AOW-uitkeringen; kenmerken van uitkeringsontvangers, 2006-2018

AOW-uitkeringen; kenmerken van uitkeringsontvangers, 2006-2018

Geslacht Leeftijden Burgerlijke staat Migratieachtergrond Woonland Perioden AOW-uitkeringen; totaal (aantal) AOW-uitkeringen; volledig (aantal) AOW-uitkeringen; gekort (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Nederland 2018 januari 3.069.870 2.742.170 327.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Nederland 2018 februari 3.058.370 2.731.590 326.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Nederland 2018 maart 3.043.840 2.718.270 325.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Nederland 2018 april 3.049.830 2.723.310 326.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal Nederland 2018 januari 1.865.010 1.678.410 186.590
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal Nederland 2018 februari 1.857.050 1.671.150 185.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal Nederland 2018 maart 1.847.470 1.662.410 185.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal Nederland 2018 april 1.850.690 1.665.130 185.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal Nederland 2018 januari 1.204.820 1.063.750 141.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal Nederland 2018 februari 1.201.250 1.060.430 140.820
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal Nederland 2018 maart 1.196.210 1.055.840 140.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal Nederland 2018 april 1.199.100 1.058.170 140.930
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal volledige en gekorte uitkeringen in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW).
De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.
In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW.
Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd.
Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering.
Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger:
- geslacht;
- leeftijd;
- burgerlijke staat;
- migratieachtergrond;
- woonland.

Tot en met verslagperiode december 2013 zijn bovengenoemde kenmerken overgenomen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vanaf verslagperiode januari 2014 is de statistiek 'AOW-uitkeringen' opgenomen in het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).
Gevolg hiervan is dat als bron voor bovengenoemde kenmerken m.u.v. het kenmerk woonland, de gemeentelijke bevolkingsregisters wordt genomen. Voor het bepalen van het aantal buitenlandse uitkeringen op grond van het kenmerk woonland, wordt de informatie van de SVB overgenomen.

Door het invoeren van een nieuw productieproces met ingang van december 2018 zijn de cijfers over uitkeringen aan personen met een migratieachtergrond sterk verbeterd.

Gegevens beschikbaar van: november 2006 - december 2018.

Status van de cijfers:
De maandcijfers van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 juli 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

AOW-uitkeringen; totaal
Het aantal uitkeringen in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW) dat aan het eind van de verslagperiode niet is beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
AOW-uitkeringen; volledig
Het aantal volledige uitkeringen in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW) aan het eind van de verslagperiode.
Volledig houdt in dat over de gehele AOW-periode rechten zijn opgebouwd.
AOW-uitkeringen; gekort
Het aantal gekorte uitkeringen in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW) aan het eind van de verslagperiode.