Overheid; aan - en verkopen van goederen, 1993 - 1996

Overheid; aan - en verkopen van goederen, 1993 - 1996

Overheidslaag Perioden Uitgaven Totaal uitgaven (mln euro)
Rijk 1993 8.354
Rijk 1994 8.254
Rijk 1995* 8.363
Rijk 1996* 8.808
Provincies 1993 667
Provincies 1994 726
Provincies 1995* 726
Provincies 1996* 753
Waterschappen 1993 957
Waterschappen 1994 953
Waterschappen 1995* 1.193
Waterschappen 1996* 1.266
Gemeenschappelijke regelingen+Gemeenten 1993 11.453
Gemeenschappelijke regelingen+Gemeenten 1994 11.912
Gemeenschappelijke regelingen+Gemeenten 1995* 11.844
Gemeenschappelijke regelingen+Gemeenten 1996* 12.497
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Uitgaven (voor consumptieve bestedingen en investeringen) en inkomsten
(door verkoop van goederen en diensten en investeringsgoederen), per
overheidslaag.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven
Uitgaven aan aankoop van duurzame en niet-duurzame goederen en diensten.
Totaal uitgaven
Totale aankoop aan goederen en diensten.