Gezonde levensverwachting; regio 2001/2005

Gezonde levensverwachting; regio 2001/2005

Geslacht Leeftijd Cijfersoort Regio's Levensverw. in goed ervaren gezondheid (jaren) Levensverw. zonder lich. beperkingen (jaren) Levensverw. zonder chronische ziektes (jaren)
Mannen 0 jaar Aantal jaren Nederland 62,3 69,4 47,9
Mannen 1 jaar Aantal jaren Nederland 61,7 68,7 47,2
Mannen 5 jaar Aantal jaren Nederland 58,0 64,8 43,9
Mannen 10 jaar Aantal jaren Nederland 53,4 59,8 39,7
Mannen 15 jaar Aantal jaren Nederland 48,7 55,1 35,6
Mannen 20 jaar Aantal jaren Nederland 44,2 50,2 31,5
Mannen 25 jaar Aantal jaren Nederland 39,8 45,4 27,6
Mannen 30 jaar Aantal jaren Nederland 35,3 40,7 23,8
Mannen 35 jaar Aantal jaren Nederland 30,9 35,9 20,1
Mannen 40 jaar Aantal jaren Nederland 26,6 31,2 16,7
Mannen 45 jaar Aantal jaren Nederland 22,6 26,7 13,5
Mannen 50 jaar Aantal jaren Nederland 18,8 22,6 10,8
Mannen 55 jaar Aantal jaren Nederland 15,4 18,7 8,4
Mannen 60 jaar Aantal jaren Nederland 12,4 15,1 6,3
Mannen 65 jaar Aantal jaren Nederland 9,7 11,6 4,6
Mannen 70 jaar Aantal jaren Nederland 7,1 8,5 3,3
Mannen 75 jaar Aantal jaren Nederland 5,1 6,0 2,3
Mannen 80 jaar Aantal jaren Nederland 3,6 3,9 1,6
Vrouwen 0 jaar Aantal jaren Nederland 61,8 68,3 42,0
Vrouwen 1 jaar Aantal jaren Nederland 61,1 67,6 41,3
Vrouwen 5 jaar Aantal jaren Nederland 57,4 63,7 37,8
Vrouwen 10 jaar Aantal jaren Nederland 52,7 58,7 33,4
Vrouwen 15 jaar Aantal jaren Nederland 48,0 53,9 29,3
Vrouwen 20 jaar Aantal jaren Nederland 43,7 49,1 25,8
Vrouwen 25 jaar Aantal jaren Nederland 39,5 44,3 22,7
Vrouwen 30 jaar Aantal jaren Nederland 35,2 39,5 19,7
Vrouwen 35 jaar Aantal jaren Nederland 31,0 34,8 16,8
Vrouwen 40 jaar Aantal jaren Nederland 27,0 30,3 14,0
Vrouwen 45 jaar Aantal jaren Nederland 23,1 25,9 11,5
Vrouwen 50 jaar Aantal jaren Nederland 19,6 21,9 9,1
Vrouwen 55 jaar Aantal jaren Nederland 16,4 18,1 7,3
Vrouwen 60 jaar Aantal jaren Nederland 13,5 14,5 5,7
Vrouwen 65 jaar Aantal jaren Nederland 10,6 10,9 4,1
Vrouwen 70 jaar Aantal jaren Nederland 8,0 7,7 2,9
Vrouwen 75 jaar Aantal jaren Nederland 5,9 4,9 2,1
Vrouwen 80 jaar Aantal jaren Nederland 4,3 3,0 1,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

TabeltoelichtingIn deze tabel worden drie varianten van de gezonde levensverwachting
weergegeven:
- De levensverwachting in goed ervaren gezondheid.
- De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen.
- De levensverwachting zonder chronische ziektes.

In de tabel zijn de gegevens over gezonde levensverwachting uit
te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Geslacht.
- Leeftijd.
- Regio.

De cijfers in de publicatie hebben betrekking op het gemiddelde
over de jaren 2001 tot en met 2005.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Frequentie:stopgezet.

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
- De gezonde levensverwachting wordt weergegeven voor exacte leeftijden
in plaats van voor leeftijdsgroepen.
- De gezonde levensverwachting voor de totale bevolking (mannen en
vrouwen) is verwijderd.
- De reeks stopt bij 80+ in plaats van 90+. Door deze aanpassing zijn
de cijfers licht gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Tabel stopgezet

Toelichting onderwerpen

Levensverw. in goed ervaren gezondheid
Levensverwachting in goed ervaren gezondheid.
Voor het berekenen van levensverwachting in goed ervaren gezondheid is
het aantal "gezonde" jaren bepaald op basis van de vraag "Hoe is over het
algemeen uw gezondheidstoestand?". Mensen die deze vraag beantwoorden met
"goed" of "zeer goed" worden gezond genoemd. De vraag over ervaren
gezondheid is opgenomen in de basisvragenlijst van de van de CBS-enquête
Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS).
Levensverw. zonder lich. beperkingen
Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen.
Voor het berekenen van levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen
zijn gegevens gebruikt over langdurige beperkingen in horen, zien en
bewegen.
Mensen die op alle onderstaande vragen het antwoord "ja, zonder moeite"
of "ja, met enige moeite" geven, worden gezien als niet lichamelijk
beperkt:
-Kunt u een gesprek volgen in een groep van 3 of meer personen (zo nodig
met hoorapparaat)?
-Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met
hoorapparaat)?
-Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters in de krant te kunnen
lezen (zo nodig met bril of contactlenzen)?
-Kunt u op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkenen (zo
nodig met bril of contactlenzen)?
-Kunt u een voorwerp van 5 kilo, bijvoorbeeld een volle boodschappentas,
10 meter dragen?
-Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken?
-Kunt u 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan (zo nodig met
stok)?
Deze vragen maken deel uit van de module Gezondheid van de CBS-enquête
Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). De vragen over beperkingen zijn
alleen gesteld aan personen van 12 jaar of ouder. In de berekening van
levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is daarom aangenomen
dat deze beperkingen niet voorkomen bij personen jonger dan 12 jaar.
Levensverw. zonder chronische ziektes
Levensverwachting zonder chronische ziektes.
Voor het berekenen van levensverwachting zonder chronische ziektes is een
aantal ziektes geselecteerd waarvan bekend is dat ze tot de dood kunnen
leiden of dat ze een belangrijke invloed hebben op de kwaliteit van leven.
Mensen worden als niet chronisch ziek beschouwd wanneer zij geen van
onderstaande ziektes zeggen te hebben of te hebben gehad in de afgelopen
12 maanden. De volgende (groepen van) chronische ziektes worden gebruikt
voor de berekening van levensverwachting zonder chronische ziektes:
- hartaandoening en/of hartinfarct (12 jaar en ouder)
- astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA
- kanker
- beroerte (12 jaar en ouder)
- suikerziekte
- ernstige of hardnekkige darmstoornissen
- chronische gewrichtsontsteking (ontstekingsreuma, chronische reuma,
reumatoïde artritis)
- ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (inclusief hernia)
- gewrichtsslijtage van heupen of knieën (12 jaar en ouder)
- hoge bloeddruk
- migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn
De vragen over chronische aandoeningen maken deel uit van de module
Gezondheid van de CBS-enquête Permanent Onderzoek Leefsituatie
(POLS). De vragen over chronische ziektes zijn gesteld aan personen van 0
jaar of ouder. Uitzonderingen hierop zijn de vragen naar hartaandoeningen
en/of hartinfarct, beroerte en gewrichtsslijtage, die uitsluitend zijn
nagevraagd bij personen van 12 jaar of ouder. In de berekening van
levensverwachting zonder chronische ziektes is daarom aangenomen dat deze
ziektes niet voorkomen bij personen jonger dan 12 jaar.