veel contact met mijn directe buren' of 'ik heb veel
contact met andere buurtbewoners'.
Veel contact met directe buren
Percentage dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' antwoordt op de
uitspraak 'ik heb veel contact met mijn directe buren'.
Veel contact met andere buurtbewoners
Percentage dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' antwoordt op de
uitspraak 'ik heb veel contact met andere buurtbewoners'.