Finaal verbruik sector overheid; overheidsfuncties, 1993 - 1996

Finaal verbruik sector overheid; overheidsfuncties, 1993 - 1996

Overheidsfuncties Perioden Economische categorie Beloning van werknemers (mln euro)
Algemeen bestuur en ontw. samenwerking 1993 3.698
Algemeen bestuur en ontw. samenwerking 1994 3.671
Algemeen bestuur en ontw. samenwerking 1995* 3.526
Algemeen bestuur en ontw. samenwerking 1996* 3.639
Openbare orde en veiligheid 1993 1.997
Openbare orde en veiligheid 1994 1.125
Openbare orde en veiligheid 1995* 1.225
Openbare orde en veiligheid 1996* 1.266
Onderwijs 1993 2.373
Onderwijs 1994 2.219
Onderwijs 1995* 2.214
Onderwijs 1996* 2.269
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Beloning van werknemers, afschrijvingen, intermediair verbruik, betaalde
indirecte belastingen, productie goederen diensten, finaal verbruik
totaal en in % van totaal overheid, naar overheidsfuncties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Economische categorie
Specificaties van het finaal verbruik van de overheid gericht op de
betekenis in het economische kringloopproces.
Beloning van werknemers
De beloning van werknemers heeft betrekking op de beloning voor
geleverde arbeid. Als werknemer zijn aangemerkt alle ingezeten en niet-
ingezeten personen die in dienstbetrekking werkzaam zijn.