Overheidslagen; inkomsten, sectoren en functies, 1993 - 1996

Overheidslagen; inkomsten, sectoren en functies, 1993 - 1996

Overheidslaag Sectoren en functies Perioden Verkoop van goederen en diensten (mln euro)
Totaal overheid Overheid 1993 6.090
Totaal overheid Overheid 1994 6.099
Totaal overheid Overheid 1995 6.135
Totaal overheid Overheid 1996 6.258
Rijk Overheid 1993 1.262
Rijk Overheid 1994 1.375
Rijk Overheid 1995 1.343
Rijk Overheid 1996 1.407
Gemeensch. regelingen en gemeenten Overheid 1993 4.706
Gemeensch. regelingen en gemeenten Overheid 1994 4.601
Gemeensch. regelingen en gemeenten Overheid 1995 4.656
Gemeensch. regelingen en gemeenten Overheid 1996 4.706
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Inkomsten overheidslagen naar sectoren en functies.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Verkoop van goederen en diensten
De opbrengst wegens verkoop van goederen en diensten hebben
onder meer betrekking op: huren, toegangsgelden, vergoedingen van
derden wegens geleverde diensten en onderhoudswerken.