Gem. ink. part. huishoudens naar samenstelling huishouden,na revisie, 2001

Gem. ink. part. huishoudens naar samenstelling huishouden,na revisie, 2001

Regio's Samenstelling van het huishouden Aantal huishoudens (x 1 000) Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.664,8 27,9
Nederland Eenpersoonshuishouden 2.097,6 16,8
Nederland Paar zonder kinderen 1.980,3 30,3
Nederland Paar met kinderen 1.988,7 37,2
Nederland Eenoudergezin 399,5 22,8
Groningen Totaal particulier huishouden 78,6 22,6
Groningen Eenpersoonshuishouden 35,3 15,7
Groningen Paar zonder kinderen 21,9 27,4
Groningen Paar met kinderen 13,6 33,4
Groningen Eenoudergezin 5,8 20,0
Leeuwarden Totaal particulier huishouden 40,4 23,2
Leeuwarden Eenpersoonshuishouden 16,0 15,4
Leeuwarden Paar zonder kinderen 11,9 27,2
Leeuwarden Paar met kinderen 8,6 32,7
Leeuwarden Eenoudergezin 2,9 19,7
Assen Totaal particulier huishouden 25,0 25,7
Assen Eenpersoonshuishouden 8,0 15,8
Assen Paar zonder kinderen 7,6 28,4
Assen Paar met kinderen 7,3 34,3
Assen Eenoudergezin 1,5 21,0
Zwolle Totaal particulier huishouden 45,7 27,3
Zwolle Eenpersoonshuishouden 15,6 16,8
Zwolle Paar zonder kinderen 13,8 30,8
Zwolle Paar met kinderen 12,5 37,3
Zwolle Eenoudergezin 2,6 20,6
Arnhem Totaal particulier huishouden 64,1 24,4
Arnhem Eenpersoonshuishouden 26,1 15,9
Arnhem Paar zonder kinderen 17,4 29,8
Arnhem Paar met kinderen 13,9 34,2
Arnhem Eenoudergezin 4,5 20,3
Utrecht Totaal particulier huishouden 116,2 26,3
Utrecht Eenpersoonshuishouden 50,6 17,6
Utrecht Paar zonder kinderen 30,4 32,2
Utrecht Paar met kinderen 23,7 37,2
Utrecht Eenoudergezin 7,0 22,0
Amsterdam Totaal particulier huishouden 373,9 23,9
Amsterdam Eenpersoonshuishouden 194,1 17,3
Amsterdam Paar zonder kinderen 75,3 32,3
Amsterdam Paar met kinderen 53,6 35,3
Amsterdam Eenoudergezin 36,1 20,9
Haarlem Totaal particulier huishouden 67,8 26,7
Haarlem Eenpersoonshuishouden 27,7 17,1
Haarlem Paar zonder kinderen 18,3 31,3
Haarlem Paar met kinderen 15,6 37,8
Haarlem Eenoudergezin 4,3 23,0
's-Gravenhage Totaal particulier huishouden 215,6 24,8
's-Gravenhage Eenpersoonshuishouden 99,1 17,3
's-Gravenhage Paar zonder kinderen 48,3 31,3
's-Gravenhage Paar met kinderen 40,1 35,2
's-Gravenhage Eenoudergezin 18,6 20,5
Middelburg Totaal particulier huishouden 19,4 26,2
Middelburg Eenpersoonshuishouden 6,6 16,3
Middelburg Paar zonder kinderen 6,0 29,1
Middelburg Paar met kinderen 5,4 35,3
Middelburg Eenoudergezin 1,0 21,9
's-Hertogenbosch Totaal particulier huishouden 56,8 27,9
's-Hertogenbosch Eenpersoonshuishouden 19,6 17,2
's-Hertogenbosch Paar zonder kinderen 16,3 31,8
's-Hertogenbosch Paar met kinderen 15,7 37,4
's-Hertogenbosch Eenoudergezin 3,4 22,1
Maastricht Totaal particulier huishouden 52,2 25,1
Maastricht Eenpersoonshuishouden 18,8 15,8
Maastricht Paar zonder kinderen 15,7 28,2
Maastricht Paar met kinderen 12,5 35,0
Maastricht Eenoudergezin 3,6 21,3
Lelystad Totaal particulier huishouden 27,2 26,4
Lelystad Eenpersoonshuishouden 7,8 15,4
Lelystad Paar zonder kinderen 7,8 29,7
Lelystad Paar met kinderen 8,1 35,1
Lelystad Eenoudergezin 2,4 20,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde
cijfers over 2001 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging
gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4).
In het verdere verloop van deze toelichting spreken we
over 'ná revisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.
Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.