Finaal verbruik sector overheid; overheidsfuncties, 1993 - 1996


Beloning van werknemers, afschrijvingen, intermediair verbruik, betaalde
indirecte belastingen, productie goederen diensten, finaal verbruik
totaal en in % van totaal overheid, naar overheidsfuncties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Finaal verbruik sector overheid; overheidsfuncties, 1993 - 1996

Overheidsfuncties Perioden Economische categorieBeloning van werknemers (mln euro)
Algemeen bestuur en ontw. samenwerking 1993 3.698
Algemeen bestuur en ontw. samenwerking 1994 3.671
Algemeen bestuur en ontw. samenwerking 1995* 3.526
Algemeen bestuur en ontw. samenwerking 1996* 3.639
Openbare orde en veiligheid 1993 1.997
Openbare orde en veiligheid 1994 1.125
Openbare orde en veiligheid 1995* 1.225
Openbare orde en veiligheid 1996* 1.266
Onderwijs 1993 2.373
Onderwijs 1994 2.219
Onderwijs 1995* 2.214
Onderwijs 1996* 2.269
Bron: CBS.
Verklaring van tekens