Consumentenprijzen; onderliggende inflatie 2006=100, 2006 – 2015

Consumentenprijzen; onderliggende inflatie 2006=100, 2006 – 2015

CPI met onderliggende reeksen Perioden Prijsindices (2006 = 100) Inflatie (%)
CPI alle huishoudens 2014 december 115,42 0,7
CPI alle huishoudens 2015 januari 114,42 0,0
CPI alle huishoudens 2015 februari 115,04 0,2
CPI alle huishoudens 2015 maart 116,26 0,4
CPI alle huishoudens 2015 april 117,01 0,6
CPI alle huishoudens 2015 mei 117,26 1,1
CPI alle huishoudens 2015 juni 116,81 1,0
CPI alle huishoudens 2015 juli 117,77 1,0
CPI alle huishoudens 2015 augustus 117,40 0,8
CPI alle huishoudens 2015 september 117,18 0,6
CPI alle huishoudens 2015 oktober 117,07 0,6
CPI alle huishoudens 2015 november 116,42 0,7
CPI alle huishoudens 2015 december 116,28 0,7
CPI alle huishoudens afgeleid 2014 december 112,04 0,4
CPI alle huishoudens afgeleid 2015 januari 110,85 -0,1
CPI alle huishoudens afgeleid 2015 februari 111,46 0,0
CPI alle huishoudens afgeleid 2015 maart 112,63 0,2
CPI alle huishoudens afgeleid 2015 april 113,35 0,4
CPI alle huishoudens afgeleid 2015 mei 113,60 1,0
CPI alle huishoudens afgeleid 2015 juni 113,16 0,8
CPI alle huishoudens afgeleid 2015 juli 114,08 0,8
CPI alle huishoudens afgeleid 2015 augustus 113,72 0,6
CPI alle huishoudens afgeleid 2015 september 113,51 0,4
CPI alle huishoudens afgeleid 2015 oktober 113,40 0,4
CPI alle huishoudens afgeleid 2015 november 112,77 0,4
CPI alle huishoudens afgeleid 2015 december 112,64 0,5
Onderliggende reeks I 2014 december 115,37 1,3
Onderliggende reeks I 2015 januari 114,53 0,9
Onderliggende reeks I 2015 februari 115,16 0,9
Onderliggende reeks I 2015 maart 116,35 1,0
Onderliggende reeks I 2015 april 117,00 1,1
Onderliggende reeks I 2015 mei 117,15 1,7
Onderliggende reeks I 2015 juni 116,53 1,5
Onderliggende reeks I 2015 juli 117,73 1,5
Onderliggende reeks I 2015 augustus 117,42 1,2
Onderliggende reeks I 2015 september 117,42 1,2
Onderliggende reeks I 2015 oktober 117,45 1,2
Onderliggende reeks I 2015 november 116,69 1,2
Onderliggende reeks I 2015 december 116,75 1,2
Onderliggende reeks II 2014 december 111,63 0,4
Onderliggende reeks II 2015 januari 110,40 -0,1
Onderliggende reeks II 2015 februari 111,12 0,1
Onderliggende reeks II 2015 maart 112,27 0,2
Onderliggende reeks II 2015 april 112,94 0,4
Onderliggende reeks II 2015 mei 113,17 0,9
Onderliggende reeks II 2015 juni 112,68 0,8
Onderliggende reeks II 2015 juli 113,63 0,8
Onderliggende reeks II 2015 augustus 113,21 0,5
Onderliggende reeks II 2015 september 113,00 0,4
Onderliggende reeks II 2015 oktober 112,99 0,4
Onderliggende reeks II 2015 november 112,34 0,5
Onderliggende reeks II 2015 december 112,24 0,5
Onderliggende reeks III 2014 december 109,65 0,2
Onderliggende reeks III 2015 januari 108,41 -0,1
Onderliggende reeks III 2015 februari 109,23 0,0
Onderliggende reeks III 2015 maart 110,66 -0,1
Onderliggende reeks III 2015 april 111,50 0,2
Onderliggende reeks III 2015 mei 111,72 0,9
Onderliggende reeks III 2015 juni 111,01 0,7
Onderliggende reeks III 2015 juli 111,71 1,2
Onderliggende reeks III 2015 augustus 111,42 0,9
Onderliggende reeks III 2015 september 111,35 0,9
Onderliggende reeks III 2015 oktober 111,50 1,1
Onderliggende reeks III 2015 november 110,52 0,9
Onderliggende reeks III 2015 december 110,63 0,9
Onderliggende reeks IV 2014 december 109,59 0,3
Onderliggende reeks IV 2015 januari 108,34 0,0
Onderliggende reeks IV 2015 februari 109,12 0,0
Onderliggende reeks IV 2015 maart 110,60 0,0
Onderliggende reeks IV 2015 april 111,42 0,2
Onderliggende reeks IV 2015 mei 111,61 0,9
Onderliggende reeks IV 2015 juni 110,83 0,6
Onderliggende reeks IV 2015 juli 111,52 1,0
Onderliggende reeks IV 2015 augustus 111,13 0,6
Onderliggende reeks IV 2015 september 111,11 0,7
Onderliggende reeks IV 2015 oktober 111,21 0,8
Onderliggende reeks IV 2015 november 110,25 0,7
Onderliggende reeks IV 2015 december 110,32 0,7
Onderliggende reeks V 2014 december 112,51 1,1
Onderliggende reeks V 2015 januari 111,53 0,9
Onderliggende reeks V 2015 februari 112,14 0,9
Onderliggende reeks V 2015 maart 113,30 0,9
Onderliggende reeks V 2015 april 113,94 1,0
Onderliggende reeks V 2015 mei 114,10 1,5
Onderliggende reeks V 2015 juni 113,49 1,4
Onderliggende reeks V 2015 juli 114,66 1,3
Onderliggende reeks V 2015 augustus 114,35 1,0
Onderliggende reeks V 2015 september 114,33 1,1
Onderliggende reeks V 2015 oktober 114,37 1,1
Onderliggende reeks V 2015 november 113,62 1,0
Onderliggende reeks V 2015 december 113,68 1,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de zogenaamde onderliggende reeksen. De onderliggende reeksen zijn gelijk aan de consumentenprijsindex (CPI) of afgeleide CPI exclusief de invloed van enkele productgroepen die sterk in prijs fluctueren of grotendeels door de overheid gereguleerd zijn. Behalve de index staat ook de inflatie van de verschillende reeksen in de tabel.


Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2006 tot en met december 2015

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 16 juni 2016:
Deze tabel is gestopt per 16 juni 2016.

Wijzigingen per 10 december 2015:
Per 1 oktober is door de rijksoverheid het puntenstelsel voor de woninghuren aangepast. Als gevolg hiervan zijn de huren van een beperkt aantal woningen gedaald, waardoor ook de gemiddelde huren daalden. Het effect van deze huurdaling op de prijsindexcijfers van de huur en toegerekende huur kon niet eerder bepaald worden, omdat de woningcorporaties pas in november de omvang van de huuraanpassingen bekend maakten. De cijfers van de groepen 04100 ‘Werkelijke huur’ en 04200 ‘Toegerekende huur eigen woning’ van oktober 2015 zijn daarom aangepast.

De cijfers voor de groepen 061100 ‘Zelfzorggeneesmiddelen, 061200 ‘Andere medische producten’, 072200 ‘Autobrandstoffen’ en 083000 ‘Telefoon, fax- en internetdiensten’van juni tot en met september 2015 zijn bijgesteld. Dit heeft geen gevolgen voor de gepubliceerde indexcijfers op hoofdniveau.

De afgeleide CPI is over de maand augustus 2015 0,01 indexpunt naar beneden bijgesteld.


Toelichting onderwerpen

Prijsindices
Naast de Consumentenprijsindex en de afgeleide Consumentenprijsindex
publiceert het CBS een vijftal onderliggende reeksen.
Inflatie
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.