Gem. inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, na revisie, 2001


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde
cijfers over 2001 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging
gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4).
In het verdere verloop van deze toelichting spreken we
over 'ná revisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Gem. inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, na revisie, 2001

Regio's Aantal personenBevolking ultimo 2001 (x 1 000) Aantal personenPersonen met 52 weken inkomen (x 1 000) Aantal personenPersonen met 52 wk. inkomen % bevolking (%) Gemiddeld besteedbaar inkomenPer inwoner (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenRangnummer inkomen per inwoner Gemiddeld besteedbaar inkomenPer persoon met 52 weken inkomen (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenRangnummer inkomen (pers. met 52 wk.ink)
Nederland 16.105,3 10.653,7 66 11,7 - 17,0 -
Groningen 175,6 119,4 68 10,7 423 14,9 481
Leeuwarden 90,5 61,3 68 10,8 417 15,1 477
Assen 60,2 39,8 66 11,0 377 16,0 395
Zwolle 109,0 73,8 68 11,8 199 16,9 250
Arnhem 140,7 96,5 69 11,5 263 16,0 394
Utrecht 260,6 179,2 69 12,2 124 16,9 249
Amsterdam 735,5 496,7 68 12,4 103 17,5 170
Haarlem 147,8 102,7 70 12,6 88 17,3 185
's-Gravenhage 457,7 302,7 66 12,0 148 17,2 193
Middelburg 45,6 30,1 66 11,4 295 16,5 311
's-Hertogenbosch 131,7 90,1 69 12,3 118 17,1 209
Maastricht 122,0 83,2 68 11,2 343 15,5 452
Lelystad 66,5 42,7 64 10,9 398 16,1 382
Bron: cbs.
Verklaring van tekens