Gem. ink. personen (52 wk.ink.)naar soc. econ. categorie, na revisie, 2001

Gem. ink. personen (52 wk.ink.)naar soc. econ. categorie, na revisie, 2001

Regio's Sociaal-economische categorie Aantal personen met 52 weken inkomen (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Nederland Totaal sociaal-economische categorie 10.653,7 17,0
Nederland Totaal actief 6.929,3 19,0
Nederland Totaal niet-actief 3.721,5 13,2
Groningen Totaal sociaal-economische categorie 119,4 14,9
Groningen Totaal actief 74,6 16,7
Groningen Totaal niet-actief 44,8 11,9
Leeuwarden Totaal sociaal-economische categorie 61,3 15,1
Leeuwarden Totaal actief 36,4 16,8
Leeuwarden Totaal niet-actief 24,8 12,7
Assen Totaal sociaal-economische categorie 39,8 16,0
Assen Totaal actief 24,6 17,8
Assen Totaal niet-actief 15,1 13,0
Zwolle Totaal sociaal-economische categorie 73,8 16,9
Zwolle Totaal actief 48,5 19,0
Zwolle Totaal niet-actief 25,3 12,9
Arnhem Totaal sociaal-economische categorie 96,5 16,0
Arnhem Totaal actief 59,4 18,0
Arnhem Totaal niet-actief 37,1 12,9
Utrecht Totaal sociaal-economische categorie 179,2 16,9
Utrecht Totaal actief 118,6 19,0
Utrecht Totaal niet-actief 60,6 12,7
Amsterdam Totaal sociaal-economische categorie 496,7 17,5
Amsterdam Totaal actief 310,6 20,3
Amsterdam Totaal niet-actief 185,9 12,7
Haarlem Totaal sociaal-economische categorie 102,7 17,3
Haarlem Totaal actief 64,5 19,6
Haarlem Totaal niet-actief 38,1 13,4
's-Gravenhage Totaal sociaal-economische categorie 302,7 17,2
's-Gravenhage Totaal actief 182,7 19,5
's-Gravenhage Totaal niet-actief 119,8 13,8
Middelburg Totaal sociaal-economische categorie 30,1 16,5
Middelburg Totaal actief 18,8 18,2
Middelburg Totaal niet-actief 11,3 13,7
's-Hertogenbosch Totaal sociaal-economische categorie 90,1 17,1
's-Hertogenbosch Totaal actief 59,4 19,1
's-Hertogenbosch Totaal niet-actief 30,8 13,3
Maastricht Totaal sociaal-economische categorie 83,2 15,5
Maastricht Totaal actief 47,6 17,6
Maastricht Totaal niet-actief 35,6 12,8
Lelystad Totaal sociaal-economische categorie 42,7 16,1
Lelystad Totaal actief 29,2 18,0
Lelystad Totaal niet-actief 13,4 12,1
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde
cijfers over 2001 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging
gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4).
In het verdere verloop van deze toelichting spreken we
over 'ná revisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen van personen met 52 weken inkomen
naar sociaal-economische categorie.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie 'met
52 weken inkomen' gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.